Ktl-icon-tai-lieu

Dao Động Kỹ Thuật

Được đăng lên bởi Khoa Coi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM
Khoa:
CƠ KHÍ

Tp.HCM, ngày 07/01/2013

Đề cương Môn học Đại học

Bộ môn: THIẾT KẾ MÁY

DAO ĐỘ NG K Ỹ THU Ậ T
(Mechanical Vibration)
Mã s ố MH : 209022
- Số tín chỉ
- Số tiết

: Tc (2.1.4)
- Tổng: 45

- Đánh giá

LT: 30

: Quá trình:

Thang điểm 10/10

TCHP:
BT: 15

TH: 00

ĐA:

BTL/TL:

60% Kiểm tra trên lớp và Bài tập lớn

Thi cuối kỳ: 40% Hình thức, thời gian thi: thi Viết - 60'

- Môn tiên quyết

:

- Môn học trước

: - Nguyên lý máy

MS: 209017

- Môn song hành

: -

MS:

- CTĐT ngành

: Kỹ thuật chế tạo, Kỹ thuật thiết kế

- Trình độ

:

- Ghi chú khác

:

1.

Mục tiêu của môn học

Môn học Dao động kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên đại học ngành cơ khí những kiến thức
cơ bản về dao động kỹ thuật cũng như khả năng phân tích và thiết kế nhằm ứng dụng những ưu
điểm và loại trừ/ tránh các tác hại của hiện tượng dao động trong thực tế kỹ thuật.
Aims:
Engineering Vibration aims to give undergraduates in mechanical engineering a basic
knowledge of engineering vibration. This course also provides students with abilities of analysis
and design in order to take the advantages of vibration and also to prevent/mitigate the
harmfulness of vibration in practical engineering.

2.

Nội dung tóm tắt môn học

Môn học Dao động kỹ thuật bao gồm các kiến thức về đáp ứng tự do của dao động hệ một và
nhiều bậc tự do, hệ rời rạc hay liên tục, nghiên cứu đáp ứng của hệ đối với lực kích động điều hòa
và đối với các dạng lực kích động khác, tìm hiểu nguyên lý cách chấn hay hút chấn ứng dụng trong
thực tế.
Course outline:
Engineering Vibration includes: vibration and free response of single and multi-degree-offreedom systems; response of the system to harmonic excitation or general forced response;
understanding the vibration isolation and absorbance and their application to practical engineering.

3.

Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

Tr.1/4

Đề cương MH : paperclip-reprocess20131202-18335-1wvj7ho

[1]
[2]

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

Sách, Giáo trình chính
1. Alok Sinha, Vibration of Mechanical Systems, Cambridge University Press, 2010.
Sách tham khảo
2. Nguyễn Văn Khang, Dao động kỹ thuật, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004.
3. Nguyễn Văn Khang, Thái Mạnh Cầu, Nguyễn Phong Điền, Vũ Văn Khiêm và Nguyễn
Nhật Lệ, Bài tập Dao động kỹ thuật, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006.
4. Graham Kelly, Theory and Problems of Mechanical Vibrations – Shaum’s outline series,
McGraw-Hill, 1996.

4.

Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi ...
ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM Tp.HCM, ngày 07/01/2013
Khoa: CƠ KHÍ
Bộ môn: THIẾT KẾ MÁY c ng Môn h c i h cĐề ươ Đạ
DAO NG K THU TĐỘ
(Mechanical Vibration)
Mã s MH : 209022
- Số tín chỉ : Tc (2.1.4) TCHP:
- Số tiết - Tổng: 45 LT: 30 BT: 15 TH: 00 ĐA: BTL/TL:
- Đánh giá : Quá trình: 60% Kiểm tra trên lớp và Bài tập lớn
Thang điểm 10/10 Thi cuối kỳ: 40% Hình thức, thời gian thi: thi Viết - 60'
- Môn tiên quyết :
- Môn học trước : - Nguyên lý máy MS: 209017
- Môn song hành : - MS:
- CTĐT ngành : Kỹ thuật chế tạo, Kỹ thuật thiết kế
- Trình độ :
- Ghi chú khác :
1. Mục tiêu của môn học
Môn học Dao động kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên đại học ngành khí những kiến thức
bn về dao động kỹ thuật cũng như khả năng phân tích thiết kế nhằm ứng dng những ưu
điểm và loại trừ/ tránh các tác hại của hiện tượng dao động trong thực tế kỹ thuật.
Aims:
Engineering Vibration aims to give undergraduates in mechanical engineering a basic
knowledge of engineering vibration. This course also provides students with abilities of analysis
and design in order to take the advantages of vibration and also to prevent/mitigate the
harmfulness of vibration in practical engineering.
2. Nội dung tóm tắt môn học
Môn học Dao động kỹ thuật bao gồmc kiến thức về đáp ứng tự do của dao động hệ một
nhiều bậc tự do, hệ rời rạc hay liên tục, nghiên cứu đápng của hệ đối với lực kích động điều hòa
đối với các dạng lực kích động khác, tìm hiểu nguyêncách chấn hay hút chấn ứng dụng trong
thực tế.
Course outline:
Engineering Vibration includes: vibration and free response of single and multi-degree-of-
freedom systems; response of the system to harmonic excitation or general forced response;
understanding the vibration isolation and absorbance and their application to practical engineering.
3. Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)
PĐT, Mẫu 2008-ĐC Tr.1/4
Dao Động Kỹ Thuật - Trang 2
Dao Động Kỹ Thuật - Người đăng: Khoa Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dao Động Kỹ Thuật 9 10 34