Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Đặng Lê
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyãút minh âäö aïn cäng nghãû chãú taûo maïy

A. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN:
PHẦN 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẪM VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG
PHÁP CHẾ TẠO PHÔI:
1.
Phân tích điều kiện làm việc và điều kiên kỹ thuật của chi tiết được chế tạo
chi tiết gia công dạng càng .là càng gat dùng trong hộp giảm tốc có tác dung thay dổi trị số
truyền. Bề mặt làm việc chủ yếu là mặt đáy, mặt lỗ 13, 8,mặt R32.
1.1. Điều kiện làm việc
Chi tiết chịu lực va đập , chịu lực kéo và nén , chịu mài mòn .
1.2Điều kiện kỹ thuật:
Các bề mặc gia công không có vấu lồi thuận lợi cho việc ăn dao, thoát dao , các lỗ gia
công có kết cấu đơn giản, bề mặt lỗ không có rãnh , không ngắt quãng các lỗ ngắn và
thông suốt .
1.3 Yêu cầu kỹ thuật .
- Độ vuông góc giữa tâm lỗ 13 và 8 không lớn hơn 0,02/100mm .
- Độ không song song giữa tâm lỗ 8 với mặt phẳng A không lớn hơn 0,03/100mm các
lỗ gia công đạt độ chính xác cấp 7,8 .
- Độ nhám của các bề măt còn lại là RZ= 40.
2. Xác định dạng sản xuất và phương hướng công nghệ .
2.1 Dạng sản xuất :
Chi tiết được sản xuất theo loại lớn.
Vật liệu chế tạo: Gang xám GX 21-40(Sách kỹ thuật đúc NXB CNKT)
Thành phần hoá học (%) và cơ tính:
Loại gang
GX 21-40

C
3,33,5

Si
1.41.7

Mn
0.60.9

P
<0.3

S
< 0.15

Cr
< 0.04

Độ cứng HP
170 241

Độ võng
> 2,5

2.2 Phương hướng công nghệ :
Điều kiện trang thiết bị : Tự chọn.
Với dạng sản xuất loạt lớn ta sử dụng thiết bị chuyên dùng : Đồ gá chuyên dùng , máy
chuyên dùng tự động. Điều chỉnh tự động để đạt kích thước theo loạt .
3. Lựa chọn phương pháp chế tạo phôi và xây dựng bản vẽ phôi:
Kích thước chi tiết nhỏ (28x30x92) , kết cấu đơn giản, dạng sản xuất loạt lớn và các điều
kiện kỹ thuật khác, ta chon phương pháp đúc trong khuôn kim loại để chế tạo phôi và
nâng cao công nghệ để đạt độ nhám Rz=40.

SVTH: Væång Hæîu Thaûch

Trang:1

Thuyãút minh âäö aïn cäng nghãû chãú taûo maïy

Phần 2: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT:
1. Phân tích chuẩn công nghệ:
 Chọn chuẩn thô:
Để thực hiện nguyên công đầu tiên,ta phải chọn chuẩn thô.
Nguyên tắc chọn chuẩn thô:
- Nếu trên chi tiết có một bề mặt không gia công thì ta chọn bề mặt đó lam
chuẩn thô.
- Trong trường hợp chi tiết có tất cả các bề mặt đều gia công ta chọn bề
mặt có lượng dư nhỏ nhất , độ chính xác cao nhất để làm chuẩn thô.
- Bề mặt lầm chuẩn thô cần bằng phẳng , không có đậu ngót , đậu rót.
Dựa vào những nguyên tắc trên ta chọn mặt trên làm chuẩn thô để thực hiện nguyên công
đầu tiên.
2. Xác định trình tự các nguyên công v...
Thuyãút minh âäö aïn cäng nghãû chãú taûo maïy
A. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN:
PHẦN 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẪM LỰA CHỌN PHƯƠNG
PHÁP CHẾ TẠO PHÔI:
1. Phân tích điều kiện làm việc và điều kiên kỹ thuật của chi tiết được chế tạo
chi tiết gia công dạng càng .là càng gat dùng trong hộp giảm tốc có tác dung thay dổi trị số
truyền. Bề mặt làm việc chủ yếu là mặt đáy, mặt lỗ 13, 8,mặt R32.
1.1. Điều kiện làm việc
Chi tiết chịu lực va đập , chịu lực kéo và nén , chịu mài mòn .
1.2Điều kiện kỹ thuật:
Các bề mặc gia công không có vấu lồi thuận lợi cho việc ăn dao, thoát dao , các lỗ gia
công có kết cấu đơn giản, bề mặt lỗ không có rãnh , không ngắt quãng các lỗ ngắn và
thông suốt .
1.3 Yêu cầu kỹ thuật .
- Độ vuông góc giữa tâm lỗ 13 và 8 không lớn hơn 0,02/100mm .
- Độ không song song giữa tâm lỗ 8 với mặt phẳng A không lớn hơn 0,03/100mm các
lỗ gia công đạt độ chính xác cấp 7,8 .
- Độ nhám của các bề măt còn lại là R
Z
= 40.
2. Xác định dạng sản xuất và phương hướng công nghệ .
2.1 Dạng sản xuất :
Chi tiết được sản xuất theo loại lớn.
Vật liệu chế tạo: Gang xám GX 21-40(Sách kỹ thuật đúc NXB CNKT)
Thành phần hoá học (%) và cơ tính:
Loại gang C Si Mn P S Cr Độ cứng HP Độ võng
GX 21-40 3,33,5 1.41.7 0.60.9 <0.3 < 0.15 < 0.04 170 241 > 2,5
2.2 Phương hướng công nghệ :
Điều kiện trang thiết bị : Tự chọn.
Với dạng sản xuất loạt lớn ta sử dụng thiết bị chuyên dùng : Đồ gá chuyên dùng , máy
chuyên dùng tự động. Điều chỉnh tự động để đạt kích thước theo loạt .
3. Lựa chọn phương pháp chế tạo phôi và xây dựng bản vẽ phôi:
Kích thước chi tiết nhỏ (28x30x92) , kết cấu đơn giản, dạng sản xuất loạt lớn và các điều
kiện kỹ thuật khác, ta chon phương pháp đúc trong khuôn kim loại để chế tạo phôi và
nâng cao công nghệ để đạt độ nhám Rz=40.
SVTH: Væång Hæîu Thaûch Trang:1
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Đặng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 857