Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Trọng Côi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án Động cơ đốt trong

GVHD: TS. Nguyễn Đình Hùng

CHƯƠNG I
PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU
CỦA HỆ THỐNG PHÁT LỰC
1.1 Nhiệm vụ
 Tiếp nhận năng lượng khí cháy, tạo thành chuyển động tịnh tiến của piston và
biến thành cơ năng làm quay trục khuỷu, tạo mômen quay có ích cho động cơ
làm việc dẫn động các máy công tác.
 Giữ không cho khí cháy trong buồng cháy lọt xuống Các-te (hay hộp trục
khuỷu) và ngăn không cho dầu nhờn từ hộp trục khuỷu sục lên buồng cháy.
 Làm nhiệm vụ nén trong quá trình thải và hút khí nạp mới vào buồng cháy
trong quá trình nạp.

1.2 Điều kiện làm việc, yêu cầu, kết cấu, vật liệu của từng bộ phận
1.1.1 Pit-tông
-

Điều kiện làm việc :
 Tải trọng cơ học lớn và có chu kỳ, áp suất lớn có thể đạt tới 120 kG/cm2, lực
quán tính lớn đặc biệt nếu là động cơ cao tốc.
 Tải trọng nhiệt cao vì piston tiếp xúc trực tiếp với khí cháy nên có thể đạt nhiệt
độ cao từ 500 – 8000K. Nhiệt độ cao khiến piston chịu ứng suất nhiệt lớn gây
bó kẹt, nứt, giảm sức bền, gây kích nổ…
 Ma sát lớn và ăn mòn hóa học. Ma sát gây nên do lực ngang nên có giá trị lớn
với điều kiện bôi trơn khó khăn nên khó đảm bảo bôi trơn tốt. Ăn mòn hóa học

-

do piston thường xuyên tiếp xúc với sản vật cháy
Yêu cầu :
 Dạng đỉnh piston tạo thành buồng cháy tốt nhất.
 Có độ bền và độ cứng đủ để tránh biến dạng quá lớn và chịu mài mòn.
 Đảm bảo bao kín buồng cháy để công suất động cơ không bị giảm sút do hiện
tượng lọt khí từ buồng cháy xuống cacte.

SV: Đỗ Trọng Côi

MSSV: G1200391

Trang 1

Đồ án Động cơ đốt trong

GVHD: TS. Nguyễn Đình Hùng

 Tản nhiệt tốt để tránh dãn nở nhiệt quá mức khi động cơ đang làm việc, ngoài
-

ra tránh được hư hỏng piston do ứng suất nhiệt.
Kết cấu :
Pit-tông gồm 3 phần chính :
 Đỉnh Pit-tông là phần trên cùng của Pit-tông cùng với xylanh và quy-lát tạo
thành buồng cháy.
 Đầu Pit-tông bao gồm đỉnh Pit-tông và vùng đai lắp các xecmăng dầu và khí,
làm nhiệm vụ bao kín.
 Thân Pit-tông là phần phía dưới rãnh xecmăng dầu cuối cùng ở đầu Pit-tông,

-

làm nhiệm vụ dẫn hướng Pit-tông.
Vật liệu :
 Sử dụng gang hoặc hợp kim nhôm trong chế tạo pit-tông, gang có hệ số giãn
nở vì nhiệt nhỏ nên pit-tông ít bị bó kẹt trong xylanh, dễ chế tạo và giá thành
rẻ tuy nhiên dễ sinh ra kích nổ, còn hợp kim nhôm thì có ưu điểm là nhẹ, dễ
gia công tuy nhiên hệ số giãn nở vì nhiệt lớn dễ sinh ra hiện tượng bó kẹt…
1.1.2 Chốt pit-tông

-

Điều kiện làm việc :
 Trong quá trình làm việc, chốt Pit-tông chịu lực khí thể và lực quán tinh rất
lớn. Mà chốt Pit-tông ...
Đồ án Động cơ đốt trong GVHD: TS. Nguyễn Đình Hùng
CHƯƠNG I
PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU
CỦA HỆ THỐNG PHÁT LỰC
1.1 Nhiệm vụ
Tiếp nhận năng lượng khí cháy, tạo thành chuyển động tịnh tiến của piston
biến thành năng làm quay trục khuỷu, tạo mômen quay ích cho động
làm việc dẫn động các máy công tác.
Giữ không cho khí cháy trong buồng cháy lọt xuống Các-te (hay hộp trục
khuỷu) và ngăn không cho dầu nhờn từ hộp trục khuỷu sục lên buồng cháy.
Làm nhiệm vụ nén trong quá trình thải hút khí nạp mới vào buồng cháy
trong quá trình nạp.
1.2 Điều kiện làm việc, yêu cầu, kết cấu, vật liệu của từng bộ phận
1.1.1 Pit-tông
- Điều kiện làm việc :
Tải trọng học lớn chu kỳ, áp suất lớn thể đạt tới 120 kG/cm2, lực
quán tính lớn đặc biệt nếu là động cơ cao tốc.
Tải trọng nhiệt cao vì piston tiếp xúc trực tiếp với khí cháy nên có thể đạt nhiệt
độ cao từ 500 8000K. Nhiệt độ cao khiến piston chịu ứng suất nhiệt lớn gây
bó kẹt, nứt, giảm sức bền, gây kích nổ…
Ma sát lớn ăn mòn hóa học. Mat gây nên do lực ngang nên giá trị lớn
với điều kiện bôi trơn khó khăn nên khó đảm bảo bôi trơn tốt. Ăn mòn hóa học
do piston thường xuyên tiếp xúc với sản vật cháy
- Yêu cầu :
Dạng đỉnh piston tạo thành buồng cháy tốt nhất.
Có độ bền và độ cứng đủ để tránh biến dạng quá lớn và chịu mài mòn.
Đảm bảo bao kín buồng cháy để công suất động không bị giảm sút do hiện
tượng lọt khí từ buồng cháy xuống cacte.
SV: Đỗ Trọng Côi MSSV: G1200391 Trang 1
Đồ án động cơ đốt trong - Trang 2
Đồ án động cơ đốt trong - Người đăng: Trọng Côi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đồ án động cơ đốt trong 9 10 168