Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi dung sai và đo lường cơ khí

Được đăng lên bởi Cường Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BM01a/TT07.1

ĐỀ THI HỌC KỲ1 LẦN 1NĂM HỌC 2011-2012

KHOA/BAN
CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Ngành/Lớp
: 09DCK
Môn thi DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 2
Ngày thi
: ………………....…………………
Thời gian làm bài: 60phút
Mã đề (Nếu có) : ……………..………………….....

ĐỀ SỐ 2
Câu1. (1 điểm)
Cho một lắp ghép với d = ф300 ±0,018 mm, D = ф300+0,048. Giả thiết với kích
thước lỗ và trục tuân theo qui luật phân bố chuẩn, trung tâm phân bố trùng
với trung tâm dung sai, khoảng phân tán kích thước bằng khoảng dung sai.
Để khi lắp ghép với bất kỳ chi tiết trục nào trong loạt cũng đều tạo ra lắp
ghép có độ hở thì chi tiết lỗ phải có kích thước nằm trong khoảng nào ?
Câu2. (1 điểm)
Chọn tất cả các kiểu lắp có độ hở trong hệ thống trục từ các kiểu lắp sau :
H 8 H 8 M 7 N 8 H 6 H 6 U 8 S 7 H 6 J S 5 E8 H 8 H 8 G 6
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
n7 f 7 h6 h7 h5 k 5 h7 h6 g 5 h 4 h7 s 7 u8 h5

Câu3. (1 điểm)
Giải thích ký hiệu bánh răng 8-7-7B TCVN 106 -8.
Câu 4. (1 điểm)
Ghi ký hiệu của mối ghép then hoa định tâm theo bề mặt có đường kính D,
với D = ф40mm, d =ф36 mm, b =7mm, Z= 8, miền dung sai đường kính ngoài
D của lỗ then hoa và trục then hoa là H8 và h7, miền dung sai của bề rộng B
của lỗ then hoa và trục then hoa là F10 và h9.
Câu5. (1 điểm)
Cho một lắp ghép theo hệ thống lỗ có D = d = ф65mm, sai lệch cơ bản của
trục là h , TD =Td =32µm. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục
Câu6 (1 điểm)
Cho một lắp ghép theo hệ thống trục có TD=40µm, Smax =50µm, sai lệch cơ
bản cho lỗ là JS . Tính sai lệch giới hạn của lỗ và trục.
Câu7. 1 điểm)
Xác định khe hở x trong mối ghép then bằng như hình vẽ
Biết :
Chiều cao then h = 9-0,09 mm.
Chiều cao rãnh then trên trục t =5+0,3mm
Chiều cao rãnh then trên lỗ t1= 4,5+0,15mm

1

BM01a/TT07.1

Câu8. (1 điểm)
Cho chi tiết như hình vẽ. Giải thích ý nghĩa của ký hiệu.

Câu9.(1 điểm)
Quan sát thước cặp (có giá trị vạch chia trên thước phụ là 1 / 20) khi đo một
chi tiết ta nhận được :
- m = 32 ( m là số vạch trên thước chính ở phía bên trái vạch 0 của thước
phụ.
- k = 6 là vạch thứ k trên thước phụ trùng với một vạch bất kỳ trên thước
chính).
Tính kết quả đo được trên thước cặp đó.
Câu10. (1 điểm)
Với sơ đồ dưới dây, cho biết kết quả đo được trên panme:

________________________________________________________________________________________________________________

Chú ý :
- Thí sinh được sử dụng tài liệu .
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

2

...
BM01a/TT07.1
KHOA/BAN
CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
ĐỀ THI HỌC KỲ1 LẦN 1NĂM HỌC 2011-2012
Ngành/Lớp : 09DCK
Môn thi DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ
Mã môn học : ……….…Số ĐVHT/TC: 2
Ngày thi : ………………....…………………
Thời gian làm bài: 60phút
Mã đề (Nếu có) : ……………..………………….....
ĐỀ SỐ 2
Câu1. (1 điểm)
Cho một lắp ghép với d = ф300 ±0,018 mm, D = ф300
+0,048
. Giả thiết với kích
thước lỗ và trục tuân theo qui luật phân bố chuẩn, trung tâm phân bố trùng
với trung tâm dung sai, khoảng phân tán kích thước bằng khoảng dung sai.
Để khi lắp ghép với bất kỳ chi tiết trục nào trong loạt cũng đều tạo ra lắp
ghép có độ hở thì chi tiết lỗ phải có kích thước nằm trong khoảng nào ?
Câu2. (1 điểm)
Chọn tất cả các kiểu lắp có độ hở trong hệ thống trục từ các kiểu lắp sau :
5
6
,
8
8
,
7
8
,
7
8
,
4
5
,
5
6
,
6
7
,
7
8
,
5
6
,
5
6
,
7
8
,
6
7
,
7
8
,
7
8
h
G
u
H
s
H
h
E
h
J
g
H
h
S
h
U
k
H
h
H
h
N
h
M
f
H
n
H
S
Câu3. (1 điểm)
Giải thích ký hiệu bánh răng 8-7-7B TCVN 106 -8.
Câu 4. (1 điểm)
Ghi ký hiệu của mối ghép then hoa định tâm theo bề mặt có đường kính D,
với D = ф40mm, d =ф36 mm, b =7mm, Z= 8, miền dung sai đường kính ngoài
D của lỗ then hoa và trục then hoa là H8 và h7, miền dung sai của bề rộng B
của lỗ then hoa và trục then hoa là F10 và h9.
Câu5. (1 điểm)
Cho một lắp ghép theo hệ thống lỗ có D = d = ф65mm, sai lệch cơ bản của
trục là h , T
D
=T
d
=32µm. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục
Câu6 (1 điểm)
Cho một lắp ghép theo hệ thống trục có T
D
=40µm, S
max
=50µm, sai lệch cơ
bản cho lỗ là J
S
. Tính sai lệch giới hạn của lỗ và trục.
Câu7. 1 điểm)
Xác định khe hở x trong mối ghép then bằng như hình vẽ
Biết :
Chiều cao then h = 9
-0,09
mm.
Chiều cao rãnh then trên trục t =5
+0,3
mm
Chiều cao rãnh then trên lỗ t
1
= 4,5
+0,15
mm
1
Đề thi dung sai và đo lường cơ khí - Trang 2
Đề thi dung sai và đo lường cơ khí - Người đăng: Cường Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi dung sai và đo lường cơ khí 9 10 672