Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì Trắc địa đại cương

Được đăng lên bởi Le Trung Duc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đề thi HKII (11-12)

Đề 2

Môn Trắc địa đại cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC

ĐỀ THI HỌC KỲ II (11-12)
MÔN HỌC: TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
THỜI LƯỢNG: 80 PHÚT





Ngày thi: 13.06.2012; 13h15’

SV không sử dụng tài liệu, nộp lại đề thi

ĐÁP ÁN Đề 2
Họ và tên:…………………………………… MSSV:……………….. Lớp:……………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0đ). Sinh viên chọn đáp án đúng nhất ngay trên đề thi bằng dấu O, nếu
bỏ thì đánh dấu X. Mỗi câu đúng được 0,2 điểm, mỗi câu sai trừ 0,05 điểm, câu không làm không
tính.
1. Một đường chuyền kinh vĩ dạng phù hợp có tổng cộng 6 điểm kinh vĩ. Số lượng góc đo trong đường
chuyền này bằng:
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
0
2. Một đường cong tròn có bán kính R=250m; góc ngoặt  30 30' . Điểm tiếp đầu của đường cong có
lý trình C33+20,50m; điểm giữa của đường cong sẽ có lý trình là:
a. C34+53,58m
b. C34+56,82m
c. C33+87,04m
d. C33+53,58m
3. Để bố trí một góc bằng ra thực địa sử dụng máy kinh vĩ với 2 vị trí ống kính nhằm:
a. loại trừ sai số đọc số trên bàn độ ngang
b. loại trừ sai số lệch vạch chuẩn trên bàn độ đứng
c. loại trừ sai số định tâm máy
d. a,b,c sai
4. Hệ thống lưới khống chế tọa độ ở Việt Nam hiện nay bao gồm bao nhiêu cấp?
a. 1 cấp
b. 2 cấp
c. 3 cấp
d. 4 cấp
5. Công tác triễn điểm chi tiết từ số liệu đo mia lên bản đồ giấy dựa theo phương pháp:
a. tọa độ vuông góc phẳng
b. tọa độ cực
c. tọa độ địa lý
d. a,b,c đúng
6. Một đường chuyền kinh vĩ khép kín gồm có 4 điểm kinh vĩ và 1 điểm gốc. Sai số khép góc giới hạn
của đường chuyền này bằng:
a.

80"

b.

89"

c.

98"

d.

106"

7. Sai số khép độ cao của một tuyến đo cao cấp kỹ thuật được tính dựa vào?
a. tổng chênh cao đo được
b. tổng chiều dài toàn tuyến đo
c. tổng số điểm độ cao trên toàn tuyến đo
d. b hoặc c
8. Một đường chuyền kinh vĩ phù hợp có tổng chiều dài bằng 800,00m; các sai số f x 0,08m ;
f y 0,52m ; như

