Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ VÀ THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN

Được đăng lên bởi minhkunhd1-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI MÔN
NGUYÊN LÝ VÀ THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN
Đề số 1
Thời gian 60 phút

Câu 1
Phân loại các loại nhà máy điện, mỗi loại cho một ví dụ?
Câu 2
Thế nào là hiện tượng khí xâm thực, làm thế nào để giảm hiện tượng khí xâm thực
.
Câu 3
Phân tích sơ đồ nguyên lý sau?

Câu 4
So sánh ưu nhược điển của Tuabin kiểu cánh quạt và cánh quay.
Câu 5
Giải thích nguyên lý hoạt động của thiết bị điều chỉnh tuabin

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.

Thông qua Khoa QLNL

Dương Trung Kiên

...
ĐỀ THI MÔN
NGUYÊN LÝ VÀ THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN
Đề số 1
Thời gian 60 phút
Câu 1
Phân loại các loại nhà máy điện, mỗi loại cho một ví dụ?
Câu 2
Thế nào là hiện tượng khí xâm thực, làm thế nào để giảm hiện tượng khí xâm thực
.
Câu 3
Phân tích sơ đồ nguyên lý sau?
Câu 4
So sánh ưu nhược điển của Tuabin kiểu cánh quạt và cánh quay.
Câu 5
Giải thích nguyên lý hoạt động của thiết bị điều chỉnh tuabin
Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu. Thông qua Khoa QLNL
Dương Trung Kiên
ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ VÀ THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN - Người đăng: minhkunhd1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ VÀ THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN 9 10 13