Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn Vật liệu dệt

Được đăng lên bởi tuantextile
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Cơ Khí

Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May
Đáp Án Thi Viết Giữa Học Kỳ II, 2012-2013
MÔN VẬT LIỆU DỆT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
SV tham dự

:CK11SOI,CK11MAY,CK11INN, Thời gian : 24.3.2013, 45 phút
Đáp án Đề thi số 2

1

Câu 1 (2 điểm):

Hình vẽ số 1
Hình vẽ số 1 được gọi là ảnh Debye, thu được từ phương pháp phân tích cấu
trúc hợp chất cao phân tử sử dụng nhiễu xạ tia X. Đây là phương pháp phổ
biến, nghiên cứu cấu trúc vi tinh thể và cấu trúc vô định hình.Khi chiều dài
bước sóng bằng kích thước vật cản đặt trên đường lan truyền của sóng hoặc
bằng kích thước lỗ màn chắn thì hiện tượng nhiễu xạ xảy ra.
Trên ảnh Debye quan sát được bề rộng các vòng giao thoa phụ thuộc kích
thước tinh thể tạo nên nhiễu xạ. Nếu kích thước tinh thể nhỏ, chênh lệch ít so
với bước sóng tại X thì số tâm tán xạ ít làm cho số vòng trên ảnh ít và không
rõ nét, do đó ảnh Debye giúp nhận biết cấu trúc xơ xem, trong đó các vi tinh
thể có nằm định hướng hay không và xác định dạng và kích thước tinh thể
1

Dựa trên hình vẽ, sự khác biệt về cấu trúc của các hợp chất cao phân tử A,B,C
thể hiện như sau:
A) Cấu trúc vô định hình: ảnh Debye dạng nhiễu xạ vô định hình, có dạng
vòng rộng và quầng vô định hình
B) Cấu trúc tinh thể không định hướng: các tinh thể trong nhóm có sự phân
bố giống nhau so với tia X tới nên các tia nhiễu xạ tản ra thành hình nón, đập
lên tấm phim tạo nên những điểm tạo thành vòng tròn mảnh
C) Cấu trúc tinh thể có định hướng và vô định hình: xuất hiện cả vùng cấu trúc
vô định hình và vùng tinh thể có định hướng, tạo thành những nét đậm trên
vòng tròn ảnh nhiễu xạ
2

Câu 2 (4 điểm)
Phân biệt các tính chất cơ bản và các tính chất thứ cấp của xơ ? Hãy phân
tích các tính chất cơ bản của xơ mà sinh viên biết ?
Tính chất cơ bản của xơ là những tính chất “cần thiết“ để vật liệu polymer có
thể tạo ra xơ dệt tương xứng.Các tính chất này quyết định một vật liệu dạng
polymer có thể tạo xơ hay không.
Tính chất thứ cấp: là một số tính chất của xơ tăng giá trị của xơ và tính chất
sử dụng mong muốn nhưng không phải là những tính chất căn bản liên quan
đến quá trình tạo xơ
Các tính chất cơ bản của xơ bao gồm:
1) Tỉ lệ giữa chiều dài và bề rộng xơ

− Đường kính xơ phải nhỏ hơn tổng chiều dài của xơ nhiều lần, thông thường tỉ
lệ này là 1/100
− Xơ có thể có chiều dài “vô tận”, điển hình như filament liên tục, hoặc ngắn cỡ
0.5 inches như trong xơ cắt ngắn.

2

2. Độ đồng dạng của xơ
− Xơ phải đồng dạng về hình dáng và kích thước, xơ không có đủ độ đồng dạng
k...
1
Đáp Án Thi Viết Giữa Học Kỳ II, 2012-2013
MÔN VẬT LIỆU DỆT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
SV tham dự :CK11SOI,CK11MAY,CK11INN, Thời gian : 24.3.2013, 45 phút
Đáp án Đề thi số 2
1 Câu 1 (2 điểm):
Hình vẽ số 1
Hình vs1 được gọi là nh Debye, thu được từ phương pháp phân tích cấu
trúc hợp chất cao phân tử sử dụng nhiễu xạ tia X. Đây phương pháp phổ
biến, nghiên cứu cấu trúc vi tinh thể cấu trúc định hình.Khi chiều dài
bước sóng bằng ch thước vật cản đặt trên đường lan truyền của sóng hoặc
bằng kích thước lỗ màn chắn thì hiện tượng nhiễu xạ xảy ra.
Trên ảnh Debye quan sát được bề rộng các vòng giao thoa phụ thuộc kích
thước tinh thể tạo nên nhiễu xạ. Nếu kích thước tinh thể nhỏ, chênh lệch ít so
với bước sóng tại X thì số m tán xạ ít m cho số vòng trên nh ít không
nét, do đó ảnh Debye giúp nhận biết cấu trúc xem, trong đó các vi tinh
thể có nằm định hướng hay không và xác định dạng và kích thước tinh thể
Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Cơ Khí
Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May
Đề thi và đáp án môn Vật liệu dệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đáp án môn Vật liệu dệt - Người đăng: tuantextile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn Vật liệu dệt 9 10 452