Ktl-icon-tai-lieu

đề thi và câu trả lời môn máy chế biến nông sản

Được đăng lên bởi Minh Vuong Dinh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1720 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Nêu vai trò của máy gia công cơ học nông sản thực phẩm?
Gia công cơ học vật liệu nói chung và nông sản thực phẩm nói chung là tác
dụng cơ học làm thay đổi tính chất của vật liệu ban đầu, nhằm làm tăng giá trị và
giá trị sử dụng theo mục đích của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Trong sản xuất
lương thực thực phẩm gia công cơ học có vai trò hết sức quan trong và có khi
quyết định đến chất lượng sản phẩm. Nó có thể là phương pháp gia công duy nhất
trong một công nghệ sản xuất hoặc chỉ là một thành phần trong tổ hợp các phương
pháp gia công.
Khi tham gia trong tổ hợp các phương pháp gia công, thì gia công cơ học ngoài
ý nghĩa tự thân đã có nó và góp phần thúc đẩy quá trình khác xảy ra nhanh hơn,
mảnh liệt và đạt hiệu suất cao hơn. Vai trò của gia công cơ học được xác định ở ba
quá trình sau:
- Thực hiện quá trình chuẩn bị nguyên liệu, bán thành phẩm cho một công
đoạn sản xuất.
- Thực hiên toàn bộ qua trình gia công của một quy trình công nghệ sản xuất
- Là một thành phần gia công trong tổ hợp các phương pháp gia công của một
công nghệ sản xuất
Câu 2 : Nêu yêu cầu kỹ thuật đối với máy và thiết bị dùng để rửa và làm sạch
nguyên liệu thực vật từ vỏ bên ngoài
- Tính vạn năng, có khả năng thực hiện được chức năng của máy cho nhiều
loại nguyên liệu thực vật
- Chất lượng làm việc cao, thời gian ngâm ngắn, không làm hư hại củ quả; có
bộ phânh tách lọc sỏi đá tốt, có khả năng điều chỉnh được thời gian ngâm và
rửa.

- Khi rửa ít tốn nước,
- Chất và thu nguyên liệu phải được cơ khí và tự động hóa
- Thoát nước bẩn thuận tiện
- Chi phí năng lượng thấp
-

Cấu tạo đơn giản, dễ dàng vệ sịnh, năng suất cao, giá thành hạ

Câu 3 : Các máy và thiết bị gia công cơ học nông sản thực phẩm ngoài yêu
cầu đối với một máy thông thường thì nó còn có yêu cầu đặt trưng gì?
- Các bộ phận làm việc phải dễ dàng điều chỉnh, chăm sóc, dễ tháo lắp
- Các chi tiết máy khi tiếp xúc với sản phẩm phải tránh làm hư hại sản phẩm
do rỉ sét hay các phản ứng hóa học khác.
- Chất lượng làm việc phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của qui trình công
nghệ, điều này nghĩa là năng suất, thiết bị phải phù hợp với dây chuyền công nghệ.
- Cấu tạo máy phải gọn gàng bền vững.
- Có những phương tiện bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường tốt
nhất
Câu 4: Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý hoạt động của máy rửa kiểu băng chuyền.
Sơ đồ:

Nguyên lý làm việc:
Máy được cấu tạo gồm một băng tải bằng thép không rỉ và thùng chứa nước
rửa có thể tích tương đối lớn. Băng tải được chia làm 3 phần, phần nằm ngang
ngập tro...
Câu 1: Nêu vai trò của máy gia công cơ học nông sản thực phẩm?
Gia công học vật liệu nói chung nông sản thực phẩm nói chung tác
dụng học làm thay đổi tính chất của vật liệu ban đầu, nhằm làm tăng giá trị
giá trị sử dụng theo mục đích của nhà sản xuất người tiêu dùng. Trong sản xuất
lương thực thực phẩm gia công học vai trò hết sức quan trong khi
quyết định đến chất lượng sản phẩm. thể phương pháp gia công duy nhất
trong một công nghệ sản xuất hoặc chỉ một thành phần trong tổ hợp các phương
pháp gia công.
Khi tham gia trong tổ hợp các phương pháp gia công, thì gia công cơ học ngoài
ý nghĩa tự thân đã có và góp phần thúc đẩy quá trình khác xảy ra nhanh hơn,
mảnh liệtđạt hiệu suất cao hơn. Vai trò của gia công cơ học được xác định ở ba
quá trình sau:
- Thực hiện quá trình chuẩn bị nguyên liệu, bán thành phẩm cho một công
đoạn sản xuất.
- Thực hiên toàn bộ qua trình gia công của một quy trình công nghệ sản xuất
- Là một thành phần gia công trong tổ hợp các phương pháp gia công của một
công nghệ sản xuất
Câu 2 : Nêu yêu cầu kỹ thuật đối với máy thiết bị dùng để rửa làm sạch
nguyên liệu thực vật từ vỏ bên ngoài
- Tính vạn năng, có khả năng thực hiện được chức năng của máy cho nhiều
loại nguyên liệu thực vật
- Chất lượng làm việc cao, thời gian ngâm ngắn, không làm hư hại củ quả;
bộ phânh tách lọc sỏi đá tốt, có khả năng điều chỉnh được thời gian ngâm và
rửa.
đề thi và câu trả lời môn máy chế biến nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi và câu trả lời môn máy chế biến nông sản - Người đăng: Minh Vuong Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
đề thi và câu trả lời môn máy chế biến nông sản 9 10 734