Ktl-icon-tai-lieu

đồ án công nghệ

Được đăng lên bởi Tiến Dũng
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3049 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

LỚP 11C1CTSGLT

NH
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ
của các ngành công nghiệp mới nói chung và ngành cơ sỡ của mọi nghành nói
riêng đó là nghành Cơ Khí. Là một nghành đã ra đời từ lâu với nhiệm vụ là thiết
kế và chế tạo máy móc phục vụ cho các nghành công nghiệp khác. Do vậy đòi hỏi
kỹ sư và các cán bộ nghành Cơ Khí phải trích lũy đầy đủ kiến thức cơ bản của
GVHD: TS. Lưu Đức Bình

SVTH: Lê Tiến Dũng

Trang: 1

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

LỚP 11C1CTSGLT

nghành, đồng thời trao đổi và không ngừng nâng cao vốn kiến thức đó, quan
trọng nhất vẩn là biết vận dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề cụ thể thường
gặp trong sản xuất thực tiển.
Trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí tại Trường Đại Học Bách Khoa Đà
Nẵng. Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ sỡ của nghành công nghệ chế
tạo máy qua các giáo trình : Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chi Tiết Máy, Nguyên Lý
Máy, Trang Bị Công Nghệ và các giáo trình khác liên quan nghành Công Nghệ
Chế Tạo Máy. Nhằm mục đích cụ thể hóa và thức tế hóa những kiến thức mà sinh
viên đã được trang bị, thì môn đồ án công nghệ chế tạo máy nhằm mục đích đó.
Trong quá trình thiết kế đồ án môn học sinh viên sẽ được làm quen với cách sữ
dụng tài liệu, sổ tay công nghệ, tiêu chuẩn và khả năng kết hợp, so sánh những
kiến thức với thực tế sản xuất. Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên có dịp phát
huy tối đa tính đọc lập và sáng tạo, nhứng ý tưởng mới để giải quyết một vấn đề cụ
thể. Do tính chất quan trọng của đồ án mà môn bắt buộc đối với sinh viên chuyên
nghành cơ khí và một số nghành có liên quan.
Qua một thời gian tìm hiểu với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS Lưu
Đức Bình và các thầy cô giáo trong khoa Cơ Khí Trường Đại Học Bách Khoa Đà
Nẵng, em đã hoàn thành đồ án môn học công nghệ chế tạo máy được giao. Dù đã
cố gắng nhưng với kiến thức và kinh nghiêm thực tiển còn hạn chế sẽ không tránh
khỏi được những sai sót ngoài ý muốn do còn thiếu nhiều kinh nghiêm thực tế
trong thiết kế. Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô trong khoa Cơ
Khí và sự đóng góp ý kiến của các bạn để hoàn thành đồ án cũng như hoàn thiện
về kiến thức của mình. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Thầy TS Lưu Đức
Bình, các thầy cô trong khoa cơ khí và bạn bè đa tận tình giúp đỡ em hoàn thiện
đồ án này !
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Sinh viên thực hiện
Lê Tiến Dũng

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN

………………………………………………………………………………………………………

GVHD: TS. Lưu ...
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY LỚP 11C1CTSGLT
NH
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ
của các ngành công nghiệp mới nói chung và ngành cơ sỡ của mọi nghành nói
riêng đó là nghành Cơ Khí. Là một nghành đã ra đời từ lâu với nhiệm vụ là thiết
kế và chế tạo máy móc phục vụ cho các nghành công nghiệp khác. Do vậy đòi hỏi
kỹ sư và các cán bộ nghành Cơ Khí phải trích lũy đầy đủ kiến thức cơ bản của
GVHD: TS. Lưu Đức Bình SVTH: Lê Tiến Dũng Trang: 1
đồ án công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án công nghệ - Người đăng: Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
đồ án công nghệ 9 10 542