Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ

Được đăng lên bởi Van Minh
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN CNCTM

GVHD: NGUYỄN TIẾN SỸ

Hiện nay ở nước ta đang từng bước công nghiệp hoá hiện đại hoá đưa
khoa học kỹ thuật tiên tiến vào. Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. Vì vậy ngành
cơ khí nói chung và ngành công nghệ chế tạo nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân nó đảm nhiệm công việc chế tạo ra những thiết bị máy móc phục vụ hầu hết
các ngành trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. ở việt Nam trong nhiều năm qua ngành cơ khí
nói chung và đặc biệt là ngành cớ khí chế tạo máy đã biết đưa những công nghệ tiên tiến ngư:
Máy tiện CNC, máy phay CNC, máy cắt, hàn công nghệ cao. Tuy nhiên so với các nước còn
rất lạc hậu cả trên thế giới và các nước trong khu vực.
Các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng luôn luôn đòi hỏi các kỹ sư cơ
khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng. Đồng
thời họ phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp
trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng.
Thiết kế đề án công nghệp chế tạo máy là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào
tạo kỹ sư, cán bộ kỹ thuật bậc cao chuyên ngành chế tạo máy trong các trường đại học và cao
đẳng kỹ thuật. Đồ án giúp cho sinh viên , học sinh năm cuối hệ thống lại các kiến thức thu
nhận được từ bài giảng, bài tập thực hành, hình thành cho họ khả năng làm việc độc lập, làm
quen với các nhiệm vụ thường ngày của một kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trước khi ra trường.
Đồ án mà em đang thực hiện là giải quyết vấn đề thiết kế Quy Trình Công Nghệ Gia Công
Chi Tiết Càng.
Trong quá trình tìm hiểu và thiết kế đồ án em đã được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo
Nguyễn Tiến Sỹ và các thầy cô giáo trong khoa đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. Tuy
nhiên vì kiến thức còn hạn chế cho nên trong quá trình tính toán và thiết kế đồ án em còn
nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ dẫn của thầy cô giáo và sự đóng góp ý kiến của bạn
bè để em rút ra kinh nghiệm cho bản thân và thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh Viên Thiết Kế
HÀ ĐỨC PHONG
SV:HÀ ĐỨC PHONG

Page 1

ĐỒ ÁN CNCTM

GVHD: NGUYỄN TIẾN SỸ

CHƯƠNG I
PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG
I.

Phân tích chức năng và điều kiện của chi tiết.

Theo đề bài thiết kế:
” Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết cần nối trục”
với sản lượng 6000 chi tiết/năm, điều kiện sản xuất tự do.
Cần nối trục là một dạng chi tiết trong họ chi tiết dạng càng, chúng là
một loại chi tiết có một hoặc một số lỗ cơ bản mà tâm của chúng song song với
nhau hoặc tao với nhau một góc n...
ĐỒ ÁN CNCTM GVHD: NGUYỄN TIẾN SỸ
Hiện nay nước ta đang từng bước công nghiệp hoá hiện đại hoá đưa
khoa học kỹ thuật tiên tiếno. Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. vậy ngành
cơ khí nói chung và ngành công nghệ chế tạo nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân nó đảm nhiệm công việc chế tạo ra những thiết bị máy móc phục vụ hầu hết
các ngành trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. việt Nam trong nhiềum qua ngành khí
nói chung và đặc biệt là ngành cớ khí chế tạo máy đã biết đưa những công nghệ tiên tiến ngư:
Máy tiện CNC, máy phay CNC, máy cắt, hàn công nghệ cao. Tuy nhiên so với các nước còn
rất lạc hậu cả trên thế giới và các nước trong khu vực.
Các ngành kinh tế nói chung ngành cơ khí nói riêng luôn luôn đòi hỏi các kỹ
khí cán bộ kỹ thuật khí được đào tạo ra phải kiến thức bản tương đối rộng. Đồng
thời họ phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp
trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng.
Thiết kế đề án công nghệp chế tạo máy là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào
tạo kỹ sư, cán bộ kỹ thuật bậc cao chuyên ngành chế tạo máy trong các trường đại học và cao
đẳng kỹ thuật. Đồ án giúp cho sinh viên , học sinh năm cuối hệ thống lại các kiến thức thu
nhận được từ bài giảng, bài tập thực hành, hình thành cho họ khả năng làm việc độc lập, làm
quen với các nhiệm vụ thường ngày của một kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trước khi ra trường.
Đồ án mà em đang thực hiện giải quyết vấn đề thiết kế Quy Trình Công Nghệ Gia Công
Chi Tiết Càng.
Trong quá trình tìm hiểu thiết kế đồ án em đã được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo
Nguyễn Tiến Sỹ các thầy giáo trong khoa đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. Tuy
nhiên kiến thức còn hạn chế cho nên trong quá trình tính toán thiết kế đồ án em còn
nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ dẫn của thầy cô giáo và sự đóng góp ý kiến của bạn
bè để em rút ra kinh nghiệm cho bản thân và thực tế sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh Viên Thiết Kế
HÀ ĐỨC PHONG
SV:HÀ Đ C PHONG Page 1
Đồ án công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ - Người đăng: Van Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Đồ án công nghệ 9 10 299