Ktl-icon-tai-lieu

dầu nhớt

Được đăng lên bởi ngoi30ck
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 64 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẦU BÁNH RĂNG-HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP
VILUBE MATOLA EP
Giới thiệu chung

 VILUBE MATOLA EP là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao, có chứa phụ gia Lưu
huỳnh – Phốt Pho, tăng cường khả năng chịu cực áp, ổn định nhiệt và chống oxy hoá cao..

 Tiêu chuẩn : AGMA 250.04 EP , US STEEL 224, ANSI/AGMA 9005-D94 (EP),
David Brown Table E Approved.
Các chỉ tiêu
TÊN CHỈ TIÊU

EP 68

EP 100

EP 150

EP 220

EP 320

EP 460

EP 680

EP 1000

0.887

0.893

0.897

0.899

0.894

0.907

0.904

0.908

Độ nhớt động học ở1000C(cSt)

8.8

11.5

14.9

19.7

23.7

29.8

38

47.5

Độ nhớt động học ở 400C(cSt)

67.8

103.2

152.9

221.8

306

439

680

1000

Khối lượng riêng (Kg/L-150C)

Chỉ số độ nhớt

98

98

97

97

97

96

92

90

Nhiệt độ chớp cháy 0C,(COC)

210

220

235

243

250

255

257

264

Nhiệt độ đông đặc 0C

-10

-10

-10

-5

-5

-5

-5

-3

Phép thử tải Timken, Kg

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

Đặc tính

 Chống mài mòn tuyệt hảo trong điều kiện tải trọng nặng như đã được kiểm nghiệm bằng phép





thử tải Timken OK (27.5Kg) và phép thử 4 bi EP. Khả năng chống mài mòn trong điều kiện tải
trọng ít nặng nhọc hơn được thể hiện qua các phép thử mài mòn 4 bi và bánh răng FZG.
Đặc biệt hạn chế oxy hoá và tạo cặn, tạo bọt.
Khả năng tách nước dễ dàng.
Chống ăn mòn các vật liệu kim loại ổ đỡ.
Chịu áp lực cao, làm giảm tác động của tải trọng va đập trong bộ truyền bánh răng.

Sử dụng

 Thích hợp với các bộ truyền động bánh răng công nghiệp chịu tải trọng cao (kể cả bộ truyền
động trục vít và bánh răng Hypoit công nghiệp) và các bộ truyền bánh răng chịu tải trọng va
đập.
 Bôi trơn các ổ trượt và ổ lăn.
 Phù hợp với các hệ thống bôi trơn tuần hoàn, đặc biệt là các cấp độ nhớt thấp.
Bao bì

 Phuy 200 lít.
Bảo quản

 Tránh lửa hoặc những chất dễ cháy .
 Đặt đứng trong nhà kho có mái che .
 Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60oC.

...
DẦU BÁNH RĂNG-HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP
VILUBE MATOLA EP
Giới thiệu chung
VILUBE MATOLA EP là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao, có chứa phụ gia Lưu
huỳnh – Phốt Pho, tăng cường khả năng chịu cực áp, ổn định nhiệt và chống oxy hoá cao..
Tiêu chuẩn : AGMA 250.04 EP , US STEEL 224, ANSI/AGMA 9005-D94 (EP),
David Brown Table E Approved.
Các chỉ tiêu
TÊN CHỈ TIÊU EP 68 EP 100 EP 150 EP 220 EP 320 EP 460 EP 680 EP 1000
Khối lượng riêng (Kg/L-15
0
C) 0.887 0.893 0.897 0.899 0.894 0.907 0.904 0.908
Độ nhớt động học ở100
0
C(cSt) 8.8 11.5 14.9 19.7 23.7 29.8 38 47.5
Độ nhớt động học ở 40
0
C(cSt) 67.8 103.2 152.9 221.8 306 439 680 1000
Chỉ số độ nhớt 98 98 97 97 97 96 92 90
Nhiệt độ chớp cháy
0
C,(COC) 210 220 235 243 250 255 257 264
Nhiệt độ đông đặc
0
C -10 -10 -10 -5 -5 -5 -5 -3
Phép thử tải Timken, Kg 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Đặc tính
Chống mài mòn tuyệt hảo trong điều kiện tải trọng nặng như đã được kiểm nghiệm bằng phép
thử tải Timken OK (27.5Kg) và phép thử 4 bi EP. Khả năng chống mài mòn trong điều kiện tải
trọng ít nặng nhọc hơn được thể hiện qua các phép thử mài mòn 4 bi và bánh răng FZG.
Đặc biệt hạn chế oxy hoá và tạo cặn, tạo bọt.
Khả năng tách nước dễ dàng.
Chống ăn mòn các vật liệu kim loại ổ đỡ.
Chịu áp lực cao, làm giảm tác động của tải trọng va đập trong bộ truyền bánh răng.
Sử dụng
Thích hợp với các bộ truyền động bánh răng công nghiệp chịu tải trọng cao (kể cả bộ truyền
động trục vít bánh răng Hypoit công nghiệp) các bộ truyền bánh răng chịu tải trọng va
đập.
Bôi trơn các ổ trượt và ổ lăn.
Phù hợp với các hệ thống bôi trơn tuần hoàn, đặc biệt là các cấp độ nhớt thấp.
Bao bì
Phuy 200 lít.
Bảo quản
Tránh lửa hoặc những chất dễ cháy .
Đặt đứng trong nhà kho có mái che .
Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60
o
C.
dầu nhớt - Người đăng: ngoi30ck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
dầu nhớt 9 10 285