Ktl-icon-tai-lieu

Design Parten Factory method

Được đăng lên bởi Duy Lee
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Factory method
Nhóm03:LêDuyThanh
NguyễnMinhSơn
NguyễnTrọngTuấnAnh
TrầnThịHươngThảo
PhạmThị Thanh Vân

 ĐỊNH NGHĨA
Factory method là một cách thức dùng để tạo đối tượng mà không cần chỉ ra một cách chính xác đối
tượng được tạo ra thuộc về lớpnào. Nó cho phépcáclớp con quyết định lớp nào sẽ đượctạo.

 Hoàn cảnh
Frameworks sử dụng lớp trừu tượng để xác định và duy trì mối quan hệgiữacácđối tượng. Một Framework thường chịu trách
nhiệm cho việc tạo ra các đốitượng.Mộtframeworkcủaứng dụng có thể trình bày nhiều tài liệuđếnngườisử dụng. Hai lớp trừu
tượng chính trong khuôn khổ này là các lớp ứng dụngvàtàiliệu. Cả hai lớp đều trừu tượng, và khách hàng phải phân
lớpđểtriểnkhai ứng dụng cụ thể của họ.

Factory Method pattern cung cấp một giải pháp. Nó đóng gói các kiến thứcvề phânlớp - tài liệu để tạo ra và di chuyển các
kiến thức này ra khỏi khuôn khổ.

 Mục tiêu, ý nghĩa
Là 1 mẫu thiết kế hướng đối tượng, nhằm giải quyết vấn đề tạo một đối tượng mà không cần thiết chỉ ra
một cách chính xác lớp nào sẽ được tạo.(Giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ rõ đối tượng nào sẽ được
tạo.)

Thường được áp dụng cho những phương thức mà nhiệm vụ chính của nó là tạo ra đối tượng.

 Cấu trúc
•

Product: Định nghĩa mộtinterfacechocácđối tượngmà factory method sẽ tạo ra.

•

ConcreteProduct:Một lớp được dẫn xuất từ interface(hoặc có thể abstract class) mà sẽ có
tương ứng một factory method của một ConcreteCreater tạo ra nó.

•

Creator:Định nghĩa factory method và trả về một đối tượng product. Creator cũng có thể
mặc định tạo ra một ConcreteProduct.

•

ConcreteCreator:Override FactoryMethod và trả về một ConcreteProduct

 Khả năng ứng dụng
Bạn muốn tạo ra một lớp con để quyết định loại đối tượng muốn tạo ra.
Bạn biết thời điểm để tạo ra đối tượng nhưng không biết kiểu của đối tượng.
Thường được sử dụng trong các ứng dụng để quản lý, bảo trì, và tính toán những tập hợp các đối tượng
khác nhau nhưng có những thuộc tính tượng tự nhau trong cùng một thờiđiểm.

 Ví dụ

 code
package fm.animal;

public abstract class Animal
{
public abstract String makeSound();
}

 Code
package fm.animal;

public class Cat extends Animal
{
@Override
public String makeSound()
{
return "Meow";
}
}

 code
package fm.animal;

public class Dog extends Animal
{
@Override
public String makeSound()
{
return "Woof";
}
}

 code
package fm.animal;

publicclass FactoryAnimal

{

publicAnimal getAnimal(String type)

{

if("meo"==type)

{

return new Cat();

}

else

{

return new Dog();

}}...
Factory method
Nhóm03:LêDuyThanh
NguyễnMinhSơn
NguyễnTrọngTuấnAnh
TrầnThịHươngThảo
PhạmThị Thanh Vân
Design Parten Factory method - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Design Parten Factory method - Người đăng: Duy Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Design Parten Factory method 9 10 622