Ktl-icon-tai-lieu

điện tử công suất cơ bản

Được đăng lên bởi vietkhoa92
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3820 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Điện tử công suất
Mã số: EE3147
Ts. Trần Trọng Minh
Bộ môn Tự đông hóa,
Khoa Điện, ĐHBK Hà nội
Hà nội, 9 - 2010

Mục tiêu và yêu cầu


Mục tiêu:
◦Nắm được các kiến thức cơ bản về quá trình biển đổi năng lượng điện dùng các bộ biến đổi
bán dẫn công suất cũng như những lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu của biến đổi điện năng.
◦Có hiểu biết về những đặc tính của các phần tử bán dẫn công suất lớn.
◦Có các khái niệm vững chắc về các quá trình biến đổi xoay chiều – một chiều (AC – DC),
xoay chiều – xoay chiều (AC – AC), một chiều – một chiều (DC – DC), một chiều – xoay
chiều (DC – AC) và các bộ biến tần.
◦Biết sử dụng một số phần mềm mô phỏng như MATLAB, PLEC,… để nghiên cứu các chế
độ làm việc của các bộ biến đổi.
◦Sau môn học này người học có khả năng tính toán, thiết kế những bộ biến đổi bán dẫn trong
những ứng dụng đơn giản.



Yêu cầu:
◦Nghe giảng và đọc thêm các tài liệu tham khảo,
◦Sử dụng Matlab-Simulink để mô phỏng, kiểm chứng lại các quá trình xảy ra trong các bộ biến
đổi,
◦Củng cố kiến thức bằng cách tự làm các bài tập trong sách bài tập.

Thi và kiểm tra




Đánh giá kết quả:
◦ Điểm quá trình: trọng số 0,25
◦ Kiểm tra giữa kỳ: 0,25
◦ Thi cuối kỳ: 0,75
Tất cả các lần thi và kiểm tra đều
được tham khảo tất cả các loại tài 
liệu (Open book examination).

Click to edit Master text styles
◦Second level
◦ Third level
 Fourth level
 Fifth level

Tài liệu tham khảo
1. Điện tử công suất; Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải,
Trần Trọng Minh; NXB KH&KT Hà nội, 2009.
 2. Phân tích và giải mạch điện tử công suất; Phạm
Quốc Hải, Dương Văn Nghi; NXB KH&KT, 1999.
 3. Giáo trình điện tử công suất; Trần Trọng Minh;
NXB Giáo dục, 2009.
 4. Hướng dẫn thiết kế Điện tử công suất; Phạm Quốc
Hải; NXB KH&KT 2009.


ĐTCS: Xu hướng phát triển và phạm
vi ứng dụng







Xu hướng phát triển: dải
công suất trải rộng, từ nhỏ,
…
… Đến lớn và rất lớn.
Ứng dụng: rộng khắp, từ
các thiết bị cầm tay, dân
dụng đến các hệ thống thiết
bị công nghiệp.
Đặc biệt: tham gia vào điều
khiển trong hệ thống năng
lượng.

Xu hướng





Vài W đến vài trăm W, thành
phần chính trong các hệ
thống Power management
của các thiết bị nhỏ.
 Vài trăm kW đến vài chục
MW.

FACTS: hệ truyền tải,
DG – Distributed Generation,
Custom Grid, Renewable
Energy System, …

Ví dụ

ĐTCS: Xu hướng phát triển và phạm
vi ứng dụng


Sự phát triển của ĐTCS
liên quan đến:
◦ Công nghệ chế tạo các
phần tử bán dẫn công suất
đạt được những bước tiến
lớn.
◦ Các tiến bộ vượt bậc trong
công nghệ các phần tử điều
khiển và lý ...
Điện tử công suất
Mã số: EE3147
Ts. Trần Trọng Minh
Bộ môn Tự đông hóa,
Khoa Điện, ĐHBK Hà nội
Hà nội, 9 - 2010
điện tử công suất cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử công suất cơ bản - Người đăng: vietkhoa92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
điện tử công suất cơ bản 9 10 314