Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Chi Tiết Máy

Được đăng lên bởi tranvantien25041995-gmail-com
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

GVHD:HOÀNG XUÂN

KHOA

KHOA CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
Sinh viên: NGUYỄN VĂN HIỆP
Lớp: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5 _khóa 5
Mã sinh viên: 054101037

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án chi tiết máy là môn học cơ bản của ngành cơ khí, môn học này cho sinh
viên có cái nhìn cụ thể, thực tế hơn về kiến thức đã học và môn học cũng là cơ
sở rất quan trọng cho các môn học chuyên ngành sau này.
Đề tài của sinh viên được giao là thiết kế hệ dẫn động băng tải, gồm có hộp
giảm tốc hai cấp loại phân đôi cấp nhanh và bộ truyền đai thang . Hệ thống
được dẫn động bằng động cơ điện thông qua bộ truyền đai thang , hộp giảm tốc
và khớp nối truyền động tới băng tải.
Trong quá trình tính toán thiết kế đồ án chi tiết máy sinh viên đã dùng và tra cứu
các tài liệu sau:
Tập 1 và tập 2 tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí
của PGS.TS.TRỊNHCHẤT-TS.LÊ VĂN UYỂN
Dung sai và lắp ghép của GS.TS.NINH ĐỨC TỐN
Do là lần đầu tiên làm quen với công việc tính toán, thiết kế chi tiết máy cùng
với sự hiểu biết còn hạn chế nên dù đã cố gắng kham khảo tài liệu và bài giảng
môm học nhưng bài làm của sinh viên không thể tránh những sai sót. Mong
được sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô để sinh viên ngày càng
tiến bộ
Cuối cùng sinh viên xin cảm ơn thầy HOÀNG XUÂN KHOA đã trực tiếp
hướng dẫn chỉ bảo sinh viên giúp sinh viên có thể hoàn thành tố nhiệm vụ
được giao.
HÀ NỘI, ngày 12 tháng 04 năm 2012
Sinh viên: NGUYỄN VĂN HIỆP

I.
1.

CHỌN ĐỘNG CƠ.
Công suất cần thiết, công suất trên trục động cơ được xác định theo
công thức.
Pct =

pt
❑

.β

Trong đó:




-

Pct : Công suất cần thiết
: Hiệu suất
β: Hệ số đẳng trị
pt : Công suất làm việc trên trục tang

Ta có:
F.V
1000

Pt =



Lực băng tải F = 14500 N
Vận tốc băng tải V= 0.48 m/s
 Pt =

-

= 6,96 (kw)

Hệ số đẳng trị:
β=

√

n

∑
i=1

Ti ti
.
T 1 t ck

( )


-

14500.0,48
1000

β=

√(

T1
T1

2

t1 T 2
+
t ck T 1

2

) ( )

t1
t ck

=

√

1.

2,8
3,6
+ 0,722
8
8

= 0,5833

Hiệu suất :
 = br. ol. ot.k.đ






Hiệu suất một cặp bánh răng br = 0,96
Hiệu suất một cặp ổ lăn ol = 0,99
Hiệu suất một cặp ổ trượt ot = 0,99
Hiệu suất nối trục đàn hồi k = 1
Hiệu suất bộ truyền đai đ = 0,95

  =0,994.0,962.1.0,95 =0,841

Pct =

Do đó

2.

6,96.0,5833
0,841

= 4,827 (kw)

Chọn động cơ.

Ta có

T mm
T1

= 1,68

Ta chọn động cơ 4A và kiểu động cơ 4A132M4Y3.
Theo bảng P1.3 trang 237 sách tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí tập 1






P = 11 (kw) > pct = 4,287 (kw)
T mm
T1

Kiểm tra điều kiệ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI GVHD:HOÀNG XUÂN
KHOA
KHOA CƠ KHÍ
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
Sinh viên: NGUYỄN VĂN HIỆP
Lớp: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5 _khóa 5
Mã sinh viên: 054101037
Đồ Án Chi Tiết Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Chi Tiết Máy - Người đăng: tranvantien25041995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đồ Án Chi Tiết Máy 9 10 849