Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lý thuyết chuyên môn ghề hàn

Được đăng lên bởi truonggiangybtcn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ
NGHỀ HÀN
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
MÃ ĐỀ: HLT 01
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1 (03 điểm): Nêu thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp hàn
TIG?
Câu 2 (03 điểm): Trình bày các yêu cầu đối với máy hàn điện hồ quang tay? Thế
nào là đường đặc tính ngoài của máy hàn?
Câu 3 (04 điểm): Cho biết các dạng khuyết tật thường gặp của mối hàn? Nguyên
nhân và cách phòng ngừa?

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CÁN BỘ RA ĐỀ

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ
NGHỀ HÀN
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
MÃ ĐỀ: HLT 01

TT
Câu 1
(03 điểm)

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

ĐIỂM

* Thực chất:
Hàn TIG (tungsten inert gas) là quá trình hàn bằng điện cực không
nóng chảy, trong môi trường khí bảo vệ là khí trơ (Ar, He hoặc hỗn
hợp của Ar + He) có tác dụng ngăn cản những tác động có hại của ôxy
và nitơ trong không khí và ổn định hồ quang.

0.2

1

* Đặc điểm :
- Tạo ra mối hàn có chất lượng cao đối với hầu hết kim loại và hợp kim

0.2

- Nhiệt tập trung cao cho phép tăng tốc độ hàn, giảm biến dạng.

0.2

- Có thể tự động hóa khi hàn.

0.2

- Mối hàn không phải làm sạch sau khi hàn vì không có xỉ và không có
kim loại bắn tãe..

0.2

- Dễ quan sát bể hàn.
- Hàn được mọi vị trí trong không gian.

0.2
0.2

Câu 2
(03 điểm)

* Công dụng :
Hàn TIG được áp dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, đặc biệt rất
thích hợp trong hàn thép hợp kim cao, kim loại màu và hợp kim của
chúng.
* Các yêu cầu đối với máy hàn điện hồ quang tay:

0.6

- Điện áp không tải (U0) của máy hàn phải đủ để gây và duy trì hồ
quang cháy ổn định nhưng không được quá cao ( tối đa U0 ≤ 80V) để
không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Cụ thể:
+ Đối với nguồn điện hàn xoay chiều:

1

U0 = (55 ÷ 80)v; Uh= (25 ÷ 45)v.

Câu 3
(04 điểm)

+ Đối với nguồn điện hàn một chiều:
U0 = (30 ÷ 55)v; Uh = (16 ÷ 35)v.
- Máy hàn hồ quang tay có đường đặc tính ngoài là đường cong dốc liên
tục, khi điện áp có sự biến thiên theo sự thay đổi của chiều dài hồ
quang thì cường độ dòng điện hàn thay đổi ít.
- Khi hàn hồ quang tay hiện tượng ngắn mạch xảy ra làm cho cường độ
dòng điện hàn lớn có thể gây cháy máy. Do vậy máy hàn phải có dòng
điện ngắn mạch: I0 ≤ ( 1,3 ÷ 1,4)Iđm.
- Máy hàn hồ quang tay phải điều chỉnh được nhiều chế độ hàn khác
nhau.
* Đường đặc tính ngoài của máy hàn là đường thể hiện mối quan hệ
giữa cường độ dòng điện và hi...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ
NGHỀ HÀN
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
MÃ ĐỀ: HLT 01
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1 (03 điểm): Nêu thực chất, đặc điểm công dụng của phương pháp hàn
TIG?
Câu 2 (03 điểm): Trình bày các yêu cầu đối với máy hàn điện hồ quang tay? Thế
nào là đường đặc tính ngoài của máy hàn?
Câu 3 (04 điểm): Cho biết các dạng khuyết tật thường gặp của mối hàn? Nguyên
nhân và cách phòng ngừa?
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÁN BỘ RA ĐỀ
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Đề thi lý thuyết chuyên môn ghề hàn - Trang 2
Đề thi lý thuyết chuyên môn ghề hàn - Người đăng: truonggiangybtcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi lý thuyết chuyên môn ghề hàn 9 10 668