Ktl-icon-tai-lieu

đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi leviethung2610
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy

Chương I
Câu 1 : Vai trò và nhiệm vụ của tiếp thị?
-

Tiếp Thị : Là 1 bộ phận rất quan trọng, là đầu mối giao tế giữa cung và cầu
Nhiệm vụ :
 Chào và bán hàng.
 Nắm bắt thị hiếu của khách hàng.
 Dự báo về nhu cầu phát triển về số lượng và chất lượng.
Kích thích tạo ra nhu cầu chính đáng mới,qua đó tạo ra thị trường
mới.

Câu 2 : Nhiệm vụ của nghiên cứu và phát triển là gì? Chế thử nhằm giải quyết
mục đích gì?
-

-

Nghiên cứu và phát triển là một khâu rất quan trọng có sức mạnh khoa học –
công nghệ đã hoàn thành các công việc:
o Nghiên cứu cải tiến sản phẩm đang sản xuất.
o Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới do thị trường yêu cầu.
o Nghiên cứu các công nghệ mới đang ứng dụng vào các lĩnh vực SX
của các xí nghiệp.
Chế thử nhằm : kiểm nghiệm về mặt nguyên lý,kết cấu và chất lượng làm
việc của thiết bị.

Câu 3 : Chuẩn bị SX và tổ chức SX bao gồm những công việc nào?
-

Chuẩn bị sản xuất và tổ chức sx : là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình
sản xuất sản phẩm.
Chuẩn bị sx gồm : chuẩn bị về thiết kế và chuẩn bị về công nghệ.
o Chuẩn bị thiết kế : công việc này thường thuộc bộ phận nghiên cứu
phát triển phụ trách, căn cứ vào yêu cầu sử dụng ,thiết kế ra nguyên lý
của thiết bị,từ nguyên lý thiết kế ra kết cấu thực sau đó đưa ra bộ phận
chế thử.
o Chuẩn bị công nghệ : chuẩn bị những tài liệu công nghệ hướng dẫn
quá trình sx và tổ chức sx,chuẩn bị Trang bị Công nghệ.
Hà Tuấn

Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy

Ngày nay nhờ trang bị kỹ thuật hiện đại như sử dụng các thiết bị vi tính với phần
mềm mạnh đã giúp cho các nhà công nghệ hoàn thành nhanh chóng công việc này
với thời gian cần thiết để nhanh chóng đưa vào sản xuất hàng loạt
Câu 4 : Thế nào là quá trình sx? Và quá trình sx trong nhà máy cơ khí là gì? Thế
nào là quá trình công nghệ?
-

Quá trình sx là : quá trình con nghười tác động vào tài nguyên thiên nhiên để
biến đổi nó thành sản phẩm phục vụ cho lợi ích của con người.
Quá trình sx trong nhà máy cơ khí là : tập hợp các hoạt dộng có ích để biến
đổi nguyên vật liệu hay bán thành phẩm thành sản phẩm.
Quá trình công nghệ là 1 phần của quá trình sx,trực tiếp ;àm thay đổi hình
dáng kích thước tính chất lý hóa của bản thân chi tiết và vị trí tương quan
giữa các chi tiết trong sản phẩm.

Câu 5 : Thế nào là quy trình công nghệ gia công cơ? Trình bày các thành phần của
quá trình công nghệ? Cho ví dụ?
-

Quá trình công nghệ gia công cơ là quy trình cắt gọt phôi để làm thay đổi
hình dáng kích thước của nó.
Hà Tuấn

Cơ Sở Công Nghệ Ch...
Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy
Chương I
Câu 1 : Vai trò và nhiệm vụ của tiếp thị?
- Tiếp Thị : Là 1 bộ phận rất quan trọng, là đầu mối giao tế giữa cung và cầu
- Nhiệm vụ :
Chào và bán hàng.
Nắm bắt thị hiếu của khách hàng.
Dự báo về nhu cầu phát triển về số lượng và chất lượng.
Kích thích tạo ra nhu cầu chính đáng mới,qua đó tạo ra thị trường
mới.
Câu 2 : Nhiệm vụ của nghiên cứu và phát triển là gì? Chế thử nhằm giải quyết
mục đích gì?
- Nghiên cứu và phát triển là một khâu rất quan trọng có sức mạnh khoa học –
công nghệ đã hoàn thành các công việc:
o Nghiên cứu cải tiến sản phẩm đang sản xuất.
o Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới do thị trường yêu cầu.
o Nghiên cứu các công nghệ mới đang ứng dụng vào các lĩnh vực SX
của các xí nghiệp.
- Chế thử nhằm : kiểm nghiệm về mặt nguyên lý,kết cấu và chất lượng làm
việc của thiết bị.
Câu 3 : Chuẩn bị SX và tổ chức SX bao gồm những công việc nào?
- Chuẩn bị sản xuất và tổ chức sx : là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình
sản xuất sản phẩm.
- Chuẩn bị sx gồm : chuẩn bị về thiết kế và chuẩn bị về công nghệ.
o Chuẩn bị thiết kế : công việc này thường thuộc bộ phận nghiên cứu
phát triển phụ trách, căn cứ vào yêu cầu sử dụng ,thiết kế ra nguyên lý
của thiết bị,từ nguyên lý thiết kế ra kết cấu thực sau đó đưa ra bộ phận
chế thử.
o Chuẩn bị công nghệ : chuẩn bị những tài liệu công nghệ hướng dẫn
quá trình sx và tổ chức sx,chuẩn bị Trang bị Công nghệ.
Hà Tuấn
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy - Người đăng: leviethung2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy 9 10 241