Ktl-icon-tai-lieu

Điều áp 1 chiều 220v

Được đăng lên bởi quanghai24
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 4 lần
[Type the document title]
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
----------o0o---------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***---------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Nhóm sinh viên thực hiện :

Khoá học
Ngành đào tạo

: 2014-2016
: Điện Tử Công Nghiệp

Tên đề tài: .
 Số liệu cho trước:
- Động cơ có các thông số Uđm= 220V(DC),Pđm =200W,Iđm= 1A
N=1800V/ph.
- Các trang thiết bị máy móc.
- Tài liệu chuyên môn.
 Nội dung cần hoàn thành:
1. Phân tích, lựa chọn phương án.
2. Lý thuyết và các vấn đề liên quan .
3. Phân tích, lựa chọn thiết bị.
4. Lập trình điều khiển và mô phỏng.
5. Sản phẩm của đề tài : Quyển thuyết minh và các bản vẽ.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

[Type text]

Trang 1

[Type the document title]
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
.................................................................................................................................................
.....
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................
[Type the document title]
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
----------o0o---------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***---------
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Nhóm sinh viên thực hiện :
Khoá học : 2014-2016
Ngành đào tạo : Điện Tử Công Nghiệp
Tên đề tài: .
Số liệu cho trước:
- Động cơ có các thông số Uđm= 220V(DC),Pđm =200W,Iđm= 1A
N=1800V/ph.
- Các trang thiết bị máy móc.
- Tài liệu chuyên môn.
Nội dung cần hoàn thành:
1. Phân tích, lựa chọn phương án.
2. Lý thuyết và các vấn đề liên quan .
3. Phân tích, lựa chọn thiết bị.
4. Lập tnh điều khiển và mô phỏng.
5. Sản phẩm của đề tài : Quyển thuyết minh và các bản vẽ.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
[Type text] Trang 1
Điều áp 1 chiều 220v - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều áp 1 chiều 220v - Người đăng: quanghai24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Điều áp 1 chiều 220v 9 10 640