Ktl-icon-tai-lieu

đồ án

Được đăng lên bởi Đình Hoàng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ TRANG BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HOÁ CHO HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG NÂNG
HẠ ĐIỆN CỰC LÒ HỒ QUANG

Giáo viên hướng dẫn : T.S Trần Xuân Minh
Sinh viên thiết kế

: Nguyễn Đình Hoàng

Lớp

: K45.TĐH02

Ngày giao đề tài

:

Ngày hoàn thành

:

PHẦN I
Giới thiệu công nghệ lò hồ quang và đặc điểm yêu cầu của hệ thống
truyền động nâng hạ điện cực của lò
1: GIỚI THIỆU CHUNG

I.

Công dụng

II.

Phân loại

III.

2. Các giai đoạn làm việc của lò HQ luyện thép

* Giai đoạn 1:
Là giai đoạn nung nóng liệu và nấu chảy kim loại
* Giai đoạn 2:
Giai đoạn oxy hoá và hoàn nguyên
* Giai đoạn 3
Giai đoạn tinh luyện

phq

W

1TI
KW.h

100%
60%
30%

giai ®o¹n
nÊu ch¶y
kim lo¹i

oxy
ho¸
tinhY/ 
luyÖn

§KBV

t

(3-4)h
3. MẠCH ĐIỆN CHÍNH LÒ HỒ QUANG
I. Giới thiệu chung về sơ đồ:

2TI

3

 6

 10

KV
CL

4MC
3MC
2MC

H×nh 1 - 3: S¬ ®å m¹ch ®iÖn chÝnh cña lß håV
1MC20 T
quang dung lîng dãi
TU
CKA VAA

V

II. Máy biến áp lò

IV.

Mạch ngắn
4 . ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT LÒ - YÊU CẦU
VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

I. Yêu cầu về điểu chỉnh công suất và ổn định công suất HQ
II. Điều chỉnh công suất hồ quang
- Điều chỉnh có cấp bằng cách thay đổi có cấp điện áp bên cuộn thứ cấp máy BAL nhờ việc thay
đổi điểm đấu phân áp hoặc cách đấu dây cuộn sơ cấp
- Điều chỉnh trơn hoặc bằng cách thay đổi chiều dài HQ (khoảng cách từ bề mặt điện cực đến
kim loaị) nhờ hệ thống truyền động dịch chuyển điện cực
III. Ổn định công suất
Ổn định chiều dài HQ nhờ hệ truyền động dịch điều cực
5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG DỊCH
ĐIỆN CỰC LÒ HQ NUNG NÓNG TRỰC TIẾP CÁC
PHƯƠNG PHÁP KHỐNG CHẾ HỆ THỐNG TĐĐ

I.

Các yêu cầu
1. Đủ độ nhạy để đảm bảo sự làm việc của lò duy trì được dòng điện HQ không sai
lệch khoảng (45)% giá trị đặt và có 1 vùng không nhạy phù hợp, ở giai đoạn đầu:
(36)%, giai đoạn 2: 2%.
2. Tác động nhanh, loại trừ ngắn mạch làm vỉa và đứt HQ với thời gian từ (1,53)s
3. Thời gian điều chỉnh nhỏ
4. Hạn chế đều mức tối đa dịch điện cực không cần thiết đặc biệt đối với lò HQ nhiều
pha, hệ thống truyền động của điện cực phải độc lập.
5. Có khả năng điều chỉnh trơn công suất HQ từ (20 - 125%) công suất định mức với
sai số không được quá 5%.
6. Có thể chuyển đổi nhanh chế độ điều khiển từ tự động sang bằng tay và ngược lại.
7. Tự mồi HQ khi bắt đầu làm việc và khi đang làm việc xảy ra mất HQ hoặc ngắn
mạch.
8. Dừng tất cả các điện cực khi mất điện lưới.

II. Các phương pháp khống chế hệ truyền động dịch điện cực.
- Duy trì đi...
ĐỀ CƯƠNG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ TRANG BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HOÁ CHO HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG NÂNG
HẠ ĐIỆN CỰC LÒ HỒ QUANG
Giáo viên hướng dẫn : T.S Trần Xuân Minh
Sinh viên thiết kế : Nguyễn Đình Hoàng
Lớp : K45.TĐH02
Ngày giao đề tài :
Ngày hoàn thành :
PHẦN I
Giới thiệu công nghệ lò hồ quang và đặc điểm yêu cầu của hệ thống
truyền động nâng hạ điện cực của lò
1: GIỚI THIỆU CHUNG
đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án - Người đăng: Đình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
đồ án 9 10 916