Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Tìm hiểu phƣơng pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu.

Được đăng lên bởi dinhhung196
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Tìm hiểu phƣơng pháp phát hiện biên cho ảnh
đa cấp xám và ảnh màu.
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS. TS. Ngô Quốc Tạo
Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thƣơng.

2
Tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất tới PQS TS
Ngô Quốc Tạo, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong việc hình thành,
phát triển và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các thầy cô giáo trong khoa
Công nghệ thông tin – Đại học Dân lập Hải Phòng, những người đã tân tình dạy
dỗ và dìu dắt em trong suốt bốn năm học vừa qua để chúng em có những kinh
nghiệm, kiến thức vững chắc để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, giúp đỡ em
về mọi mặt trong quá trình học tập và nghiên cứu, cũng như góp ý cho đồ án tốt
nghiệp.
Em rất mong nhận được sự khích lệ, quan tâm, giúp đỡ của các quý thầy
cô và các bạn trong quá trình học tập và công tác sau này, em rất mong muốn
được mang một công sức, kiến thức của mình để xây dựng xã hội, xứng đáng với
sự giúp đỡ và tình cảm mà mọi người đã dành cho em.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, … tháng … năm 2011
Sinh viên
Đặng Thị Thương

Sinh viên: Đặng Thị Thương – Lớp CT1101

3
Tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu

MỤC LỤC
MỤC LỤC

...................................................................................................... 3

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH ......................................................................... 5
MỞ ĐẦU

...................................................................................................... 6

CHƢƠNG I:

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ BIÊN............................. 8

1.1. Tổng quan về xử lý ảnh ............................................................................... 8
1.1.1 Xử lý ảnh là gì ? ..................................................................................... 8
1.1.2 Các quá trình cơ bản trong hệ thống xử lý ảnh ...................................... 8
1.1.3 Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh ................................................. 11
1.2 Nâng cao chất lượng ảnh và toán tử không gian ........................................ 15
1.2.1 Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính ..................................................... 16
1.2.2 Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến ...................................................... 18
1.2.3 Lọc thông thấp, thông cao và lọc gi...
Đề tài: Tìm hiểu phƣơng pháp phát hiện biên cho ảnh
đa cấp xám và ảnh màu.
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS. TS. Ngô Quốc Tạo
Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thƣơng.
Đề tài: Tìm hiểu phƣơng pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Tìm hiểu phƣơng pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu. - Người đăng: dinhhung196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đề tài: Tìm hiểu phƣơng pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu. 9 10 317