Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Quyết toán xây dựng cầu Trường Hà – Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Quyết toán xây dựng
cầu Trường Hà – Thừa Thiên Huế
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

LỜI MỞ ĐẦU
•
•
•
•
•
•
•
•

Nhóm :
Lã Thị Tuyết Chinh.
Nguyễn Thị Xuân Hải.
Phạm Thị Thanh Hải.
Nguyễn Thị Hồng.
Nguyễn Khánh Hương.
Cao Thu Lý.
Mai Thị Thu Trang.

LỜI MỞ ĐẦU
Hồ sơ quyết toán cầu
Trường Hà
-Thấy được
tầm quan trọng của nó
-Làm rõ các vấn đề
-Hiểu cách tính các khoản chi, các công việc cần làm

Hình ảnh minh họa
và chú thích

Trụ T8

Đường đầu cầu
phía Vĩnh Phú

NỘI DUNG

Đúc, đóng cọc thử BTCT 45x45 dài 45m
Đúc, đóng cọc thẳng BTCT 45x45 dài 36m

Trụ
T8

Đúc, đóng cọc xiên BTCT 45x45 dài 36m
BTCT bệ móng thân trụ M300
BTCT xà mũ bệ kê gối, tường đầu M300
Bê tông lót móng M100

Máy đào

THE END

...
Đ tài: Quy t toán y d ng ế
c u Tr ng Hà – Th a Thn Hu ườ ế
Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2011
Đề tài: Quyết toán xây dựng cầu Trường Hà – Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Quyết toán xây dựng cầu Trường Hà – Thừa Thiên Huế - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài: Quyết toán xây dựng cầu Trường Hà – Thừa Thiên Huế 9 10 171