Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt

Được đăng lên bởi Nguyen Van Binh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Câu

Câu hỏi

1

Vai trò của nước trong gia công tia nước có hạt mài:

2

Hạt mài được sử dụng phổ biến để gia công thép là:

3

Hình dưới đây là sơ đồ của:

4
5
6
7
8
9

Trong gia công tia nước, thời gian gia công càng lâu, độ bóng:
Khi tăng nồng độ hạt mài trong dung dịch khi gia công tia nước có hạt mài:
Khi gia công bề mặt chi tiết là vật liệu giòn bằng tia nước có hạt mài, góc phun α của
dòng dung dịch:
Trong gia công tia nước có hạt mài, tia trượt là tia có góc α bằng:
Khi gia công bề mặt chi tiết là vật liệu dẻo bằng tia nước có hạt mài, góc phun α của
dòng dung dịch:
Khoảng cách giữa đầu vòi phun và bề mặt gia công trong gia công tia nước có hạt mài
so với phương pháp gia công bằng tia nước là:

10

Dụng cụ để gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài là vòi phun thường được chế
tạo bằng:

11

Cấp hạt mài vào buồng trộn khi gia công bằng tia nước có hạt mài theo cơ chế sau:

12

Lượng hạt mài được bổ sung vào tia nước trong quá trình gia công:

13
14
15
16
17
18

Sử dụng dòng khí mang hạt mài với vận tốc cao va đập lên chi tiết để bóc vật liệu khỏi
bề mặt chi tiết, là nguyên lý gia công của phương pháp:
Dòng khí trong gia công bằng dòng hạt mài có áp
suất:
Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài là:
Trong phương pháp gia công dòng hạt mài, khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt gia
công là:
Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài có kích thước hạt là:
Trong công thức tính năng suất bóc vật liệu MRR của gia công bằng dòng hạt mài, số
hạng Hw là:
Cho sơ đồ nguyên lý gia công như hình dưới dây, xác định là phương pháp gia công

Ghi chú
Làm nguội hạt
mài , lien kết các
hạt mài
Sio2;
. Al2O3;. Boc4
đầu phun tia nc
có hạt mài
Tùy thuộc vào áp
suất nước
Độ bóng tăng ,
năng suất tăng
90độ
0 độ
45 độ
2-4 lần
gần hơn
kim cương
.hồng ngọc ,
ngọc bích
Tia nước áp
lực cao hút
hạt mài vào
buồng trộn .
Hạt mài được
cấp vào
buồng trộn
bằng dòng
không khí nén
. Hạt mài
được cấp vào
buồng trộn
bằng trọng
lương riêng
của hạt mài
0.3kg/p
gia công dòng hạt
mài
1,4-2mpa
o xit nhôm
Al2O3 các bít
Silc và thủy tinh
3,2-25.4mm
15-40um

Phương pháp gia
công dòng hạt
mài

19
nào
20

Gia công bằng dòng hạt mài được sử dụng hiệu quả để:

21

Bước thứ năm trong quy trình gia công hóa học là:
Vật liệu được tách ra khi tiếp xúc trực tiếp với chất khắc hoá mạnh, là nguyên lý gia
công của phương pháp:
Bước thứ hai trong qui trình gia công hoá học là:

22
23

làm sạch bavia
đánh bóng
gia công hóa
Tạo lớp bảo vệ

1/8

24
25
26
27
28
29
20
2...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Câu Câu hỏi
Ghi chú
1 Vai trò của nước trong gia công tia nước có hạt mài:
Làm nguội hạt
mài , lien kết các
hạt mài
2 Hạt mài được sử dụng phổ biến để gia công thép là:
Sio2;
. Al2O3;. Boc4
3 Hình dưới đây là sơ đồ của:
đầu phun tia nc
có hạt mài
4
Trong gia công tia nước, thời gian gia công càng lâu, độ bóng: Tùy thuộc vào áp
suất nước
5
Khi tăng nồng độ hạt mài trong dung dịch khi gia công tia nước có hạt mài: Độ bóng tăng ,
năng suất tăng
6
Khi gia công bề mặt chi tiết vật liệu giòn bằng tia nước hạt mài, góc phun α của
dòng dung dịch:
90độ
7 Trong gia công tia nước có hạt mài, tia trượt là tia có góc α bằng: 0 độ
8
Khi gia công bề mặt chi tiết vật liệu dẻo bằng tia nước hạt mài, góc phun α của
dòng dung dịch:
45 độ
9
Khoảng cách giữa đầu vòi phun và bề mặt gia công trong gia công tia nước có hạt mài
so với phương pháp gia công bằng tia nước là:
2-4 lần
gần hơn
10
Dụng cụ để gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài là vòi phun thường được chế
tạo bằng:
kim cương
.hồng ngọc ,
ngọc bích
11 Cấp hạt mài vào buồng trộn khi gia công bằng tia nước có hạt mài theo cơ chế sau:
Tia nước áp
lực cao hút
hạt mài vào
buồng trộn .
Hạt mài được
cấp vào
buồng trộn
bằng dòng
không khí nén
. Hạt mài
được cấp vào
buồng trộn
bằng trọng
lương riêng
của hạt mài
12 Lượng hạt mài được bổ sung vào tia nước trong quá trình gia công:
0.3kg/p
13
Sử dụng dòng khí mang hạt mài với vận tốc cao va đập lên chi tiết để bóc vật liệu khỏi
bề mặt chi tiết, là nguyên lý gia công của phương pháp:
gia công dòng hạt
mài
14
Dòng khí trong gia công bằng dòng hạt mài có áp
suất:
1,4-2mpa
15 Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài là:
o xit nhôm
Al2O3 các bít
Silc và thủy tinh
16
Trong phương pháp gia công dòng hạt mài, khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt gia
công là:
3,2-25.4mm
17 Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài có kích thước hạt là: 15-40um
18
Trong công thức tính năng suất bóc vật liệu MRR của gia công bằng dòng hạt mài, số
hạng H
w
là:
19
Cho đồ nguyên gia công như hình dưới dây, xác định phương pháp gia công
nào



20 Gia công bằng dòng hạt mài được sử dụng hiệu quả để:


21 Bước thứ năm trong quy trình gia công hóa học là:
22
Vật liệu được tách ra khi tiếp xúc trực tiếp với chất khắc hoá mạnh, nguyên gia
công của phương pháp:

23 Bước thứ hai trong qui trình gia công hoá học là: Tạo lớp bảo vệ
1/8
Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt - Người đăng: Nguyen Van Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt 9 10 843