Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra 45 phút môn Điện dân dụng bậc THPT phần Máy biến áp

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 120.01/2 - Mã đề: 1120.0100.01120.0100.0141
Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2014-2015
Môn: Điện Dân dụng Bậc THPT
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 11A . . .
Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu
(Nhớ ghi rõ đơn vị các đại lượng đã tính).

Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai
Trường THCS & THPT Bàu Hàm

Mã đề: 141
I. Phần Trắc nghiệm (7 điểm)
Câu 1. Gọi điện áp của cuộn sơ cấp là U1, điện áp cuộn thứ cấp là U2. Nếu U1 > U2 thì máy biến áp thuộc:
A. Máy biến áp tăng áp B. Máy biến áp giảm áp
C. Máy biến áp tự ngẫu D. Máy biến áp cách ly
Câu 2. Dây quấn Máy biến áp công suất nhỏ thường làm bằng:
A. Dây nhôm lõi thép
B. Dây đồng được tráng men cách điện bên ngoài
C. Dây nhôm bọc sợi vải cách điện bên ngoài
D. Dây đồng bọc sợi vải cách điện
Câu 3. Khi sử dụng máy biến áp ta không được
A. Đưa điện áp nguồn cao hơn điện áp sơ cấp định mức
B. Đưa điện áp nguồn thấp hơn điện áp thứ cấp định mức
C. Đưa điện áp nguồn thấp hơn điện áp sơ cấp định mức
D. Đưa điện áp nguồn cao hơn điện áp thứ cấp định mức
Câu 4. Cuộn dây quấn sơ cấp là:
A. Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp điện cho nguồn
B. Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng lượng từ nguồn vào
C. Cuộn dây quấn cung cấp điện cho phụ tải
D. Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho phụ tải
Câu 5. Máy biến áp là thiết bị:
A. điện từ tĩnh
B. từ điện
C. điện động
D. điện trường
Câu 6. Lõi máy biến áp có nhiệm vụ:
A. Làm mạch dẫn từ và khung dây quấn.
B. Làm khung dây quấn
C. Làm bộ phận tản nhiệt
D. Làm bộ phận cách điện giữa dây quấn với vỏ
Câu 7. Một máy biến áp có tiết diện hữu ích Shi = 25cm, hệ số thực nghiệm Ktn = 50 thì số vòng/vôn là:
A. n = 2.5 vòng/vôn
B. n = 3 vòng/vôn
C. n = 1.5 vòng/vôn
D. n = 2 vòng/vôn
Câu 8. Đơn vị của công suất máy biến áp là:
A. VA
B. W
C. KV
D. KW
Câu 9. Máy biến áp tăng áp thì?
A. k < 1
B. k > 1
C. k ≤ 1
D. k = 1
Câu 10. Khi nối cuộn dây sơ cấp của máy biến áp với nguồn điện một chiều thì:
A. Hoạt động nhưng nóng
B. Phát nóng và cháy vì dòng điện sơ cấp rất lớn
C. Hoạt động bình thường
D. Không hoạt động
Câu 11. Các bộ phận chính của máy biến áp là:
A. Bộ phận dẫn từ, bộ phận dẫn điện, vỏ bảo vệ B. Dây quấn, bộ phận dẫn điện, vỏ bảo vệ.
C. Bộ phận dẫn từ, bộ phận bảo vệ quá tải, lõi thép D. Bộ phận dẫn từ, lõi thép, vỏ bảo vệ.
Câu 12. Một máy biến áp cảm ứng có n = 3 vòng/vôn, U1 = 220V, U2 = 110V tổn thất điện áp khi có tải 10% thì
số...
Trang 120.01/2 - Mã đề: 1120.0100.01120.0100.0141
Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2014-2015
Trường THCS & THPT Bàu Hàm Môn: Điện Dân dụng Bậc THPT
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 11A . . .
Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu
(Nhớ ghi rõ đơn vị các đại lượng đã tính)
.
Mã đề: 141
I. Phần Trắc nghiệm (7 điểm)
Câu 1.
Gọi điện áp của cuộn sơ cấp là U
1
, điện áp cuộn thứ cấp là U
2
. Nếu U