vậy sai số khép tương đối đường chuyền này:
a. nhỏ hơn giới hạn cho phép
b. vượt quá giới hạn cho phép
c. không xác định được
d. đạt hay không còn tùy vào tỷ lệ đo vẽ bản đồ
9. Để chênh cao giữa 2 điểm được xác định chính xác nhất, ta có thể sử dụng phương pháp:
a. đo cao hình học phía trước
b. đo cao lượng giác
c. đo cao hình học từ giữa
d. a,b đều đúng
10. Để bố trí điểm B có độ cao thiết kế bằng 3,000m; dựa vào điểm A có độ cao 2,500m và sử dụng
phương pháp đo cao hình học từ giữa. Nếu số đọc chỉ giữa mia tại A bằng 2000mm thì số đọc chỉ
giữa mia tại B bằng:
a. 1500mm
b. 2500mm
c. 3000mm
d. 1000mm
11.
Một đường cong tròn có bán kính R=...
Đề thi HKII (11-12) Đề 2 Môn Trắc địa đại cương
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐỀ THI HỌC KỲ II (11-12)
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN HỌC: TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC THỜI LƯỢNG: 80 PHÚT
Ngày thi: 13.06.2012; 13
h
15’ SV không sử dụng tài liệu, nộp lại đề thi
ĐÁP ÁN Đề 2
Họ và tên:…………………………………… MSSV:……………….. Lớp:……………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0đ). Sinh viên chọn đáp án đúng nhất ngay trên đề thi bằng dấu O, nếu
bỏ thì đánh dấu X. Mỗi câu đúng được 0,2 điểm, mỗi câu sai trừ 0,05 điểm, câu không làm không
tính.
1. Một đường chuyền kinh dạng phù hợp tổng cộng 6 điểm kinh vĩ. Số lượng góc đo trong đường
chuyền này bằng:
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
2. Một đường cong tròn có bán kính R=250m; góc ngoặt
'3030
0
. Điểm tiếp đầu của đường cong có
lý trình C33+20,50m; điểm giữa của đường cong sẽ có lý trình là:
a. C34+53,58m b. C34+56,82m c. C33+87,04m d. C33+53,58m
3. Để bố trí một góc bằng ra thực địa sử dụng máy kinh vĩ với 2 vị trí ống kính nhằm:
a. loại trừ sai số đọc số trên bàn độ ngang b. loại trừ sai số lệch vạch chuẩn trên bàn độ đứng
c. loại trừ sai số định tâm máy d. a,b,c sai
4. Hệ thống lưới khống chế tọa độ ở Việt Nam hiện nay bao gồm bao nhiêu cấp?
a. 1 cấp b. 2 cấp c. 3 cấp d. 4 cấp
5. Công tác triễn điểm chi tiết từ số liệu đo mia lên bản đồ giấy dựa theo phương pháp:
a. tọa độ vuông góc phẳng b. tọa độ cực c. tọa độ địa lý d. a,b,c đúng
6. Một đường chuyền kinh khép kín gồm 4 điểm kinh 1 điểm gốc. Sai số khép góc giới hạn
của đường chuyền này bằng:
a.
"80
b.
"89
c.
"98
d.
"106
7. Sai số khép độ cao của một tuyến đo cao cấp kỹ thuật được tính dựa vào?
a. tổng chênh cao đo được b. tổng chiều dài toàn tuyến đo
c. tổng số điểm độ cao trên toàn tuyến đo d. b hoặc c
8. Một đường chuyền kinh p hợp tổng chiều i bằng 800,00m; các sai số
mf
x
08,0
;
mf
y
52,0
; như vậy sai số khép tương đối đường chuyền này:
a. nhỏ hơn giới hạn cho phép b. vượt quá giới hạn cho phép
c. không xác định được d. đạt hay không còn tùy vào tỷ lệ đo vẽ bản đồ
9. Để chênh cao giữa 2 điểm được xác định chính xác nhất, ta có thể sử dụng phương pháp:
a. đo cao hình học phía trước b. đo cao lượng giác
c. đo cao hình học từ giữa d. a,b đều đúng
10. Để bố trí điểm B có đ cao thiết kế bằng 3,000m; dựa vào điểm A độ cao 2,500m s dụng
phương pháp đo cao hình học từ giữa. Nếu số đọc chỉ giữa mia tại A bằng 2000mm thì số đọc chỉ
giữa mia tại B bằng:
a. 1500mm b. 2500mm c. 3000mm d. 1000mm
11. Một đường cong tròn có bán kính R=300m; góc ngoặt
'2040
0
; chiều dài đoạn tiếp cự bằng:
a. 19,59m b. 110,18m c. 254,72m d. 93,55m
12. Lưới khống chế trắc địa được xây dựng theo nguyên tắc:
a. từ chi tiết đến tổng thể b. từ độ chính xác cao đến độ chính xác thấp
-1/4-
Đề thi học kì Trắc địa đại cương - Trang 2
Đề thi học kì Trắc địa đại cương - Người đăng: Le Trung Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học kì Trắc địa đại cương 9 10 16