Ktl-icon-tai-lieu

đồ án cô đặc

Được đăng lên bởi vantrung-py-vn
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn:
Các bạn chỉ được phép nhập số vào các ô màu vàng, tuyệt đối không được thay
để tra rồi trở lại điền vào ô tương ứng bên Sheet "Tinh Toan". Sheet "Bang" là các bảng số liệu đ
Lưu ý:

Chương trình viết trong thời gian ngắn nên có thể chưa được hoàn chỉnh 100%, rất mo
Mọi thắc mắc cũng như góp ý xin gửi về địa chỉ email nchoang@gmail.com. Xin châ

Tài liệu tham khảo

1. Tập thể tác giả - Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất - Tậ
2. Tập thể tác giả - Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất - Tậ

G[đ]
Năng suất (Tính theo dd đầu)
x[đ]
Nông độ đầu của dung dịch
x[c]
Nồng độ cuối của dung dịch
p[1]
Áp suất hơi đốt
p[ng]
Áp suất hơi ngưng tụ
Chiều cao ống truyền nhiệt
H
BƯỚC 1
Xác định tổng lượng hơi thứ bốc ra khỏi hệ thống W

8640
10
24
5
0.2
2

W=�
_đ ( 1 − �
_đ/�_�
),kg/h

BƯỚC 2

Tính sơ bộ lượng hơi thứ bốc ra ở mỗi nồi bằng cách giả thiết mức phân phối hơi thứ
Giả thiết mức phân bố:

BƯỚC 3

W2:W1

Tính nồng độ cuối của dung dịch trong mỗi nồi theo công thức
�_=)((^▒_
_�=�
_(đ )�
_đ/(�
_đ− ∑_(�=1)^�▒�
_�) , %

BƯỚC 4

Tính chênh lệch áp suất chung của hệ thống (là hiệu số giữa áp suất hơi đốt sơ cấp p1
∆�
=_1
=�
_ −�
_�, �
�

BƯỚC 5

Xác định áp suất, nhiệt độ hơi đốt của mỗi nồi

2.1. Giả thiết phân bố hiệu số áp suất hơi đốt giữa các nồi
delta p1 : delta p2

2.2. Tính áp suất hơi đốt từng nồi
�_=
_=(_(−1) − �∆�
�(_(−1) ,

với

∆(∆
_( −1)=(
((^▒_∆ × _( −1))/(∑_( =1)^▒_
)

2.5

∆(∆
_( −1)=(
((^▒_∆ × _( −1))/(∑_( =1)^▒_
)

2.3. Tra nhiệt độ hơi đốt Ti của từng nồi dựa vào pi đã tính được ở trên
Tra bảng [1,314-315]
2.4. Xác định nhiệt lượng riêng i[i] và nhiệt hóa hơi r[i]
Tra bảng [1,314-315]

BƯỚC 6

Tính nhiệt độ và áp suất hơi thứ ra khỏi từng nồi
��′� _=(
_�=�(�
_ +1)+ �∆′′′� _^ ,℃

Tra bảng [1,314-315]

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU 1
Nồi
1
2

BƯỚC 7

Hơi đốt
T, oC

P, at
5
1.57

151.1
112.1

i, J/kg
2754000
2701500

r, J/kg
2117000
2228500

Tính tổn thất nhiệt độ cho từng nồi

7.1. Tổn thất nhiệt độ do áp suất thủy tĩnh tăng cao delta''[i]
* Áp suất thủy tĩnh ở lớp giữa của khối chất lỏng cần cô đặc P[tb]
�_��
= ��′� _+
_�+(ℎ_1+�
/2).�
_�
.�, �
/�
^2

Trang bảng I-22

Rô[1] =
Rô[2] =

* Tổn thất nhiệt độ do áp suất thủy tĩnh tăng cao delta''[i]
�∆′′� _=_− �� ^′ � _℃

7.2 Tổn thất nhiệt độ do nồng độ delta'[i]

1151.4 kg/m3
1263 kg/m3

Tra bảng [2,67]

�∆′� _= �∆′� ._0.�,℃
�=16,2. �� _ � ^2/ ��′� _ =16,2. � ( �� ^′ � _+273) � ^2/
��′� _

7.3 Tính nhiệt độ tổn thất của hệ thống
∑24_
(^ (=1)^▒∆=∑24_(�=1)^�▒∆′+∑24_(�=1)^�▒∆′′
+∑24_...
Các bạn chỉ được phép nhập số vào các ô màu vàng, tuyệt đối không được thay đổi các ô màu đỏ. Khi đến phần cần nội suy, các bạn chuyển qua Sheet "Noi Suy"
để tra rồi trở lại điền vào ô tương ứng bên Sheet "Tinh Toan". Sheet "Bang" là các bảng số liệu được sử dụng, các bạn không thể thay đổi gì ở sheet này.
Lưu ý:
Chương trình viết trong thời gian ngắn nên có thể chưa được hoàn chỉnh 100%, rất mong nhận được sự góp ý của các bạn
Tài liệu tham khảo
1. Tập thể tác giả - Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất - Tập 1 - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội -2005
2. Tập thể tác giả - Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất - Tập 2 - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội -2006
Năng suất (Tính theo dd đầu)
G[đ] 8640
Nông độ đầu của dung dịch
x[đ] 10
Nồng độ cuối của dung dịch
x[c] 24
Áp suất hơi đốt
p[1] 5
Áp suất hơi ngưng tụ
p[ng] 0.2
Chiều cao ống truyền nhiệt H 2
BƯỚC 1 Xác định tổng lượng hơi thứ bốc ra khỏi hệ thống W
BƯỚC 2
Tính sơ bộ lượng hơi thứ bốc ra ở mỗi nồi bằng cách giả thiết mức phân phối hơi thứ bốc ra ở các nồi
Giả thiết mức phân bố: W2:W1
BƯỚC 3 Tính nồng độ cuối của dung dịch trong mỗi nồi theo công thức
BƯỚC 4
Tính chênh lệch áp suất chung của hệ thống (là hiệu số giữa áp suất hơi đốt sơ cấp p1 và áp suất hơi thứ trong thiết bị ngưng tụ)
BƯỚC 5 Xác định áp suất, nhiệt độ hơi đốt của mỗi nồi
2.1. Giả thiết phân bố hiệu số áp suất hơi đốt giữa các nồi
delta p1 : delta p2 2.5
2.2. Tính áp suất hơi đốt từng nồi
với
Hướng dẫn:
Mọi thắc mắc cũng như góp ý xin gửi về địa chỉ email nchoang@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn
W _đ ( 1 − _đ )  ,kg/h
_(đ _đ/ _đ− ∑_ =1) ) , %_=)((^▒_    
 _1 − ,= _  
_ −1)=( × _ −1))/(∑_ =1) (∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_(∆ ((^▒_( ( ( ^▒_
)
_ −1) − _=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_=(_= ( _ −1) ,( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
đồ án cô đặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án cô đặc - Người đăng: vantrung-py-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
đồ án cô đặc 9 10 302