Ktl-icon-tai-lieu

đầm nền

Được đăng lên bởi dangcvc
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch ơng 2
Lý thuyết đầm nén

M T VÀ MÓNG Đ

NG

Các nội dung chính
1. Vai trò của công tác đầm nén
2. Mục đích của công tác đầm nén
3. Quá trình đầm nén
4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầm
nén
5. Kỹ thuật đầm nén

2.1. Vai trò của công tác đầm nén
Đầm nén là một khâu quan trọng trong
công nghệ thi công m t & móng đ ng .
- Chất l ợng công tác đầm nén có ảnh
h ởng quyết định đến chất l ợng sử
dụng của các tầng l p áo đ ng. Bất cứ 1
l p vật liệu gì, đ ợc xây dựng theo
nguyên lý nào thì chỉ sau khi đầm nén
trong nội bộ vật liệu m i hình thành
đ ợc cấu trúc m i đảm bảo c ng độ, độ
ổn định cần thiết.

Nói cách khác, chỉ sau khi đầm nén l p m t
đ ng m i có đ ợc 1 cấu trúc m i tốt
hơn hẳn cấu trúc ban đầu.
- Ngoài ra, công tác đầm nén là khâu tốn
công nhất, kỹ thuật phức tạp nhất trong
công nghệ thi công các l p m t đ ng;
quyết định đến tốc độ dây chuyền và là
khâu kết thúc 1 quá trình công nghệ nên
phải tập trung chỉ đạo & kiểm tra.

2.2. Mục đích của công tác đầm nén
Vật liệu làm m t đ ng là một hỗn
hợp gồm 3 pha: rắn, lỏng & khí.
Khi m i san rải, thể tích pha khí
trong vật liệu th ng rất l n, vật
liệu r i rạc, cấu trúc lỏng lẻo. éầm
nén m t đ ng nhằm mục đích
làm tăng độ ch t của vật liệu bằng
cách đẩy không khí ra ngoài (làm
giảm thể tích pha khí).

Do vật liệu có độ ch t l n nên :
- Tăng đ ợc số l ợng liên kết & tiếp xúc
trong 1 đơn vị thể tích.
- Các chất liên kết nh đó phát huy đ ợc
tác dụng, nội bộ vật liệu hình thành
đ ợc cấu trúc m i.
- Lực dính, góc ma sát trong, tính nh t của
vật liệu đều tăng lên.
- Tính thấm hơi, thấm n c của vật liệu
giảm đi.

Vì vậy, l p vật liệu sau khi đầm nén &
bảo d ỡng có đủ c ng độ, ổn định
c ng độ d i tác dụng của xe cộ &
các yếu tố khí quyển trong suốt quá
trình phục vụ sau này.

Mô tả mục đích của công tác đầm nén
Vật liệu hình khối

Vật liệu hình kim
Tr c
khi
đầm
nén

Sau
khi
đầm
nén

2.3. Quá trình đầm nén
1. Quá trình đầm nén :
- Khi tải trọng đầm nén tác dụng, trong vật liệu
phát sinh sóng ứng suất - biến dạng; độ ch t
của vật liệu càng tăng thì sóng ứng suất - biến
dạng lan truyền càng nhanh.

Lu bánh cứng

Lu bánh lốp

Lu rung 2 bánh chủ động

Lu rung 1 bánh chủ động

Lu chấn động

- D i tác dụng của áp lực lan truyền
của tải trọng đầm nén, tr c hết các
hạt khoáng & màng mỏng pha lỏng
bao bọc chúng bị nén đàn hồi.

- Do ứng suất tăng dần & tải trọng đầm
nén trùng phục nên cấu trúc của
màng mỏng pha lỏng dần bị phá
hoại, c ng độ màng mỏng giảm đi;
các hạt khoáng dễ dàng dịch chuyển
đến vị trí ổn định m ...
thuyết đầmnén
Chơng 2
MT VÀ MÓNG ĐNG
đầm nền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đầm nền - Người đăng: dangcvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
đầm nền 9 10 382