Ktl-icon-tai-lieu

Đề án kỹ thuật - Thiết kế trạm dẫn động băng tải

Được đăng lên bởi Phan Thanh Nhi
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5170 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ðề án kỹ thuật

Thiết kế trạn dẫn ñộng băng tải

ðẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ðẠI HỌC KTCN

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


ðỀ TÀI ðỀ ÁN KỸ THUẬT

Sinh viên thiết kế: Lâm Ngọc Tiến ; Lớp: Hè 2011
Mã số SV: 11510911239
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn ðình Ngọc
Ngày giao ñề tài: 19/7/2011
Ngày hoàn thành:
NỘI DUNG DỀ TÀI
Thiết kế trạm dẫn ñộng băng tải vận chuyển than ñá
Số liệu ñề tài:
Năng suất: Q;120 tấn/h

Hệ số làm việc / năm: Kn=0.70

Băng tải làm việc theo phương ngang

Hệ số cản ban ñầu: Kbd=1.5

Chiều dài vận chuyển: L= 100 m

Thời gian phục vụ: 7 năm

Hệ số làm việc / ngày: Kng=0.71

Tải trọng không ñổi,quay 1 chiều

Nội dung cụ thể:
- Thiết kế băng tải
- Tính chọn hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn
- Thiết kế bộ truyền ngoài hộp và khớp nối
- Thiết kế trục và tang dẫn ñộng
- Thiết cụm con lăn ñỡ nhánh có tải
YÊU CẦU THIẾT KẾ
1 - 01 thuyết minh trình bày tính toán thiết kế trên khổ giấy A4
2 - 02 bản vẽ A0, 02 bản vẽ chế tạo A1
3 - 01 file Powpoint trình diễn khi bảo vệ
Cán bộ hướng dẫn

Trưởng bộ môn

Ngày...tháng...năm 2011
T/L Hiệu trưởng
(Chủ nhiệm khoa)

GVHD: Th.S Nguyễn ðình Ngọc

1

Sinh viên: Lâm Ngọc Tiến

ðề án kỹ thuật

Thiết kế trạn dẫn ñộng băng tải
NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Bản vẽ không thể up lên ñược. Bạn nào cần ñồ án này thì pm mình nhé
0974059455 .........................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................
ðề án kỹ thuật
 Thiết kế trạn dẫn ñộng băng tải
GVHD: Th.S Nguyễn ðình Ngọc Sinh viên: Lâm Ngọc Tiến
1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ðẠI HỌC KTCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc


ðỀ TÀI ðỀ ÁN KỸ THUẬT
Sinh viên thiết kế: Lâm Ngọc Tiến ; Lớp: Hè 2011
Mã số SV: 11510911239
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn ðình Ngọc
Ngày giao đề tài: 19/7/2011
Ngày hoàn thành:
NỘI DUNG DỀ TÀI
Thiết kế trạm dẫn ñộng băng tải vận chuyển than ñá
Số liệu ñề tài:
Năng suất: Q;120 tấn/h Hệ số làm việc / năm: K
n
=0.70
Băng tải làm việc theo phương ngang Hệ số cản ban ñầu: K
bd
=1.5
Chiều dài vận chuyển: L= 100 m Thời gian phục vụ: 7 năm
Hệ số làm việc / ngày: K
ng
=0.71 Tải trọng không ñổi,quay 1 chiều
Nội dung cụ thể:
- Thiết kế băng tải
- Tính chọn hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn
- Thiết kế bộ truyền ngoài hộp và khớp nối
- Thiết kế trục và tang dẫn động
- Thiết cụm con lăn đỡ nhánh có tải
YÊU CẦU THIẾT KẾ
1 - 01 thuyết minh trình bày tính toán thiết kế trên khổ giấy A
4
2 - 02 bản vẽ A
0
, 02 bản vẽ chế tạo A
1
3 - 01 file Powpoint trình diễn khi bảo vệ
Cán bộ hướng dẫn Trưởng bộ môn Ngày...tháng...năm 2011
T/L Hiệu trưởng
(Chủ nhiệm khoa)
Đề án kỹ thuật - Thiết kế trạm dẫn động băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án kỹ thuật - Thiết kế trạm dẫn động băng tải - Người đăng: Phan Thanh Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Đề án kỹ thuật - Thiết kế trạm dẫn động băng tải 9 10 9