Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CADCAMCNC

Được đăng lên bởi Nguyen Reus
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án CAD/CAM/CNC

GVHD:Trần Đình Sơn

Lời nói đầu
Một trong những thành tựu quan trọng nhất của tiến bộ khoa học kĩ thuật là tự động
hóa sản xuất. Phương thức cao của tự động hóa sản xuất là sản xuất dây linh hoạt(dây
chuyền). Trong dây chuyền sản xuất linh hoạt thì máy điều khiển số CNC đóng một vai
trò hết sức quang trọng. Sử dụng máy CNC cho phép giảm khối lượng giảm khối lượng
gia công chi tiết, nâng cao độ chính xác gia công và tăng hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy
mà hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và đang ứng dụng một cách rộng rãi máy CNC
trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.
Với sinh viên các ngành cơ khí và liên quan như Chế Tạo Máy, Cơ Điện Tử… Đồ
Án CAD/CAM-CNC mục đích nhằm giúp sinh viên có thể vận dụng một cách tổng hợp
các kiến thức đã được trang bị trong nhà trường để nghiên cứu lập qui trình công nghệ
và thiết lập chương trình gia công chi tiết trên máy công cụ điều khiển số.
Em xin cảm ơn thầy Trần Đình Sơn đã tận tình hướng dẫn em thực hiện đồ án
này.Do hạn chế về thời gian và kiến thức nên không thể tránh khỏi sai sót. Mong quí
thầy góp ý để em có được những hiểu biết sâu sắc hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng ngày 10 tháng 7 năm 2014
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Lũy

SVTH:Nguyễn Văn Lũy-10CDT2

Đồ án CAD/CAM/CNC

GVHD:Trần Đình Sơn
MỤC LỤC

Lời nói đầu
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

Lựa chọn chi tiết và vật liệu gia công.
Giới thiệu sản phẩm.
Lựa chọn vật liệu làm khuôn.
Thiết kế trên Proe
Thiết kế chi tiết
Tạo Khuôn
Thiết lập quy trình công nghệ chế tạo
3.1 Lựa chọn phương pháp chế tạo phôi:
3.2 Chọn máy gia công
3.3 Lựa chọn nguyên công và các bước gia công.
3.4 Sơ đồ gá dặt và lựa chọn dao gia công
3.4.1 Nguyên công I: Bước 1+2:Phay thô và phay tinh mặt đáy.
3.4.2 Nguyên công II. Bước 1+2:Phay thô và phay tinh mặt bậc
kích thước 225x110
3.4.3. Bước 3+4: Phay thô và phay tinh mặt đầu
3.4.4 Bước 5: Phay phá tạo các hốc nón cụt sâu 25mm
3.4.5 Bước 6:Phay bán tinh các mặt nghiêng của khối nón cụt
3.4.6 Bước 7: Phay tinh các mặt nghiêng của khối nón cụt
3.4.7 Bước 8: Phay tinh các mặt đáy
3.4.8 Bước 9: Khoan 4 lô định vị đường kính 10mm
4 .Chọn ngyên công gia công trong môi trường Proe
và chương trình gia công

SVTH:Nguyễn Văn Lũy-10CDT2

Trang
1
3
3
3
4
4
7
10
10
11
12
13
13
15
18
20
21
23
25
27
28

Đồ án CAD/CAM/CNC

GVHD:Trần Đình Sơn

1 Lựa chọn chi tiết và vật liệu gia công.
1.1 Giới thiệu sản phẩm.
Sản phẩm sau khi gia công là khuôn trên và khuôn dưới ép nhựa để tạo ra khay đá có
hình dạng như sau:

A-A

A

A

Kích thước cơ bản của ...
Đồ án CAD/CAM/CNC GVHD:Trần Đình Sơn
Lời nói đầu
Một trong những thành tựu quan trọng nhất của tiến bộ khoa học kĩ thuật là tự động
hóa sản xuất. Phương thức cao của tự động hóa sản xuất là sản xuất dây linh hoạt(dây
chuyền). Trong dây chuyền sản xuất linh hoạt thì máy điều khiển số CNC đóng một vai
trò hết sức quang trọng. Sử dụng máy CNC cho phép giảm khối lượng giảm khối lượng
gia công chi tiết, nâng cao độ chính xác gia công và tăng hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy
mà hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và đang ứng dụng một cách rộng rãi máy CNC
trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.
Với sinh viên các ngành cơ khí và liên quan như Chế Tạo Máy, Cơ Điện Tử… Đồ
Án CAD/CAM-CNC mục đích nhằm giúp sinh viên có thể vận dụng một cách tổng hợp
các kiến thức đã được trang bị trong nhà trường để nghiên cứu lập qui trình công nghệ
và thiết lập chương trình gia công chi tiết trên máy công cụ điều khiển số.
Em xin cảm ơn thầy Trần Đình Sơn đã tận tình hướng dẫn em thực hiện đồ án
này.Do hạn chế về thời gian và kiến thức nên không thể tránh khỏi sai sót. Mong quí
thầy góp ý để em có được những hiểu biết sâu sắc hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng ngày 10 tháng 7 năm 2014
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Lũy
SVTH:Nguyễn Văn Lũy-10CDT2
ĐỒ ÁN CADCAMCNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CADCAMCNC - Người đăng: Nguyen Reus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐỒ ÁN CADCAMCNC 9 10 114