Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học các pp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn

Được đăng lên bởi Lan Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU
RẮN
1. Thông tin về giảng viên
Thông tin về giảng viên thứ 1:
- Họ và tên: Trần Quang Thiện
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa chỉ liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại: 0985290586
- Email: quangthiensp2@yahoo.com.
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
Thông tin về giảng viên thứ 2:
- Họ và tên: Nguyễn Thế Duyến
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa chỉ liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại, email: nguyentheduyensp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Các phương pháp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn.
- Mã môn học: HH362
- Số tín chỉ: 2
- Loại môn học:

+ Tự chọn
+ Điều kiện tiên quyết: Học sau môn học Hóa lí 4.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết trên lớp: 20 tiết
+ Bài tập trên lớp: 10 tiết
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 tiết
- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ Môn: Hóa lí.
+ Tổ: Hữu cơ – Hóa lí.
+ Khoa: Hoá học.
3. Mục tiêu của môn học
Sinh viên phải nắm được những phương pháp cơ bản trong nghiên
cứu vật liệu rắn: phương pháp hiển vi điện tử quét(SEM); Phương pháp
nhiễu xạ tia X – XRD...
4. Tóm tắt nội dung môn học
Cung cấp những khái niệm cơ bản của các phương pháp vật lý nghiên
cứu vật liệu rắn, đồng thời cũng cho biết các ứng dụng cụ thể của các
phương pháp đó.

5. Nội dung chi tiết môn học
Hình thức

số

Yêu cầu đối

Thời gian,

Ghi

tiết
học
Tín chỉ 1: Phương pháp hiển vi điện tử quét
Lý thuyết
Chương 1: Phương pháp hiển vi điện tử 10

với sinh viên

địa điểm

chú

tổ chức dạy

Nội dung chính

quét

Học liệu 2, Phòng học
chương 4.

1.1. Cơ sở của phương pháp
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Các hệ thức toán học được sử dụng
1.1.3.

Cơ sở lí luận của phương pháp

1.1.4.

Mô hình kính hiển vi điện tử quét

1.1.5.

Một số ứng dụng của SEM

1.1.5.1. Điện tử thứ cấp(SEI)
1.1.5.2. Điện tử tán xạ ngược (BEI)
1.1.5.3. Tia X (X-Ray)
1.1.5.4. Huỳnh quang catôt (CL)
1.1.5.5. Suất điện động (EBIC)
1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của
kính hiển vi điện tử truyền qua
1.2.1. Súng phóng điện tử
1.2.2. Các hệ thấu kính và lăng kính
1.3. Sự tạo ảnh trong TEM
1.3.1. Bộ phận ghi nhận và quan sát ảnh
1.3.2. Điều kiện tương...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU
RẮN
1. Thông tin về giảng viên
Thông tin về giảng viên thứ 1:
- Họ và tên: Trần Quang Thiện
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa chỉ liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại: 0985290586
- Email: quangthiensp2@yahoo.com.
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
Thông tin về giảng viên thứ 2:
- Họ và tên: Nguyễn Thế Duyến
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: 14h00-17h00 hàng tuần, khoa Hóa học.
- Địa chỉ liên hệ: Khoa hóa học – trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Điện thoại, email: nguyentheduyensp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu điện cực, pin điện, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hóa học.
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Các phương pháp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn.
- Mã môn học: HH362
- Số tín chỉ: 2
- Loại môn học:
Đề cương môn học các pp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học các pp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn - Người đăng: Lan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương môn học các pp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn 9 10 817