Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic Chi tiết máy 2002-2008

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC ĐỀ THI CHI TIẾT MÁY CHÍNH THỨC 2002-2008

9

CÁC ĐỀ THI CHI TIẾT MÁY CHÍNH THỨC
2002-2008
ĐỀ THI NĂM 2002
Câu 1 Cho hộp giảm tốc như hình vẽ (hình 1.1)
Z1
x

I
II

Z3
x

a

A

x

Z2

III

a

B

x

Z4

Hình 1.1
1.1

a) Phân tích lực ăn khớp (điểm đặt lực tại A và B) của các bộ truyền
trong HGT nêu trên với chiều quay bất kỳ của trục dẫn I và hướng
răng cho như hình vẽ.
b) Viết các biểu thức tính giá trị của các lực ăn khớp theo Ti, ni, di, 
và i với i = 1,2.
c) Nêu nhận xét và viết biểu thức xác định tổng lực dọc trục tác dụng
trên trục II.

1.2

Khi thay đổi chiều quay trục dẫn I và hướng răng thì chiều của lực ăn
khớp có thay đổi không? Vì sao?
Hãy chọn hướng răng trên các bánh răng sao cho hợp lý nhất? Viết
biểu thức xác định lực dọc trục tác dụng trên trục II.

1.3

Khi chiều của các lực này thay đổi thì sức bền của trục và ổ lăn có bị
ảnh hưởng không? Vì sao?

Chi tiết máy và ƯDTH trong Chi tiết máy

10

Khi tính sức bền trục nên tính cho trường hợp nào nếu chiều quay
thay đổi?
1.4

Vì sao lại xuất hiện lực phụ trong khớp nối. Cách xác định lực này và
giải thích tại sao lại chọn chiều lực thay đổi khi tính trục và chọn ổ lăn.

Câu 2
2.1

Nêu nguyên tắc chung chọn vật liệu và độ rắn mặt răng khi thiết kế
bánh răng và các cặp bánh răng khác nhau trong một HGT.

2.2

Phân tích các chỉ tiêu tính toán thiết kế bộ truyền đai dẹt. Để đảm bảo
tuổi thọ của bộ truyền đai khi tính đai theo khả năng kéo cần lưu ý
những vấn đề gì?

2.3

Cho trục chịu tải như hình vẽ (trục trung gian ở đồ hình 1.1).
a) Vẽ dạng biểu đồ mô men uốn và mô men xoắn của trục.
b) Tại sao khi thiết kế trục cần phải tính trục theo hệ số an toàn?
c) Nêu các giải pháp khi trục không đảm bảo hệ số an toàn (s < [s]).

Câu 3 Cho kết cấu có kích thước như hình vẽ (hình 1.2), biết: a1 = 300mm;
a2 = 240mm; b1 = 450mm; b2 = 390mm; s = 20mm; L = 350mm; R = 8000N.
s

l

3

2

b1

b2

R
0

1

4

a2
a1

Hình 1.2
Dùng 4 bu lông đánh số 1, 2, 3 và 4. Bu lông bằng thép C30 có
[k] = 240MPa; hệ số ma sát giữa giá đỡ và nền bê tông là f = 0,15;
ng suất dập cho phép của nền bê tông là [d] = 1,80MPa và hệ số an
toàn khi xiết chặt với tải trọng tĩnh là k = 1,5.

CÁC ĐỀ THI CHI TIẾT MÁY CHÍNH THỨC 2002-2008

11

3.1

a) Xác định đường kính cần thiết của bu lông cho 2 phương án: bu
lông lắp không khe hở và bu lông lắp có khe hở.
b) Trong ren kẹp chặt nên dùng loại ren gì? Vì sao?

3.2

Kiểm tra độ bền dập của nền xi măng. Nếu d < [d] thì giải quyết ra
sao?

3.3

Xác định tải trọng lớn nhất tác dụng ...
CÁC ĐỀ THI CHI TIẾT MÁY CHÍNH THỨC 2002-2008 9
CÁC ĐỀ THI CHI TIẾT MÁY CHÍNH THỨC
2002-2008
ĐỀ THI NĂM 2002
Câu 1 Cho hộp giảm tốc như hình vẽ (hình 1.1)
x
x
x
Z1
Z2
Z3
Z4
x
III
II
I
A
B
a
a
Hình 1.1
1.1 a) Phân tích lực ăn khớp (điểm đặt lực tại A B) của các bộ truyền
trong HGT nêu trên với chiều quay bất kỳ của trục dẫn I và hướng
răng cho như hình vẽ.
b) Viết các biểu thức tính giá trị của các lực ăn khớp theo T
i
, n
i
, d
i
,
i
với i = 1,2.
c) Nêu nhận xét viết biểu thức xác định tổng lực dọc trục tác dụng
trên trục II.
1.2 Khi thay đổi chiều quay trục dẫn I và hướng răng thì chiều của lực ăn
khớp có thay đổi không? Vì sao?
Hãy chọn hướng răng trên các bánh răng sao cho hợp nhất? Viết
biểu thức xác định lực dọc trục tác dụng trên trục II.
1.3 Khi chiều của các lực này thay đổi thì sức bền của trục lăn bị
ảnh hưởng không? Vì sao?
Đề thi Olympic Chi tiết máy 2002-2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Olympic Chi tiết máy 2002-2008 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi Olympic Chi tiết máy 2002-2008 9 10 232