Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn cấu tạo

Được đăng lên bởi nguyenbang891-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Phân loại vật liệu chống giữ công trình ngầm và yêu cầu đối với vật liệu chống
giư công trình ngầm.
Câu 2: Mục đích và nhiệm vụ của kết cấu chống
Câu 3: Những yêu cầu cơ bản khi thiết kế kết cấu chống giữ công trình ngầm và phân loại
kết cấu chống
Câu 4: Ưu nhược điểm của kết cấu chống gỗ? Trình bày đặc điểmcấu tạo của kết cấu
chống gỗ
Câu 5: Trình tự lắp đặt kết cấu chống gỗ? kết cấu chống gỗ cho lò nghiêng
Câu 6: Các dạng khung chống gỗ cho giếng đứng?
Câu 7: Trình bày cấu tạo và trình tự lắp dựng khung chống lình hoạt về kích thước
Câu 8: Trình bày cấu tạo và trình tự lắp dựng khung chống lình hoạt về hình dạng
Câu 9: Trình bày cấu tạo vòng chống kim loại cho giếng đứng
Câu 10: Trình bày Cấu tạo cốp pha lắp ghép và trình tự thi công vỏ chống bê tông. Bê
tông cốt thép khi thi công lò bằng
Câu 11: Trình bày trình tự đổ bê tông từng đốt hầm khi sử dụng cốp pha di động.
Câu 12: Trình bày cấu tạo vỏ chống BTCT đúc sẵn khi sử dụng máy khoan hầm
Câu 13: Trình bày công tác bơm vữa sau vỏ khi thi công vỏ chống BTCT đúc sẵn
Câu 14: Trình bày phân loại và nguyên lý làm việc của vì neo. Đặc điểm cấu tạo và ưu
nhược điểm của neo cơ học?
Câu 15: Trình bày Đặc điểm cấu tạo và ưu nhược điểm của neo dính kết? Các phụ kiện đi
cùng với neo.
Câu 16: Trình bày phạm vi sử dụng ưu nhược điểm của bê tông phun và các khả năng sử
dụng của bê tông phun
Câu 17: Trình bày các phương pháp phun bê tông phun. Ưu nhược điểm của từng phương
pháp
Câu 18: Trình bày kỹ thuật phun bê tông phun.

...
Câu 1: Phân loại vật liệu chống giữ công trình ngầm yêu cầu đối với vật liệu chống
giư công trình ngầm.
Câu 2: Mục đích và nhiệm vụ của kết cấu chống
Câu 3: Những yêu cầu cơ bản khi thiết kế kết cấu chống giữ công trình ngầm và phân loại
kết cấu chống
Câu 4: Ưu nhược điểm của kết cấu chống gỗ? Trình bày đặc điểmcấu tạo của kết cấu
chống gỗ
Câu 5: Trình tự lắp đặt kết cấu chống gỗ? kết cấu chống gỗ cho lò nghiêng
Câu 6: Các dạng khung chống gỗ cho giếng đứng?
Câu 7: Trình bày cấu tạo và trình tự lắp dựng khung chống lình hoạt về kích thước
Câu 8: Trình bày cấu tạo và trình tự lắp dựng khung chống lình hoạt về hình dạng
Câu 9: Trình bày cấu tạo vòng chống kim loại cho giếng đứng
Câu 10: Trình bày Cấu tạo cốp pha lắp ghép trình tự thi công vỏ chống tông.
tông cốt thép khi thi công lò bằng
Câu 11: Trình bày trình tự đổ bê tông từng đốt hầm khi sử dụng cốp pha di động.
Câu 12: Trình bày cấu tạo vỏ chống BTCT đúc sẵn khi sử dụng máy khoan hầm
Câu 13: Trình bày công tác bơm vữa sau vỏ khi thi công vỏ chống BTCT đúc sẵn
Câu 14: Trình bày phân loại nguyên làm việc của neo. Đặc điểm cấu tạo ưu
nhược điểm của neo cơ học?
Câu 15: Trình bày Đặc điểm cấu tạo và ưu nhược điểm của neo dính kết? Các phụ kiện đi
cùng với neo.
Câu 16: Trình bày phạm vi sử dụng ưu nhược điểm của bê tông phun và các khả năng sử
dụng của bê tông phun
Câu 17: Trình bày các phương pháp phun bê ng phun. Ưu nhược điểm của từng phương
pháp
Câu 18: Trình bày kỹ thuật phun bê tông phun.
đề cương môn cấu tạo - Người đăng: nguyenbang891-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề cương môn cấu tạo 9 10 422