Ktl-icon-tai-lieu

Đấu Động Cơ 3 Pha Sử Dụng 1 Pha

Được đăng lên bởi minh-que-nguyen-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 9948 lần   |   Lượt tải: 17 lần
IV. Đấu động cơ 3pha sử dụng ở lưới 1pha
Động cơ 3pha có thể làm việc ở lưới 1pha như động cơ 1pha khi dùng tụ
điện mở máy động cơ có thể đạt đến 80% công suất định mức. Tuy nhiên
người ta thường áp dụng với động cơ 3pha công suất nhỏ dưới 2KW . Khi
đó mỗi động cơ cần phải chọn cho 1 sơ đồ và trị số tụ điện cho phù hợp .
a. Về nguyên tắc chuyển đổi các cuộn dây 3pha sang hoạt động 1pha
- Điện áp định mức trên cuộn dây không đổi
- Phải đặt 1 trong 2 cuộn dây pha thành cuộn làm việc cuộn còn lại thành
cuộn khởi động
- Trị số tụ điện phải chọn sao cho góc lệch pha giữa dòng điện cuộn làm
việc và khởi động đạt 900.
b. Các sơ đồ nguyên lý chuyển đổi
Theo nguyên tắc trên tuỳ theo điện áp nguồn và điện áp định mức của cuộn
dây pha mà ta chọn 1 trong 4 sơ đồ sau:
Sơ đồ hình 1 và hình 3 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UphaĐC
Sơ đồ hình 2 và hình 4 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UdâyĐC
Ví dụ : Một động cơ 3pha có nhãn hiệu ∆/Y – 220/380v
- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 220v sau khi đấu thành 1pha
thì ta chọn sơ đồ hình 1 và hình 3
- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 380v sau khi đấu thành 1pha
thì ta chọn sơ đồ hình 2 và hình 4
U~

A

U~
A Z

X Z
Y
X
B

Cn
Ckđ

C

C
Y
B

Cn

K

Ckđ

K

Hình 1
U~

Hình 2
U~
A

A
X

Cn

K

YZ
B

X

Ckđ

C

YZ
B

Cn
Ckđ
C

K

Hình 3

Hình 4

c.Tính chọn trị số tụ điện làm việc (tụ ngâm) và tụ khởi động theo công
thức
Bước 1: Tính điện dung tụ điện làm việc
CLV =

Ipha
UL

Trong đó :
Ipha đm là dòng điện định mức của động cơ
UL là điện áp nguồn 1pha mà động cơ sẽ hoạt động khi đấu 1pha
k là hệ số tính toán phụ thuộc vào từng sơ đồ đấu dây cụ thể :
- Sơ đồ hình 1 : k = 4800
- Sơ đồ hình 2 : k = 2800
- Sơ đồ hình 3 : k = 1600
- Sơ đồ hình 4 : k = 2740
Bước 2: Tính điện áp tụ điện làm việc
UC > 1.5 UL
Bước 3: Tính điện dung tụ điện khởi động
Ckđ =(2÷ 3)CLV
d. Tính trị số tụ điện theo kinh nghiệm
Với những động cơ chạy lưới 220v thì cứ 1kw phải có CLV= 65µF
Ví dụ : Động cơ 3pha 220/380v, 0,6kw đấu lại chạy 1pha 220v thì phải dùng
tụ điện có điện dung:
CLV = 65x 0,6 = 39 µF
Ckđ =(2÷ 3)CLV = (78÷ 117)µF
Ví dụ : Một động cơ 3pha công suất 1kw điện áp 220/380v dòng điện
4.2/2.4A. Hãy đấu lại để sử dụng ở mạng 1pha 220v.
Giải:
- Nếu theo kinh nghiệm
CLV = 65 µF
Ckđ =(2÷ 3)CLV = (130÷ 195)µF
Hai tụ này là tụ dầu có Uc > 380v
- Theo công thức ta chọn sơ đồ
+ Với hình 1
Ipha U~
4.2
= 4800
= 92μ2
220
AUL
Z

CLV =

Ckđ =(2÷ 3)CLV = (184÷ 276)µF
+ Với hình 3
X
B

Cn
Ckđ

C
Y

K

CLV =

Ipha
4.2
= 1600
= 31μ1
UL
2...
IV. Đấu động cơ 3pha sử dụng ở lưới 1pha
Động 3pha thể làm việc lưới 1pha như động 1pha khi dùng tụ
điện mở máy động thể đạt đến 80% công suất định mức. Tuy nhiên
người ta thường áp dụng với động 3pha công suất nhỏ dưới 2KW . Khi
đó mỗi động cơ cần phải chọn cho 1 sơ đồ và trị số tụ điện cho phù hợp .
a. Về nguyên tắc chuyển đổi các cuộn dây 3pha sang hoạt động 1pha
- Điện áp định mức trên cuộn dây không đổi
- Phải đặt 1 trong 2 cuộn dây pha thành cuộn làm việc cuộn còn lại thành
cuộn khởi động
- Trị số tụ điện phải chọn sao cho góc lệch pha giữa dòng điện cuộn làm
việc và khởi động đạt 90
0
.
b. Các sơ đồ nguyên lý chuyển đổi
Theo nguyên tắc trên tuỳ theo điện áp nguồnđiện áp định mức của cuộn
dây pha mà ta chọn 1 trong 4 sơ đồ sau:
Sơ đồ hình 1 và hình 3 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới U
L
=U
phaĐC
Sơ đồ hình 2 và hình 4 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới U
L
=U
dâyĐC
Ví dụ : Một động cơ 3pha có nhãn hiệu /Y – 220/380v
- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động 220v sau khi đấu thành 1pha
thì ta chọn sơ đồ hình 1 và hình 3
- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động 380v sau khi đấu thành 1pha
thì ta chọn sơ đồ hình 2 và hình 4
Hình 1 Hình 2
C
n
Y
X
B
C
Z
U
~
A
K
C
C
n
Y
X
B
C
Z
U
~
A
K
C
C
n
Y
X
B
C
Z
U
~
A
K
C
C
n
Y
X
B
C
Z
U
~
A
K
C
Đấu Động Cơ 3 Pha Sử Dụng 1 Pha - Trang 2
Đấu Động Cơ 3 Pha Sử Dụng 1 Pha - Người đăng: minh-que-nguyen-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đấu Động Cơ 3 Pha Sử Dụng 1 Pha 9 10 708