Ktl-icon-tai-lieu

dập vỏ ôto

Được đăng lên bởi Nhan Le
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1546 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ÁP LỰC
ỨNG DỤNG SẢN XUẤT CHI TIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ
METAL FORMING TECHNOLOGY - APPLICATIONS IN AUTOMOBILE
MANUFACTURING
Bộ môn Gia công áp lực – Viện Cơ khí
Trường Đại học Bách khoa Hà nội
TÓM TẮT
Công nghiệp sản xuất ô tô và công nghiệp sản xuất các thiết bị phụ trợ đang được các doanh nghiệp
trong lĩnh vực cơ khí đầu tư và phát triển đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong nước. Các công nghệ để
đáp ứng cho các ngành trên vẫn còn non trẻ và chưa được nghiên cứu cũng như ứng dụng một cách
chính xác và hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu các công nghệ truyền thống và tiên tiến
trong nước và đặc biệt trên thế giới, đã và đang nghiên cứu ứng dụng trong công nghiệp ô tô. Qua đó
giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về khả năng công nghệ, điều kiện áp dụng, để áp dụng vào
thực tế sản xuất tại Việt nam.
ABSTRACT
Automobile industry and alternative auto part industry are being invested by mechanical enterprise to
develop and to adapt domestic remaining in the field of transport. The appropriate technologies are still
young and weren’t researched exactly and weren’t applied efficiently in Vietnam. The purpose of this
investigate is an overall survey in conventional and advantageous technologies in Vietnam and over the
World, which was and are applied in Automobile industry. With this state of the art enterprise could
catch the technology abilities, conditions in overview to apply in manufacturing in Vietnam.
Keywords: metal forming, forging, sheet metal forming, tube forming, joining

1.

GIỚI THIỆU

Trong chục năm gần đây, công nghiệp ô tô đang được chú trọng và đầu tư phát triển tại Việt nam. Trong
đó chủ yếu là công nghiệp sản xuất các chi tiết phụ trợ trong ô tô, gồm có xe con và xe tải nhẹ. Các cụm
chi tiết phức tạp khác như động cơ, hệ thống điều khiển điện tử chủ yếu vẫn là nhập khẩu. Các doanh
nghiệp tiêu biểu sản xuất và lắp ráp ô tô như Trường Hải, Xuân Kiên, VEAM đã cho xuất xưởng khá
nhiều các chủng loại và dần đáp ứng được như cầu xe tải nhẹ và một phần xe con tại Việt nam.

Hình 1.1 Các cụm chi tiết chính trong ô tô cá nhân
1

Các loại xe con do yêu cầu cao hơn về chất lượng nên vẫn chủ yếu là lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc
về Việt nam. Lý giải cho vấn đề nhập khẩu vẫn là việc hạn chế trong lĩnh vực chế tạo các chi tiết và
cụm chi tiết trong xe ô tô. Trên Hình 1.1 liệt kê các cụm chi tiết chính trong ô tô cá nhân, gồm có động
cơ, vở nắp, khung bệ, ống dẫn v.v. Theo thống kê của tập đoàn BMW năm 2005 thì có 25% cá...
1
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ÁP LỰC
ỨNG DỤNG SẢN XUẤT CHI TIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ
METAL FORMING TECHNOLOGY - APPLICATIONS IN AUTOMOBILE
MANUFACTURING
Bộ môn Gia công áp lực Viện Cơ k
Trường Đại học Bách khoa Hà nội
TÓM TẮT
Công nghiệp sản xuất ô công nghiệp sản xuất các thiết bị phụ trợ đang được các doanh nghiệp
trong lĩnh vực cơ kđầu tư và phát triển đáp ng nhu cầu vận chuyển trong ớc. Các công nghệ để
đáp ứng cho các ngành trên vẫn còn non trẻ chưa được nghiên cứu cũng như ứng dụng một cách
chính xác và hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu các công nghệ truyền thống và tiên tiến
trong nước và đặc biệt trên thế giới, đã đang nghiên cứu ng dụng trong công nghiệp ô tô. Qua đó
giúp doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về khả năng công nghệ, điều kiện áp dụng, để áp dụng vào
thực tế sản xuất tại Việt nam.
ABSTRACT
Automobile industry and alternative auto part industry are being invested by mechanical enterprise to
develop and to adapt domestic remaining in the field of transport. The appropriate technologies are still
young and weren’t researched exactly and weren’t applied efficiently in Vietnam. The purpose of this
investigate is an overall survey in conventional and advantageous technologies in Vietnam and over the
World, which was and are applied in Automobile industry. With this state of the art enterprise could
catch the technology abilities, conditions in overview to apply in manufacturing in Vietnam.
Keywords: metal forming, forging, sheet metal forming, tube forming, joining
1. GIỚI THIỆU
Trong chục năm gần đây, công nghiệp ô tô đang được chú trọng và đầu tư phát triển tại Việt nam. Trong
đó chủ yếu là công nghiệp sản xuất các chi tiết phụ trợ trong ô tô, gồm có xe con và xe tải nhẹ. Các cụm
chi tiết phức tạp khác như động cơ, hệ thống điều khiển điện tử chủ yếu vẫn là nhập khẩu. Các doanh
nghiệp tiêu biểu sản xuất và lắp ráp ô như Trường Hải, Xuân Kiên, VEAM đã cho xuất ởng k
nhiều các chủng loại và dần đáp ứng được như cầu xe tải nhẹ và một phần xe con tại Việt nam.
Hình 1.1 Các cụm chi tiết chính trong ô tô cá nhân
dập vỏ ôto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dập vỏ ôto - Người đăng: Nhan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
dập vỏ ôto 9 10 706