Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme

Được đăng lên bởi Ñguyễñ Văñ Çhuñg
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme

Bộ môn Lọc – Hóa dầu

Đồ án

Công nghệ hóa dầu và CB
Polycaproamide

Sinh viên Nhóm 9

Lớp : Lọc – Hóa dầu K52
1

Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme

Bộ môn Lọc – Hóa dầu

Polycaproamide([-NH-(CH2)5-CO-]n) là một polyme mạch thẳng của
caprolactam,là một polyamide béo.Có màu trắng, không mùi,trọng lượng
phân tử 10000-35000,tỷ trọng ở 20°C là từ 1,13-1,14 g/cm3; khả năng kết
tinh~60%,điểmnóngchảylà225°C.
Polycaproamide là một trong các polyamit tốt nhất được biết đến. Nó được
đặc trưng bởi khả năng chống mài mòn và va đập cơ học,ví dụ như khả năng
uốn cong ~ 90 (MN/m2), hoặc ~ 900 (kgf/cm2), lực tác động là 150-170 kgf.
cm/cm2. Polycaproamide có độ bền hóa học cao, nó có khả năng không tan
trong hầu hết các dung môi (chỉ tan trong sulfuric đậm đặc và axit formic và
trong rượu flo). Nó vô hại về mặt sinh lý học và đang được nghiên cứu trên
cơ thể con người. Ở nhiệt độ phòng và độ ẩm bình thường, polycaproamide
hấp thụ 2-3% hơi ẩm (tối đa, lên đến 12%).Polycaproamide được sản xuất
trong công nghiệp bằng cách trùng hợp các monomer polyamit và được xử lý
theo các phương pháp tiêu chuẩn cho polyamit.Phần lớn

sản phẩm từ

polycaproamide không cần gia công cơ khí được sản xuất bằng cách trùng
hợp khuôn. Polycaproamide chủ yếu được sử dụng trong sản xuất sợi, cũng
như trong sản xuất các chi tiết máy khác nhau. Polycaproamide là sản xuất
theo tên thương mại Kapron và Kaprolon (Liên Xô), Perlon (Cộng hòa Liên
bang Đức), Dederon (Cộng hòa dân chủ Đức), Silon (Tiệp Khắc), Amilan
(Nhật Bản), và Nylon-6, Plaskon, và Caprolan (USA ).

PHẦN I.NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT
POLYCAPROAMIT

Sinh viên Nhóm 9

Lớp : Lọc – Hóa dầu K52
2

Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme

Bộ môn Lọc – Hóa dầu

1.Nguyên liệu
1.1.Đi từ Cyclohexane
Polycaproamit được tổng hợp từ Cylclohexan theo sơ đồ khối sau:

1.2.Đi từ Phenol

Theo sơ đồ khối sau :

Sinh viên Nhóm 9

Lớp : Lọc – Hóa dầu K52
3

Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme

Bộ môn Lọc – Hóa dầu

Sinh viên Nhóm 9

Lớp : Lọc – Hóa dầu K52
4

Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme

Bộ môn Lọc – Hóa dầu

1.3. Đi từ Toluen
Theo sơ đồ khối sau :

2. Phương pháp sản xuất polycaproamit
Có nhiều phương pháp để tiến hành trung hợp polime từ các monome
ban đầu như:
 Trùng hợp khối
 Trùng hợp trong dung dịch
 Trùng hợp nhũ tương
 Trùng hợp huyền phù
 Trùng hợp pha khí
 Trùng hợp pha rắn.
Caprolactam sử dụng phương pháp trùng hợp khối có sử dụng nước làm
chất mở vòng. Sau đây chúng ta tìm hiểu đôi nét về trùng hợp khối:

Sinh viên...
Đồ án CN Hóa du và CB Polyme B môn Lc – Hóa du
Sinh viên Nhóm 9 Lp : Lc – Hóa du K52
1
Đồ án
Công ngh hóa du và CB
Polycaproamide
Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme - Người đăng: Ñguyễñ Văñ Çhuñg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đồ án CN Hóa dầu và CB Polyme 9 10 452