Ktl-icon-tai-lieu

Định tính acid amin bằng phương pháp sắc kí giấy

Được đăng lên bởi Selina Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1
ĐỊNH TÍNH ACID AMIN BẰNG SẮC KÍ GIẤY
I.

Mục đích

Ta có acid amin xác định, khảo sát xem trong mẫu có acid amin đó hay
không. Giúp sinh viên nắm vững nguyên tắc và làm quen với việc định tính acid
amin bằng sắc ký giấy
II.

Nguyên tắc – nguyên lý

Dựa vào sự phân bố khác nhau của chất tan giữa hai pha lỏng (pha tĩnh
được phun lên giấy và pha động được cuốn từ dưới lên hay từ trên xuống tùy
theo cách tiến hành) không trộn lẫn vào nhau.
Các acid amin ở dạng amino acid có tính chất chung là có thể tác dụng với
nihydin tạo ra một phức có màu xanh tím chỉ riêng iminoacid như prolin thì
phức có màu vàng và phản ứng này rất nhạy có thể phát hiện ở mức microgam.
Quá trình phản ứng tạo ra hợp chất diceto oxi-hindriden và NH 3 sau đó hai chất
này tiếp tục phản ứng tạo ra hợp chất có màu xanh tím.
Xác định các acid amin có trong mẫu bằng cách so sánh vị trí các vết màu
trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn với sắc ký đồ của dung dịch mẫu.
III.

Hóa chất dụng cụ
 Dụng cụ
- 1 máy quang phổ soi màu
- 3 giấy sắc ký 1,2x17 cm
- 1 tủ hút
- 1 máy sấy tay
- 1 cân phân tích
- 1 bình tia
- 1 bóp cao su
- 1 becher 50 ml
- 1 pipep 1 ml
- 1 pipep 10 ml
- 3 ống mao quản
- 5 ống nghiệm 25 có nút cao su gắn móc
- 1 bình xịt thuốc hiện màu
- 1 giá để ống nghiệm 25
 Hóa chất
- Ninhydrin 0,5% trong aceton
- Dung dịch CuSO4 0,05% pha trong cồn 80%
1

- Mẫu chuẩn (Hòa tan một ít acid amin mẫu trong 10 ml nước. Nếu
khó tan ta có thể đun nóng nhẹ), mẫu khảo sát.
- Dung môi: butanol – acid acetic – nước theo tỉ lệ 4:1:5
IV. Cách tiến hành thí nghiệm

Chuẩn bị giấy sắc ký

Kẻ đường xuất phát cách mép 1,5 cm, chấm 1 điểm ở giữa

Vẽ 1 đường song song cách đường xuất phát 10 cm

Dùng ống mao quản chấm 1 giọt mẫu vào vòng tròn

Sấy ngay để gọt nước không loang khỏi vòng tròn

Chấm khoảng 5 lần và sấy tương tự

2

Chạy sắc ký

Dùng pipet cho 1 ml dung môi vào ống nghiệm

Móc băng giấy vào nút ống nghiệm

Cho băng giấy vào ống nghiệm sao cho mép dưới nhúng vào dung môi

Để yên cho dung môi thấm lên đến vạch 10 cm

Lấy băng giấy ra khỏi ống nghiệm, cho vào tủ hút 10 phút để đuổi dung môi

Phun ninhydrin 0,5% pha trong aceton lên giấy chạy sắc ký

Sấy khô
Vết màu xuất hiện

So sánh vị trí các vết màu trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn với sắc ký đồ của dung dịch m
3

V.

Kết quả
a

Rf = b
a : khoảng cách từ đường xuất phát đến tâm vệt sắc ký
b : khoảng cách từ đường xuất phát đến đường dung môi
a

9,5
10

= 0,95

a

3,4
10

= 0,34

Rf( L- Leucine) = b =
a1 = 9,5 cm
b = 10 cm
Rf( L- Cysteine...
Bài 1
ĐỊNH TÍNH ACID AMIN BẰNG SẮC KÍ GIẤY
I. Mục đích
Ta acid amin xác định, khảo sát xem trong mẫu acid amin đó hay
không. Giúp sinh viên nắm vững nguyên tắc và làm quen với việc định tính acid
amin bằng sắc ký giấy
II. Nguyên tắc – nguyên lý
Dựa vào sự phân bố khác nhau của chất tan gia hai pha lỏng (pha tĩnh
được phun n giấy pha động được cuốn từ ới lên hay từ trên xuống tùy
theo cách tiến hành) không trộn lẫn vào nhau.
Các acid amin ở dạng amino acid có nh chất chung làthể tác dụng với
nihydin tạo ra một phức màu xanh tím chỉ riêng iminoacid như prolin thì
phức có màu vàng phản ng này rất nhạy có thể phát hiện mức microgam.
Quá trình phản ng tạo ra hợp chất diceto oxi-hindriden NH
3
sau đó hai chất
này tiếp tục phản ứng tạo ra hợp chất có màu xanh tím.
Xác định các acid amin trong mẫu bằng cách so sánh vị t các vết màu
trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn với sắc ký đồ của dung dịch mẫu.
III. Hóa chất dụng cụ
Dụng cụ
- 1 máy quang phổ soi màu
- 3 giấy sắc ký 1,2x17 cm
- 1 tủ hút
- 1 máy sấy tay
- 1 cân phân tích
- 1 bình tia
- 1 bóp cao su
- 1 becher 50 ml
- 1 pipep 1 ml
- 1 pipep 10 ml
- 3 ống mao quản
- 5 ống nghiệm 25 có nút cao su gắn móc
- 1 bình xịt thuốc hiện màu
- 1 giá để ống nghiệm 25
Hóa chất
- Ninhydrin 0,5% trong aceton
- Dung dịch CuSO
4
0,05% pha trong cồn
80%
1
Định tính acid amin bằng phương pháp sắc kí giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định tính acid amin bằng phương pháp sắc kí giấy - Người đăng: Selina Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Định tính acid amin bằng phương pháp sắc kí giấy 9 10 264