Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển lập trình 1

Được đăng lên bởi quoctoan73tl
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3010 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
KHOA ĐIỆN TỬ

BÀI GIẢNG:

ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH 1

BIÊN SOẠN:
GV

ThS Nguyễn Tấn Đời

TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2007

Truong DH SPKT TP. HCMMỤC LỤC
CHƯƠNG 1:
MỞ ĐẦU
1.1 GIỚI THIỆU.
1.2 LOGIC BẬC THANG.
1.3 LẬP TRÌNH.
1.4 KẾT NỐI PLC.
1.5 NGÕ VÀO LOGIC BẬC THANG.
1.6 NGÕ RA LOGIC BẬC THANG

Ladder Logic
Programming
PLC Connections
Ladder Logic Inputs
Ladder Logic Outputs

TRANG
01
01
01
04
06
06
07

CHƯƠNG 2:
CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PLC
2.1 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG PLC.
PLC Hardware
2.1.1 Giới Thiệu.
2.1.2 Ngõ Vào và Ngõ Ra.
2.1.3 Relay.
2.1.4 Sơ Đồ Nối Dây.
2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA PLC.
PLC Operation
2.2.1 Giới Thiệu.
2.2.2 Hoạt Động Tuần Tự.
M
. HC
P
2.2.3 Trạng Thái PLC.
T
uat
2.2.4 Bộ Nhớ.
y th
K
am
u ph
S
H
CHƯƠNG 3:
CẢM BIẾN ruong D
©T
3.1 GIỚI THIỆU.
yen
u
q
3.2 CẢM BIẾN DÂY NỐI.
Sensor Wiring
Ban
3.2.1 Công Tắc.
3.2.2 TTL.
3.2.3 Rút Dòng và Cấp Dòng.
Sinking/Sourcing
3.2.4 Tiếp điểm Relay
Solid State Relay.
3.3 CẢM BIẾN TIỆM CẬN.
Presence Detection
3.3.1 Công Tắc Tiếp Xúc.
3.3.2 Công tắc Lưỡi Gà.
3.3.3 Cảm Biến Quang.
3.3.4 Cảm Biến Điện Dung.
3.3.5 Cảm Biến Điện Cảm.
3.3.6 Dòng Chất lỏng.

09
09
09
10
16
17
18
18
19
20
20

CHƯƠNG 4:
4.1 GIỚI THIỆU.
4.2 CUỘN DÂY.
4.3 VAL
4.4 XY LANH
4.5 THỦY LỰC.
4.6 KHÍ NÉN.
4.7 ĐỘNG CƠ

28
28
28
28
29
30
31
31

THIẾT BỊ CHẤP HÀNH
Solenoid
Valve
Cylinder
Hydraulic
Pneumatic
Motor

CHƯƠNG 5:
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THEO LƯU ĐỒ
5.1 GIỚI THIỆU.
5.2 PHƯƠNG PHÁP BLOCK LOGIC.
5.3 PHƯƠNG PHÁP SEQUENCE BIT.

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
26
27

35
35
37
42

Truong DH SPKT TP. HCMCHƯƠNG 6:
PLC S7 – 200
6.1 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG.
6.1.1 Đặc điểm chung.
6.1.2 Các đèn báo.
6.1.3 Các ngõ vào.
6.1.4 Các ngõ ra.
6.1.5 Nguồn cung cấp.
6.1.6 Cổng truyền thông.
6.1.7 Các module mở rộng.
6.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
6.2.1 Đơn vị xử lý trung tâm CPU.
6.2.2 Hệ thống BUS.
6.2.3 Bộ nhớ.
6.3 CẤU TRÚC BỘ NHỚ.
6.3.1 Phân chia bộ nhớ.
6.3.2 Vùng dữ liệu.
6.3.3 Vùng đối tượng.
6.3.4 Phương thức truy cập bộ nhớ.
M
6.4 PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH.
. HC
P
T
uat
6.4.1 Quan hệ giữa chương trình và các ngõ vào/ra
y th
K
am
6.4.2 Khái niệm về ngôn ngữ lập trình
u ph
S
H
6.4.3 Phương pháp STL.
D
uong
r
T
6.4.4 Phương pháp LAD.
n©
quye
6.4.5 Phương pháp FBD.
n
a
B

46
46
46
46
46
46
47
47
48
49
49
49
50
50
50
51
51
52
53
53
53
54
55
56

CHƯƠNG 7:
TẬP LỆNH S7 – 200
7.1 NHÓM LỆNH VẾ TIẾP ĐIỂM.
7.2 NHÓM LỆNH VỀ TIMER VÀ COUNTER.
7.2.1 ...
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KTHUẬT TPHCM
KHOA ĐIỆN TỬ
BÀI GIẢNG:
ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH 1
BIÊN SOẠN:
GV ThS Nguyn Tấn Đời
TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2007
Điều khiển lập trình 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển lập trình 1 - Người đăng: quoctoan73tl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Điều khiển lập trình 1 9 10 266