Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử công suất

Được đăng lên bởi nguyenngocdieu1896
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương bài giảng Điện tử công suất

Nghề ĐCN

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

1. Giới thiệu chung về điện tử công suất.
1.1. Khái niệm:
Điện tử công suất là chuyên ngành nghiên cứu các phương pháp và các thiết bị dùng để biến đổi và điều
khiển năng lượng điện.
Các thiết bị sản xuất của chúng ta sử dụng các loại năng lượng điện khác nhau, có loại dùng điện một
chiều, có loại dùng điện xoay chiều, các mức điện áp khác nhau, các tần số khác nhau, và đặc biệt là để điều
khiển hoạt động của các thiết bị đó, ta cần điều khiển nguồn năng lượng điện cấp cho nó. Như vậy, biến đổi
và điều khiển năng lượng điện là một nhiệm vụ hàng đầu trong tự động hoá sản xuất.
Việc biến đổi và điều khiển năng lượng điện trong công nghiệp trước đây chủ yếu sử dụng các relay (rơle), dựa vào việc đóng mở các relay mà có được nguồn điện năng theo ý muốn. Tuy nhiên, do yêu cầu ngày
càng cao của thực tiến sản xuất, kèm theo đó là sự tiến bộ của công nghệ bán dẫn đã cho phép chế tạo các
phần tử đóng cắt bán dẫn (không tiếp điểm) công suất lớn nhằm thay thế các mạch relay tiếp điểm –>> ngành
Điện tử công suất.
Như vậy, theo tôi, có thể nói rằng Điện tử công suất tức là dùng các thiết bị điện tử có công suất lớn với
các thuật toán điều khiển nhằm biến đổi và điều khiển năng lượng điện.
1.2. Nguyên tắc biến đổi tĩnh
Các bộ biến đổi điện tử công suất được phân loại dựa vào các Điện xoay chiều –>> Điện một chiều: Các
bộ Chỉnh lưu (Rectifier) điều khiển (dùng Thyristor) hoặc không điều khiển (dùng Diode) tuỳ theo việc ta có
cần điều khiển giá trị của dòng điện một chiều ở đầu ra hay không.
Điện một chiều –>> Điện xoay chiều: Các bộ Nghịch lưu (Inverter). Các bộ nghịch lưu có khả năng
biến một dòng điện một chiều thành một dòng điện xoay chiều có giá trị điện áp và tần số thay đổi được tuỳ
vào luật đóng mở các van bán dẫn.
Điện một chiều –>> Điện một chiều: Các bộ Băm xung một chiều (còn có tên là Điều áp một chiều,
biến đổi điện áp một chiều – DC to DC converter, DC chopper). Các bộ biến đổi này biến dòng điện một
chiều có giá trị cố định thành dòng điện một chiều có giá trị điện áp, dòng điện điều khiển được.
Điện xoay chiều –>> Điện xoay chiều: Các bộ Biến tần (Frequency Drive) trực tiếp (Cycloconverter)
hoặc gián tiếp (Inverter). Các bộ biến tần có khả năng biến nguồn điện xoay chiều có giá trị dòng điện, điện
áp và tần số cố định của lưới điện thành dòng điện xoay chiều có giá trị dòng, áp và tần số điều khiển được
theo ý muốn.
Đó chỉ là sự phân loại mang tính chất cơ bản và rất c...
Đề cương bài giảng Điện tử công suất Nghề ĐCN
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
1. Giới thiệu chung về điện tử công suất.
1.1. Khái niệm:
Điện tử công suất chuyên ngành nghiên cứu các phương pháp các thiết bị dùng để biến đổi điều
khiển năng lượng điện.
Các thiết bị sản xuất của chúng ta sử dụng các loại năng lượng điện khác nhau, loại dùng điện một
chiều, loại dùng điện xoay chiều, các mức điện áp khác nhau, các tần số khác nhau, đặc biệt để điều
khiển hoạt động của các thiết bị đó, ta cần điều khiển nguồn năng lượng điện cấp cho nó. Như vậy, biến đổi
và điều khiển năng lượng điện là một nhiệm vụ hàng đầu trong tự động hoá sản xuất.
Việc biến đổi điều khiển năng lượng điện trong công nghiệp trước đây chủ yếu sử dụng các relay (rơ-
le), dựa vào việc đóng mở các relay được nguồn điện năng theo ý muốn. Tuy nhiên, do yêu cầu ngày
càng cao của thực tiến sản xuất, kèm theo đó sự tiến bộ của công nghệ bán dẫn đã cho phép chế tạo các
phần tử đóng cắt bán dẫn (không tiếp điểm) công suất lớn nhằm thay thế các mạch relay tiếp điểm –>> ngành
Điện tử công suất.
Như vậy, theo tôi, thể nói rằng Điện tử công suất tức dùng các thiết bị điện tử công suất lớn với
các thuật toán điều khiển nhằm biến đổi và điều khiển năng lượng điện.
1.2. Nguyên tắc biến đổi tĩnh
Các bộ biến đổi điện tử công suất được phân loại dựa vào các Điện xoay chiều –>> Điện một chiều: Các
bộ Chỉnh lưu (Rectifier) điều khiển (dùng Thyristor) hoặc không điều khiển (dùng Diode) tuỳ theo việc ta có
cần điều khiển giá trị của dòng điện một chiều ở đầu ra hay không.
Điện một chiều –>> Điện xoay chiều: Các bộ Nghịch lưu (Inverter). Các bộ nghịch lưu khả năng
biến một dòng điện một chiều thành một dòng điện xoay chiều giá trị điện áp tần số thay đổi được tuỳ
vào luật đóng mở các van bán dẫn.
Điện một chiều –>> Điện một chiều: Các bộ Băm xung một chiều (còn tên Điều áp một chiều,
biến đổi điện áp một chiều DC to DC converter, DC chopper). Các bộ biến đổi này biến dòng điện một
chiều có giá trị cố định thành dòng điện một chiều có giá trị điện áp, dòng điện điều khiển được.
Điện xoay chiều –>> Điện xoay chiều: Các bộ Biến tần (Frequency Drive) trực tiếp (Cycloconverter)
hoặc gián tiếp (Inverter). Các bộ biến tần khả năng biến nguồn điện xoay chiều giá trị dòng điện, điện
áp tần số cố định của lưới điện thành dòng điện xoay chiều giá trị dòng, áp tần số điều khiển được
theo ý muốn.
Đó chỉ là sự phân loại mang tính chất cơ bản và rất chung chung, khi đi sâu vào từng khía cạnh ta sẽ thấy
sự phong phú của các loại thiết bị biến đổi điện tử công suất.
2. Các linh kin chuyn mch dùng trong đin t công sut (Diode, SCR, DIAC, TRIAC, IGBT, GTO).
2.1. Diode.
2.1.1. Cấu tạo:
2.1.2. Đặc tính V-A:
Diode lý tưởng
gồm 2 trạng
thái đóng mở
Hình 2.1 Đặc tính của
Diode lý tưởng
Diode thực tế:
1
Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử công suất - Người đăng: nguyenngocdieu1896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Điện tử công suất 9 10 856