1
> U
2
thì máy biến áp thuộc:
A.
Máy biến áp tăng áp
B.
Máy biến áp giảm áp
C.
Máy biến áp tự ngẫu
D.
Máy biến áp cách ly
Câu 2.
Dây quấn Máy biến áp công suất nhỏ thường làm bằng:
A.
Dây nhôm lõi thép
B.
Dây đồng được tráng men cách điện bên ngoài
C.
Dây nhôm bọc sợi vải cách điện bên ngoài
D.
Dây đồng bọc sợi vải cách điện
Câu 3.
Khi sử dụng máy biến áp ta không được
A.
Đưa điện áp nguồn cao hơn điện áp sơ cấp định mức
B.
Đưa điện áp nguồn thấp hơn điện áp thứ cấp định mức
C.
Đưa điện áp nguồn thấp hơn điện áp sơ cấp định mức
D.
Đưa điện áp nguồn cao hơn điện áp thứ cấp định mức
Câu 4.
Cuộn dây quấn sơ cấp là:
A.
Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp điện cho nguồn
B.
Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng lượng từ nguồn vào
C.
Cuộn dây quấn cung cấp điện cho phụ tải
D.
Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho phụ tải
Câu 5.
Máy biến áp là thiết bị:
A.
điện từ tĩnh
B.
từ điện
C.
điện động
D.
điện trường
Câu 6.
Lõi máy biến áp có nhiệm vụ:
A.
Làm mạch dẫn từ và khung dây quấn.
B.
Làm khung dây quấn
C.
Làm bộ phận tản nhiệt
D.
Làm bộ phận cách điện giữa dây quấn với vỏ
Câu 7.
Một máy biến áp có tiết diện hữu ích S
hi
= 25cm, hệ số thực nghiệm K
tn
= 50 thì số vòng/vôn là:
A.
n = 2.5 vòng/vôn
B.
n = 3 vòng/vôn
C.
n = 1.5 vòng/vôn
D.
n = 2 vòng/vôn
Câu 8.
Đơn vị của công suất máy biến áp là:
A.
VA
B.
W
C.
KV
D.
KW
Câu 9.
Máy biến áp tăng áp thì?
A.
k < 1
B.
k > 1
C.
k ≤ 1
D.
k = 1
Câu 10.
Khi nối cuộn dây sơ cấp của máy biến áp với nguồn điện một chiều thì:
A.
Hoạt động nhưng nóng
B.
Phát nóng và cháy vì dòng điện sơ cấp rất lớn
C.
Hoạt động bình thường
D.
Không hoạt động
Câu 11.
Các bộ phận chính của máy biến áp là:
A.
Bộ phận dẫn từ, bộ phận dẫn điện, vỏ bảo vệ
B.
Dây quấn, bộ phận dẫn điện, vỏ bảo vệ.
C.
Bộ phận dẫn từ, bộ phận bảo vệ quá tải, lõi thép
D.
Bộ phận dẫn từ, lõi thép, vỏ bảo vệ.
Câu 12.
Một máy biến áp cảm ứng có n = 3 vòng/vôn, U
1
= 220V, U
2
= 110V tổn thất điện áp khi có tải 10% thì
số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là?
A.
N
1
= 660 vòng, N
2
= 330 vòng
B.
N
1
= 220 vòng, N
2
= 110 vòng
C.
N
1
= 600 vòng, N
2
= 300 vòng
D.
N
1
= 660 vòng, N
2
= 363 vòng
Câu 13.
Thông thường máy biến áp có mấy cuộn dây? Tên gọi các cuộn dây đó
A.
2 cuộn dây: cuộn chính và cuộn sơ cấp
B.
2 cuộn dây: cuộn chính và cuộn phụ
C.
2 cuộn dây: cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp
D.
2 cuộn dây: cuộn sơ cấp và cuộn phụ
Câu 14.
Công dụng của máy biến áp là:
A.
Tăng giảm điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều nhưng vẫn giữ nguyên tần số.
B.
Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều, tần số thay đổi.
C.
Thiết bị điện từ tĩnh, tăng giảm điện áp, tần số thay đổi.
D.
Tăng giảm dòng điện của điện áp xoay chiều nhưng vẫn giữ nguyên tần số.
đề kiểm tra 45 phút môn Điện dân dụng bậc THPT phần Máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề kiểm tra 45 phút môn Điện dân dụng bậc THPT phần Máy biến áp - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đề kiểm tra 45 phút môn Điện dân dụng bậc THPT phần Máy biến áp 9 10 779