Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chống sét tiêu chuẩn pháp sử dụng phần mềm matlab

Được đăng lên bởi quynhloan
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 3368 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

GVHD: LÂM TẤN CÔNG

Trường Đại CN TPHCM
Khoa Điện
Bộ Môn Điện Công Nghiệp

Cộng HồX Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
NĂM HỌC – 2013 -2014

Tựa đề tài:
BẢO VỆ CHỐNG SÉT SỬ DỤNG THIẾT BỊ HÃNG INDELEC – PHÁP
1. Nhiệm vụ: Gồm 4 phần
a) Phần I: Giới thiệu.
Chương 1: Dẫn nhập.
Chương 2: Cơ sở lý luận.
b) Phần II: Nội dung
Chương 1 : Sét và các giải pháp phịng chống.
Chương 2 : Tiêu chuẩn chống sét NFC 17-102.
Chương 3 : Thiết bị chống sét của hãng INDELEC.
Chương 4 : Tính lựa chọn cấp bảo vệ dng phần mềm .
c) Phần III: Thiết kế chống sét cho một công trình cụ thể
Chương 1 : Giới thiệu sơ lược công trình
Chương 2 : Chọn phương án chống sét cho công trình.
Chương 3 : Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ.
- Theo lý thuyết .
- Sử dụng phần mềm.
Chương 4 : Lựa chọn, lắp đặt hệ thống chống sét.
d) Phần Kết luận
2. Ngày giao đề tài: 02/05/2014
3. Ngày hoàn thành đề tài: 21/07/2014
Giáo viên hướng dẫn: Lâm Tấn Công
TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2014
Giáo viên hướng dẫn

Tìang 1

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

GVHD: LÂM TẤN CÔNG

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay công nghiệp điện lực giữ vai trò rất quan trọng trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ đất nước. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, đời sống con
người ngày càng cao. Bên cạnh đó với chính sách mở cửa của nhà nước đã tạo
điều kiện thúc đẩy sự phát triển ngày càng nhanh của các ngành công nghiệp như:
điện lực, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông… đã làm hàng loạt các khu
công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy ra đời và phát triển theo dây chuyền sản xuất
khép kín và công nghệ hiện đại. Ngoài ra, còn có các cao ốc, toà nhà chọc trời xuất
hiện. Để bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện tử, các mạng máy tính, mạng viễn
thông… và đặc biệt là con người bắt buộc chúng ta phải thiết kế chống sét.
Vì sét là hiện tượng thiên nhiên, không phải do con người tạo ra, do đó
vấn đề phòng chống sét rất khó. Việc thiết kế chống sét chỉ làm giảm bớt một
phần nào đó do sét đánh trực tiếp hay lan truyền gây ra.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy Lâm Tấn Công mà chúng em hoàn thành tốt đề
tài" BẢO VỆ CHỐNG SÉT SỬ DỤNG THIẾT BỊ HÃNG INDELEC" tính toán,
lựa chọn, lắp đặt thiết bị, giảm bớt đến mức thấp nhất tác hại của sét.
Đề tài này bao gồm 4 phần:
 Phần I: giới thiệu.
 Phần II: nội dung.
 Phần III: thiết kế chống sét cho một công trình cụ thể.
 Phần IV: kết luận.
Do thời gian rất ngắn, kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa có, tài
liệu thu thập không nhiều nên trong quá trình thực hiện không tránh đ...
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: LÂM TẤN CÔNG
Tìang 1
Trường Đại CN TPHCM
Khoa Điện
Bộ Môn Điện Công Nghiệp
Cộng HồX Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
NĂM HỌC – 2013 -2014
Tựa đề tài:
BẢO VỆ CHỐNG SÉT SỬ DỤNG THIẾT BỊ HÃNG INDELEC – PHÁP
1. Nhiệm vụ: Gồm 4 phần
a) Phần I: Giới thiệu.
Chương 1: Dẫn nhập.
Chương 2: Cơ sở lý luận.
b) Phần II: Nội dung
Chương 1 : Sét và các giải pháp phịng chống.
Chương 2 : Tiêu chuẩn chống sét NFC 17-102.
Chương 3 : Thiết bị chống sét của hãng INDELEC.
Chương 4 : Tính lựa chọn cấp bảo vệ dng phần mềm .
c) Phần III: Thiết kế chống sét cho một công trình cụ thể
Chương 1 : Giới thiệu sơ lược công trình
Chương 2 : Chọn phương án chống sét cho công trình.
Chương 3 : Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ.
- Theo lý thuyết .
- Sử dụng phần mềm.
Chương 4 : Lựa chọn, lắp đặt hệ thống chống sét.
d) Phần Kết luận
2. Ngày giao đề tài: 02/05/2014
3. Ngày hoàn thành đề tài: 21/07/2014
Giáo viên hướng dẫn: Lâm Tấn Công
TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2014
Giáo viên hướng dẫn
Đồ án chống sét tiêu chuẩn pháp sử dụng phần mềm matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chống sét tiêu chuẩn pháp sử dụng phần mềm matlab - Người đăng: quynhloan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Đồ án chống sét tiêu chuẩn pháp sử dụng phần mềm matlab 9 10 680