Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thực hành bào chế

Được đăng lên bởi dunghiep1416-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1619 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề cương thực hành bào chế
Câu 1: Nêu nguyên tác sử dụng cân:
a.Trước khi cân:
-Đặt cân ngay ngắn trên mặt bàn phẳng, kiểm tra thăng bằng cân (Có 2 cách thăng bằng: vặn 2 ốc ở 2 đầu cân or cho bì
(cát vàng) xuống dưới đĩa cân bên nhẹ
-Gấp giấy cân đặt lên 2 đĩa cân, đặt dụng cụ cân nếu cần thiết
-Thử lại thăng bằng cân
b.Trong khi cân:
-Dùng các quả cân từ lớn đến nhỏ, quả cân < 20g phải dùng kẹp để gắp (thực tế dùng bằng núm), quả cân >= 20g dùng
tay cầm núm qủa cân
-Thuốc chưa cân phải đặt bên trái, thuốc cân xong phải đặt bên phải, ghi ngay tên và khối lượng thuốc đã can lên bao bì
thuốc
-Khi thêm hay bớt thuốc or quả cân, học sinh phải cho cân nghỉ
-Thả cân giao động phải hãm cân từ từ
c.Sau khi cân:
-Kiểm tra khối lượng vật cần cân với quả cân
-Đặt quả cân vào đúng vị trí trong hộp quả cân
-Lau cân và cho cân nghỉ
Câu 2: So sánh cân đơn và cân kép:
a.Giống nhau: cùng dùng để xác định khối lượng của vật cần cân
b.Khác nhau:
Cân đơn
Cân kép
So sánh trực tiếp khối lượng các quả cân và So sánh gián tiếp khối lượng vật trung gian
vật cần cân ở hai bên đĩa cân, nên chú ý
với khối lượng vật cần cân cùng 1 bên
phải thăng bằng cân trước khi cân (Lưu ý:
đĩa cân (Lưu ý: dược chất cho bên phải)
dược chất cho bên trái cân)
Câu 3: Nêu các khái niệm độ cồn:
-Độ cồn là số mol Ethanol nguyên chất có trong 100ml dung dịch cồn
-Độ cồn thực là đo được ở nhiệt độ 150c
-Độ cồn biểu kiến là nhiệt độ khác 150c
Câu 4: Nêu cách đọc dung dịch có màu và không màu:
-Với dung dịch không màu như cồn, nước cất đọc đáy mặt lõm dung dịch trùng với vạch giới hạn trên dụng cụ đong đo
-Với dung dịch có màu đọc mặt thoáng của dung dịch
Câu 5: Pha 500ml dung dịch cồn 500 từ cồn 900 và cồn 400 nhiệt độ bằng 150c:
V2= 500ml
T2= 500
T3= 400
T1= 900
V1= ?
TL: Áp dụng công thức
500 - 400
V1= V2 x
= 500 x
= 100ml
T1 - T3
900 - 400
T2 - T3

Pha chế: Đong chính xác 100ml cồn 900 thêm từ từ cồn 400 vừa đủ 500ml ta được cồn 500 cần pha
Câu 6: Pha 300ml cồn 750 từ cồn 900, t= 250c:
V2= 300ml
T2= 750
T1= 86o
V1= ?

T.L: Áp dụng công thức
300 x 750

V2 x T 2
V1=

=
T1

= 250ml
86o

Pha chế: Đong chính xác 250ml cồn 87.40 thêm nước cất vừa đủ 300ml ta được cồn 750 cần pha
Câu 7: Nêu các nguyên tắc trộn bột kép: (Bột kép có từ 2 thành phần trở lên như tất cả các thuốc bột đóng gói)
-Đẳng lượng (đồng lượng): tương đương or bằng nhau về khối lượng (VD: có 5gr bột trong cối cho thêm 5gr nữa sau đó
trộn đều)
-Ít trước, nhiều sau: khối lượng thành phần ít cho trộn trước, thành phần nhiều trộn sau
-Nặng trước...
Đề cương thực hành bào chế
Câu 1: Nêu nguyên tác sử dụng cân:
a.Trước khi cân:
-Đặt cân ngay ngắn trên mặt bàn phẳng, kiểm tra thăng bằng cân (Có 2ch thăng bằng: vặn 2 ốc 2 đầu cân or cho
(cát vàng) xuống dưới đĩa cân bên nhẹ
-Gấp giấy cân đặt lên 2 đĩa cân, đặt dụng cụ cân nếu cần thiết
-Thử lại thăng bằng cân
b.Trong khi cân:
-Dùng các quả cân từ lớn đến nhỏ, quả cân < 20g phải dùng kẹp để gắp (thực tế dùng bằng núm), quả cân >= 20g dùng
tay cầm núm qủa cân
-Thuốc chưa cân phải đặt bên trái, thuốc cân xong phải đặt bên phải, ghi ngay tên khối lượng thuốc đã can lên bao
thuốc
-Khi thêm hay bớt thuốc or quả cân, học sinh phải cho cân nghỉ
-Thả cân giao động phải hãm cân từ từ
c.Sau khi cân:
-Kiểm tra khối lượng vật cần cân với quả cân
-Đặt quả cân vào đúng vị trí trong hộp quả cân
-Lau cân và cho cân nghỉ
Câu 2: So sánh cân đơn và cân kép:
a.Giống nhau: cùng dùng để xác định khối lượng của vật cần cân
b.Khác nhau:
Cân đơn Cân kép
So sánh trực tiếp khối lượng các quả cân và So sánh gián tiếp khối lượng vật trung gian
vật cần cân ở hai bên đĩa cân, nên chú ý với khối lượng vật cần cân cùng 1 bên
phải thăng bằng cân trước khi cân (Lưu ý: đĩa cân (Lưu ý: dược chất cho bên phải)
dược chất cho bên trái cân)
Câu 3: Nêu các khái niệm độ cồn:
-Độ cồn là số mol Ethanol nguyên chất có trong 100ml dung dịch cồn
-Độ cồn thực là đo được ở nhiệt độ 15
0
c
-Độ cồn biểu kiến là nhiệt độ khác 15
0
c
Câu 4: Nêu cách đọc dung dịch có màu và không màu:
-Với dung dịch không màu như cồn, nước cất đọc đáy mặt lõm dung dịch trùng với vạch giới hạn trên dụng cụ đong đo
-Với dung dịch có màu đọc mặt thoáng của dung dịch
Câu 5: Pha 500ml dung dịch cồn 50
0
từ cồn 90
0
và cồn 40
0
nhiệt độ bằng 15
0
c:
V
2
= 500ml
T
2
= 50
0
T
3
= 40
0
T
1
= 90
0
V
1
= ?
TL: Áp dụng công thức
T
2
- T
3
50
0
-
40
0
V
1
= V
2
x = 500 x = 100ml
T
1
- T
3
90
0
- 40
0
Pha chế: Đong chính xác 100ml cồn 90
0
thêm từ từ cồn 40
0
vừa đủ 500ml ta được cồn 50
0
cần pha
Câu 6: Pha 300ml cồn 75
0
từ cồn 90
0
, t= 25
0
c:
V
2
= 300ml
T
2
= 75
0
T
1
= 86
o
V
1
= ?
Đề cương thực hành bào chế - Trang 2
Đề cương thực hành bào chế - Người đăng: dunghiep1416-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương thực hành bào chế 9 10 836