Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chưng cất tinh dầu sả

Được đăng lên bởi oanhkieu
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 4775 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Tính toán và thiết kế hệ thống chưng cất tinh dầu sả năng suất 150kg/mẻ

LỜI NÓI ĐẦU
Tinh dầu được ví như nhựa sống, tinh hoa của cây, mang đầy đủ những phẩm
chất quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho mỗi loại cây như: mùi hương, vị, màu
sắc, tình chất hóa học, lý học …...
Từ lâu con người đã biết sử dụng tinh dầu để phục vụ đời sống như dùng
trong chế biến các món ăn, dùng để đuổi côn trùng, chữa bệnh, làm đẹp … nhưng
do chưa biết cách thu hồi và sử dụng tinh dầu nên chưa sủ dụng được hết tiềm năng
của các loại tinh dầu. Ngày nay với sự phát triền của khoa học kỹ thuật, con người
đã biết các thu nhận tinh dầu phục vụ cho nhiều lĩnh vực trong đời sống hơn. Tinh
dầu được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống như: thực phẩm, dược
phẩm, mỹ phẩm, y tế, văn hóa …. mang lại hiểu quả cao cho kinh tế, nâng cao chất
lượng sống cho xã hội.
Tinh dầu sả là một trong những loại tinh dầu phổ biến, có giá trị kinh tế cao và
được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm, y dược, làm gia vị ….
Với mục đích tìm hiểu về một quy trình sản xuất tinh dầu, được sự hướng dẫn
tận tình của thầy giáo – TS. Nguyễn Ngọc Hoàng, đồ án này em được trình bày về
“Tính toán thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu sả năng suất 150kg/mẻ “.

GVHD: TS.Nguyễn Ngọc Hoàng
SVTH: Lưu Kiều Oanh – MSSV: 20123393 Trang 1

Tính toán và thiết kế hệ thống chưng cất tinh dầu sả năng suất 150kg/mẻ
MỤC LỤC

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I – Tổng quan về tinh dầu và phương pháp sản xuất tinh dầu
1 – Khái niệm về tinh dầu.
Tinh dầu là những hỗn hợp khác nhau của những chất bốc hơi nguồn thực vật
(rất ít khi có nguồn gốc động vật), các chất này thường có mùi thơm và có cấu tạo,
tính chất, điểm chảy, điểm sôi, độ tan trong nước hay trong các dung môi rất khác
nhau, phần lớn chúng không tan, chính xác là ít hay rất ít tan trong nước. Các hợp
phần của tinh dầu hòa tan lẫnvào nhau. Nếu một lượng tinh dầu nào đó là một khối
đồng nhất (một pha), nó sẽ bắt đầu sôi ở một nhiệt độ phụ thuộc vào thành phần và
tỷ lệ các hợp chất trong nó.
2 – Tính chất vật lý và các thành phần hóa học của tinh dầu.
2.1. Tính chất vật lý của tinh dầu.
Tinh dầu thường tồn tại dạng thể lỏng ở nhiệt độ thường, mùi thơm, ít khi có
màu trừ tinh dầu chứa aluzen có màu xanh .Tinh dầu có tỉ trọng thấp so với nước,
chỉ số khúc xạ cao. Tinh dầu bay hơi được, ít tan trong nước nhưng làm cho nước
có mùi thơm, tinh dầu là hỗn hợp nên không có nhiệt độ sôi nhất định, nhiệt độ sôi
thường cao trên 200°C. Tinh dầu tan trong cồn, ete, dung môi hữu cơ và các chất
béo.
...
Tính toán và thiết kế hệ thống chưng cất tinh dầu sả năng suất 150kg/mẻ
LỜI NÓI ĐẦU
Tinh dầu được như nhựa sống, tinh hoa của cây, mang đầy đủ những phẩm
chất quý g thiên nhiên ban tặng cho mỗi loại cây như: mùi ơng, vị, màu
sắc, tình chất hóa học, lý học …...
Từ lâu con người đã biết sử dụng tinh dầu để phục vụ đời sống như dùng
trong chế biến các món ăn, dùng để đuổi côn trùng, chữa bệnh, làm đẹp nhưng
do chưa biết cách thu hồi và sử dụng tinh dầu nên chưa sủ dụng được hết tiềm năng
của các loại tinh dầu. Ngày nay với sự phát triền của khoa học kỹ thuật, con người
đã biết các thu nhận tinh dầu phục vụ cho nhiều lĩnh vực trong đời sống hơn. Tinh
dầu được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống như: thực phẩm, dược
phẩm, mỹ phẩm, y tế, văn hóa …. mang lại hiểu quả cao cho kinh tế, nâng cao chất
lượng sống cho xã hội.
Tinh dầu sả là một trong những loại tinh dầu phổ biến, có giá trị kinh tế cao và
được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm, y dược, làm gia vị ….
Với mục đích tìm hiểu về một quy trình sản xuất tinh dầu, được sự hướng dẫn
tận tình của thầy giáo TS. Nguyễn Ngọc Hoàng, đồ án này em được trình bày về
Tính toán thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu sả năng suất 150kg/mẻ “.
GVHD: TS.Nguyễn Ngọc Hoàng
SVTH: Lưu Kiều Oanh – MSSV: 20123393 Trang 1
Đồ án chưng cất tinh dầu sả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chưng cất tinh dầu sả - Người đăng: oanhkieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đồ án chưng cất tinh dầu sả 9 10 242