Ktl-icon-tai-lieu

đề cương máy điện 1

Được đăng lên bởi Tran My
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4268 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mục lục
Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện
Chương 1: Máy điện một chiều
1.1 Cấu tạo máy điện một chiều
1.2 Bộ dây quấn phần ứng của máy điện một chiều
1.3 Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều.
1.4 Từ trường và sức điện động trong máy điện một chiều.
1.5 Máy phát điện một chiều.
1.6 Động cơ điện một chiều.
1.7 Kiểm tra
Chương 2: Máy biến áp.
2.1 Khái niệm chung về máy biến áp.
2.2 Cấu tạo của máy biến áp một pha
2.3 Nguyên lý làm việc của MBA một pha
2.4 Các trạng thái làm việc của MBA một pha
2.5 Máy biến áp ba pha.
2.6 Điều kiện làm việc song song của MBA 3 pha.
2.7 Các loại máy biến áp đặc biệt
Chương 3. Máy điện không đồng bộ
3.1 Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ
3.2 Từ trường của máy điện không đồng bộ
3.3 Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ.
3.4 Sơ đồ thay thế và các phương trình của máy điện không đồng bộ.
3.5 Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ điện không đồng bộ.
3.6 Mô men quay và phương trình đặc tính cơ của ĐCĐ không đồng bộ.
3.7 Mở máy và đảo chiều quay của động cơ không đồng bộ ba pha.
3.8 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB ba pha
1

3.9 Hãm động cơ KĐB
Bài tập
3.10 Động cơ không đồng bộ 1 pha.
3.11 Dây quấn động cơ điện không đồng bộ
Kiểm tra
Chương 4. Máy điện đồng bộ
4.1 Khái niệm, cấu tạo máy điện đồng bộ
4.2 Máy phát điện đồng bộ.
4.3 Động cơ điện đồng bộ

Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình máy điện: Nhà xb Giáo dục; Vụ Trung Học chuyên nghiệp – Dạy nghề.
Tác giả : Đặng Văn Đào – Trần Khán Hà – Nguyễn Hồng Thanh.
2. Kỹ thuật điện : (Tài liệu dùng cho các trường Trung Học Chuyên nghiệp và Dạy
nghề). Tác giả : Nguyễn Ngọc Lân – Nguyễn Văn Trọng – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Bài mở đầu:
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
I. Những khái niệm về máy điện
1. Khái niệm:
- Máy điện là thiết điện từ, nguyên lý làm việc dựa vào các định luật điện từ.
- Về cấu tạo máy điện gồm mạch từ (lõi Máy
thép)điện
và mạch điện (các dây quấn). Dùng để biến
đổi cơ năng thành điện năng như máy phát điện, biến đổi điện năng thành cơ năng như động
cơ điện và đồng thời dùng để biến đổi dòng điện và điện áp ...
2. Phân loại máy điện:
điện
Máy
điệnnhau:
có phần
MáyMáy
điện
cótỉnh
nhiều loại và có nhiều cách phân loại
khác
nhưquay
phân loại theo
công suất, theo dòng điện, theo chức năng ....
Sơ đồ phân loại các máy điện cơ bản thường gặp:
Máy điện
xoay chiều

Máy điện không
đồng bộ

Máy
biến
áp

Động
cơ
điện
không
đồng
bộ

Máy
phát
điện
không
đồng
bộ

Máy điện
một chiều

Máy điện
đồng bộ

Máy
phát
điện
đồng
bộ

Động
cơ
điện
đồng
b...
Mục lục
Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện
Chương 1: Máy điện một chiều
1.1 Cấu tạo máy điện một chiều
1.2 Bộ dây quấn phần ứng của máy điện một chiều
1.3 Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều.
1.4 Từ trường và sức điện động trong máy điện một chiều.
1.5 Máy phát điện một chiều.
1.6 Động cơ điện một chiều.
1.7 Kiểm tra
Chương 2: Máy biến áp.
2.1 Khái niệm chung về máy biến áp.
2.2 Cấu tạo của máy biến áp một pha
2.3 Nguyên lý làm việc của MBA một pha
2.4 Các trạng thái làm việc của MBA một pha
2.5 Máy biến áp ba pha.
2.6 Điều kiện làm việc song song của MBA 3 pha.
2.7 Các loại máy biến áp đặc biệt
Chương 3. Máy điện không đồng bộ
3.1 Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ
3.2 Từ trường của máy điện không đồng bộ
3.3 Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ.
3.4 Sơ đồ thay thế và các phương trình của máy điện không đồng bộ.
3.5 Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ điện không đồng bộ.
3.6 Mô men quay và phương trình đặc tính cơ của ĐCĐ không đồng bộ.
3.7 Mở máy và đảo chiều quay của động cơ không đồng bộ ba pha.
3.8 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB ba pha
1
đề cương máy điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương máy điện 1 - Người đăng: Tran My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
đề cương máy điện 1 9 10 159