Ktl-icon-tai-lieu

đồ án đào chống lò

Được đăng lên bởi Trần Văn Thùy
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học Mỏ-Địa chất

Đồ án đào chống lò

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÔN HỌC

ĐÀO CHỐNG LÒ
---***---

Xây dựng đường lò xuyên vỉa mở mỏ vận chuyển bằng băng tải
Số liệu thiết kế:
Chiều rộng băng:
800m
Cung độ vận chuyển xa nhất:
1500m
Lượng than đi qua:
Q=900.000T/năm
Thời gian tồn tại:
25 năm
Lượng nước chảy:
30m3/năm/100md
Loại mỏ theo khí bụi nổ loại II.
Đoạn lò từ vách sang trụ với các tầng lớp sau:
St
t
1
2
3
4
5
6

Tên đất đá

Hệ số, f

Đất phủ
Cát kết
Than
Cuội kết
Sạn kết
Bột kết

1
7
1,5
4
6
5

Chiều dày,
m
60
150
2,5
120
70
80

Góc dốc

Ghi
chú

18o
25o
25o
25o
25o
25o

Yêu cầu: Thiết kế đường lò xuyên vỉa qua lớp bột kết.

Nguyễn Anh Đức

1

Lớp khai thác A-K49

Trường đại học Mỏ-Địa chất

Đồ án đào chống lò

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Ngành khai
thác khoáng sản là ngành không thể thiếu và hết sức quan trọng trong công cuộc
đất nước đi lên công nghiệp hóa. Mà ngành khai thác than là trong những ngành
được chú trọng nhiều nhất. Do vậy những năm gần đây nước ta xây dựng thêm
nhiều mỏ mới và mở rộng những mỏ hiện có, nhất là vùng mỏ Quảng Ninh. Tuy
nhiên sản lượng khai thác của cả nước hàng năm còn quá nhỏ bé so so với nhiều
nước trên thế giới. Vì vậy việc đẩy mạnh và phát triển ngành than ở nước ta đặc
biệt là các mỏ hầm lò, đang là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành than
chúng ta.
Môn học Đào chống lò là môn học hết sức quan trọng đối với sinh viên ngành
khai thác mỏ. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất trong
công tác khai thác hầm lò, giúp cho sinh viên những kĩ sư tương lai đưa ra những
giải pháp hiệu quả nhất, an toàn nhất trong công tác khai thác than hầm lò. Việc
xây dựng hộ chiếu “Đào chống lò” là một trong những công việc quyết định đến
hiệu quả của việc khai thác cũng như mức độ an toàn trong khai thác hầm lò.
Trên đây là những nhân xét sơ bộ về công tác lập hộ chiếu Đào chống lò.
Trong quá trình lập hộ chiếu chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì
vậy rất mong được sự góp ý và bổ sung của thầy để em có kinh nghiệm lập hộ
chiếu cho những lần sau.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2005
Sinh viên thực hiện:
TRẦN CHÍ CÔNG

Nguyễn Anh Đức

2

Lớp khai thác A-K49

Trường đại học Mỏ-Địa chất

Đồ án đào chống lò

Chương I : KHÁI QUÁT CHUNG,XÁC ĐỊNH HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC
ĐƯỜNG LÒ CẦN THIẾT KẾ
1.1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƯỜNG LÒ CẦN THIẾT KẾ.

1.1.1. Đặc điểm của đường lò cần thiết kế.
Thiết kế tổ chức thi công một đoạn thân giếng nghiêng chí...
Trường đại học Mỏ-Địa chất Đồ án đào chống lò
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÔN HỌC
ĐÀO CHỐNG LÒ
---***---
Xây dựng đường lò xuyên vỉa mở mỏ vận chuyển bằng băng tải
Số liệu thiết kế:
Chiều rộng băng: 800m
Cung độ vận chuyển xa nhất: 1500m
Lượng than đi qua: Q=900.000T/năm
Thời gian tồn tại: 25 năm
Lượng nước chảy: 30m
3
/năm/100md
Loại mỏ theo khí bụi nổ loại II.
Đoạn lò từ vách sang trụ với các tầng lớp sau:
St
t
Tên đất đá Hệ số, f Chiều dày,
m
Góc dốc Ghi
chú
1 Đất phủ 1 60 18
o
2 Cát kết 7 150 25
o
3 Than 1,5 2,5 25
o
4 Cuội kết 4 120 25
o
5 Sạn kết 6 70 25
o
6 Bột kết 5 80 25
o
Yêu cầu: Thiết kế đường lò xuyên vỉa qua lớp bột kết.
Nguyễn Anh Đức Lớp khai thác A-K49
1
đồ án đào chống lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án đào chống lò - Người đăng: Trần Văn Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
đồ án đào chống lò 9 10 723