Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án điện tử công suất

Được đăng lên bởi Pham Luyen
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2731 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án điện tử công suất

NGUYỄN NGỌC THĂNG TĐH1K47

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Khoa Điện
Bộ môn Tự Động Hóa
---------------------------------------------------

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

THIẾT KỀ NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU
KÍCH TỪ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐẢO CHIỀU

--------------------------------------------------Giáo viên phụ trách : ĐỖ TRỌNG TÍN
Họ và tên
: NGUYỄN NGỌC THĂNG
Lớp
: Tự động hóa 1 – K 47
Số hiệu sinh viên : 20022615

0

Đồ án điện tử công suất

NGUYỄN NGỌC THĂNG TĐH1K47

Hà Nội
7- 2005

SỐ LIỆU
Thiết kế nguồn cấp cho động cơ một chiều kích từ độc lập không đảo chiều.Mạch phải
đảm bảo điều chỉnh tốc độ trơn và ổn định tốc độ, đồng thời có khâu bảo vệ quá tải và
chống mất kích từ.
Phương án

5

Uđm(V)

Các số liệu cho trước
Iđm(A)
U kích từ(V) I kích từ(A)

120

100

120

MỤC LỤC
CHƯƠNG I
.Tổng quan về máy điện một chiều
CHƯƠNG II
.Chọn phương án
CHƯƠNG III
. Thiết kế và tính toán mạch lực
CHƯƠNG IV . Thiết kế và tính toán mạch điều khiển
CHƯƠNG V . Mô phỏng
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo

1

12

Phạm
vi
điều chỉnh
tốc độ
30:1

…………2
…………7
…………11
…………26
……………43

Đồ án điện tử công suất

NGUYỄN NGỌC THĂNG TĐH1K47

Chương 1
TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
Trong nền sản xuất hiện đại, máy điện một chiều vẫn được coi là một loại máy quan
trọng. Nó có thể dùng làm động cơ điện, máy phát điện hay dùng trong những điều kiện
làm việc khác.
Động cơ điện một chiều có đặc tính điều chỉnh tốc độ rất tốt, có nhiều ưu việt hơn so
với loại động cơ khác. Không những nó có khả năng điều chỉnh tốc độ dễ dàng mà cấu
trúc mạch lực, mạch điều khiển đơn giản hơn đồng thời lại đạt chất lượng điều chỉnh cao
trong dải điều chỉnh tốc độ rộng. Động cơ điện một chiều được dùng nhiều trong những
ngành công nghiệp có yêu cầu cao vể điều chỉnh tốc độ như cán thép, hầm mỏ, giao thông
vận tải…
I. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
Cấu tạo động cơ điện một chiều có thể chia thành hai phần chính là phần tĩnh (stato) và
phần quay (rôto)
1. Phần tĩnh hay stato
Đây là phần đứng yên của động cơ, bao gồm các bộ phận chính sau:
a. Cực từ chính :
Cực từ chính là bộ phận sinh ra từ trường gồm có lõi sắt cực từ và dây quấn kích từ
lồng ngoài lõi sắt cực từ. Lõi sắt cực từ làm bằng những lá thép kỹ thuật điện hay thép
cácbon dày 0,5 mm đến 1 mm ép lại và tán chặt. Trong động cơ nhỏ có thẻ dùng thép khối.
Cực từ được gắn chặt vào vỏ máy nhờ bulông. Dây quấn kích từ được quấn bằng dây đồng
bọc cách điện và mỗi cuộn dây đều được bọc cách điện kỹ thành một khối và tẩm sơn c...
Đồ án điện tử công suất NGUYỄN NGỌC THĂNG TĐH1K47
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Khoa Điện
Bộ môn Tự Động Hóa
---------------------------------------------------
ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
THIẾT KỀ NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU
KÍCH TỪ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐẢO CHIỀU
---------------------------------------------------
Giáo viên phụ trách : ĐỖ TRỌNG TÍN
Họ và tên : NGUYỄN NGỌC THĂNG
Lớp : Tự động hóa 1 – K 47
Số hiệu sinh viên : 20022615
0
Đồ án điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án điện tử công suất - Người đăng: Pham Luyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ án điện tử công suất 9 10 640