Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN THI: VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi vietc4b
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4902 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ
MÔN THI: VẬT LIỆU KỸ THUẬT
THỜI GIAN: 60 PHÚT
1. Chuyển biến xảy ra khi nung nóng thép (điều kiện năng lượng, cơ cấu chuyển biến,
nhiệt độ chuyển biến, sự phát triển của hạt....). Cách chọn nhiệt độ tôi cho thép
cacbon, giải thích vì sao chọn như thế.
2. So sánh tổ chức và cơ tính của thép cacbon ở các trạng thái Ủ, Thường hóa, Tôi + Ram
trung bình, Tôi + Ram cao.
3. Chuyển biến xảy ra khi làm nguội đẳng nhiệt austenit. Xây dựng giản đồ chữ 'C'. Ý
nghĩa của giản đồ chữ 'C'.
4. Tác dụng của nhiệt luyện tới cơ tính của thép.
5. Pha cacbit trong thép hợp kim. Ảnh hưởng của pha cacbit tới cơ tính của thép.
6. Giải thích cơ chế ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến nhiệt luyện.
7. Ram thép: Mục đích, các chuyển biến xảy ra khi ram thép cacbon. Các phương pháp
Ram. Ứng dụng.
8. Giải thích cơ chế làm tăng độ bền và tính chịu nóng của nguyên tố hợp kim trong thép
hợp kim.
9. Một số chi tiết máy như: Bánh răng, trục truyền động, trục cam,... làm việc trong điều
kiện mài mòn mạnh bề mặt nhưng đồng thời chịu tải trọng va đập, uốn, xoắn, ... Hãy
lựa chọn vật liệu chế tạo các chi tiết trên và chế độ nhiệt luyện cụ thể để đạt được các
yêu cầu đề ra.
10. Chuyển biến xảy ra khi làm nguội nhanh austenit (bản chất và cơ tính của mactenxit,
những đặc điểm của chuyển biến austenit thành mactenxit).
Trong khi tôi ngừng làm nguội trong khoảng Mđ-Mk có hiện tượng gì xảy ra?, giải
thích?
11. Cho các mác thép sau: 20Cr, 18CrMnTi, C20, đó là thuộc nhóm thép gì? Thành phần
hóa học. Lập quy trình nhiệt luyện để thu được độ cứng cao nhất, tính chống mài
mòn cao nhất trong khi lõi vẫn dẻo dai. Tổ chức đạt
được sau khi nhiệt luyện.

12. Những sản phẩm của sự phân hóa đẳng nhiệt austenit của thép cùng tích.
13. Tốc độ tôi tới hạn, độ thấm tôi?. So sánh tốc độ tôi tới hạn của thép cacbon và
thép hợp kim. Giải thích. Môi trường tôi thường dùng cho các loại thép.
14. Ví dụ: - Thép CD90: Tôi ở nhiệt độ 760-780 oC, nhiệt độ ram: 180 oC độ cứng
đạt được >= 64HRC
- Thép 80W18Cr4VMo (P18): Tôi ở nhiệt độ 1280-1290 oC, nhiệt độ ram
560-580 oC, ram 3 lần, độ cứng đạt được >= 64HRC.
Câu hỏi: Giải thích vì sao có sự khác nhau về nhiệt độ tôi và nhiệt độ ram?
15. So sánh nhiệt độ tôi thép cacbon và thép hợp kim. Giải thích.
16. Cho các mác thép sau: C40, C45, C50, 40Cr, 45Cr, 50Cr, thuộc nhóm thép gì?,
thành phần hóa học. Chế độ nhiệt luyện để nhận được cơ tính tổng hợp cao? Tổ
chức đạt được sau khi nhiệt luyện.

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ
MÔN THI: VẬT LIỆU KỸ THUẬT
THỜI GIAN: 60 PHÚT
1. Chuyển biến xảy ra khi nung nóng thép (điều kiện năng lượng, cơ cấu chuyển biến,
nhiệt độ chuyển biến, sự phát triển của hạt....). Cách chọn nhiệt độ tôi cho thép
cacbon, giải thích vì sao chọn như thế.
2. So sánh tổ chức và cơ tính của thép cacbon ở các trạng thái Ủ, Thường hóa, Tôi + Ram
trung bình, Tôi + Ram cao.
3. Chuyển biến xảy ra khi làm nguội đẳng nhiệt austenit. Xây dựng giản đồ chữ 'C'. Ý
nghĩa của giản đồ chữ 'C'.
4. Tác dụng của nhiệt luyện tới cơ tính của thép.
5. Pha cacbit trong thép hợp kim. Ảnh hưởng của pha cacbit tới cơ tính của thép.
6. Giải thích cơ chế ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến nhiệt luyện.
7. Ram thép: Mục đích, các chuyển biến xảy ra khi ram thép cacbon. Các phương pháp
Ram. Ứng dụng.
8. Giải thích cơ chế làm tăng độ bền và tính chịu nóng của nguyên tố hợp kim trong thép
hợp kim.
9. Một số chi tiết máy như: Bánh răng, trục truyền động, trục cam,... làm việc trong điều
kiện mài mòn mạnh bề mặt nhưng đồng thời chịu tải trọng va đập, uốn, xoắn, ... Hãy
lựa chọn vật liệu chế tạo các chi tiết trên và chế độ nhiệt luyện cụ thể để đạt được các
yêu cầu đề ra.
10. Chuyển biến xảy ra khi làm nguội nhanh austenit (bản chất và cơ tính của mactenxit,
những đặc điểm của chuyển biến austenit thành mactenxit).
Trong khi tôi ngừng làm nguội trong khoảng Mđ-Mk có hiện tượng gì xảy ra?, giải
thích?
11. Cho các mác thép sau: 20Cr, 18CrMnTi, C20, đó là thuộc nhóm thép gì? Thành phần
hóa học. Lập quy trình nhiệt luyện để thu được độ cứng cao nhất, tính chống i
mòn cao nhất trong khi lõi vẫn dẻo dai. Tổ chức đạt
được sau khi nhiệt luyện.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN THI: VẬT LIỆU KỸ THUẬT - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN THI: VẬT LIỆU KỸ THUẬT - Người đăng: vietc4b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN THI: VẬT LIỆU KỸ THUẬT 9 10 96