Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử công suất : Di ôt

Được đăng lên bởi kien-nguyen1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điện tử công suất
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linh kiện điện tử công suất
Băm áp một chiều (DC-DC)
Chỉnh lưu (AC-DC)
Điều khiển xoay chiều (AC-AC)
Biến tần
Bảo vệ thiết bị điện tử công suất

Chương 1. Linh kiện điện tử công suất
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diod công suất
Tiristor (SCR)
Triac
Công tắc tơ tĩnh
Tranzitor lưỡng cực (BJT)
Tranzitor trường (JET, MOSFET)
Tranzitor cực cửa cách li (IGBT)

1.1. Diod công suất
1. Nguyên lí cấu tạo
Gồm hai chất bán dẫn p,n
một tiếp giáp J
UAK>0 có dòng điện IAK#0
UAK<0 không dòng IAK

• Sơ đồ cấu trúc

A

J
p

n

K

Cấu trúc p-n
• Phân cực cho p-n
p

p

n

a)

n

Etx

Engoài

Etx

+

p

Engoài

n

Etx
+

c)

b)

2. Đặc tính, thông số của diod
Đặc tính như hình vẽ 1.2
- ở góc phần tư thứ nhất:
dòng điện lớn, sụt áp nhỏ
- ở góc phần tư thứ ba:
dòng rò nhỏ, điện áp ngư
ợc lớn

• Đặc tính
I
+

ILV

-

U

UN
∆U
∆U0
-

+

Hình 1.2

Thông số:
Iđm – dòng điện định mức, hiện nay dòng điện lớn
nhất của một diod công suất tới 7000A
∆U – sụt áp thuận; Sụt áp của diod trong khoảng
(0,7 - 2)V
∆P – tổn hao công suất; ∆P = ∆U.I (đến hàng kW)
Tcp- nhiệt độ làm việc cho phép; Tại lớp tiếp giáp
khoảng 2000C
UN - điện áp ngược; Trong khoảng (50-4000)V
Irò – dòng điện rò, hàng trăm mA

• Kết cấu có dạng như hình vẽ

Kiểm tra sơ bộ
• Dùng đồng hồ vạn năng đo
∞

∞

0

Rx100
_

+
a)

0

Rx100
đỏ
đen

_

+
b)

đỏ
đen

...
§iÖn tö c«ng suÊt
 
 
!"#$
% &'()*+$$
, -.
/ 0)1-23
Điện tử công suất : Di ôt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử công suất : Di ôt - Người đăng: kien-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điện tử công suất : Di ôt 9 10 644