Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 3,4 (VXL, VKĐ, SCADA) ĐỀ TÀI SỐ 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: TH.S ĐỖ DUY PHÚ
TH.S NGUYỄN THU HÀ

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BÁO CÁO
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 3,4 (VXL, VKĐ, SCADA)
ĐỀ TÀI SỐ 3 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN : NHÓM 28
PHẠM VĂN TOÀN
VŨ BÁ TRÁNG
NGUYỄN ĐỨC TOÀN
HOÀNG HỒNG GIANG

Hà Nội ngày…tháng…năm…
Đồ án học phần 3 và 4

Page 1

GVHD: TH.S ĐỖ DUY PHÚ
TH.S NGUYỄN THU HÀ

ĐỀ 3

Nội dung: xây dựng hệ thống gồm máy tính điều khiển giám sát, trạm điều khiển cục và hệ
thống bơm nước trong đó:
P: điểm đo áp suất (có điều khiển và cảnh báo) có dải đo từ [0 - 5] bar, điểm làm việc là 3.5 bar.
L: điểm đo mức (cảnh báo) có dải đo từ [o - 5] m.
RUN: đèn báo hệ thống đang làm việc.
HAP: đèn cảnh báo áp suất cao (lớn hơn 4.5 bar).
LAL: đèn cảnh báo mức thấp (nhỏ hơn 1.0m).
HAL: đèn cảnh báo mức cao (lớn hơn 4m).
START, STOP: hai nút nhấn khởi động và dừng hệ thống.

Đồ án học phần 3 và 4

Page 2

GVHD: TH.S ĐỖ DUY PHÚ
TH.S NGUYỄN THU HÀ

PHẦN 1:CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1.

Mục đích
Nguồn nước rất quan trọng đối với sự sống và mọi hoạt động của con người,
nguồn nước ở 1 số nơi trên thế giới rất là khan hiếm và tình trạng ô nhiễm nguồn
nước ngày càng gia tăng.Trước thực trạng ấy chúng ta cần phải có giải pháp để khai
thác và sử dụng nguồn nước sạch 1 cách hiệu quả và tiết kiệm. Muốn làm được điều
này,chúng ta phải đưa hệ thống điều khiển vào bể chứa để điều khiển mức nước trong
bể dùng PLC,qua đó duy trì mức nước trong bể ở trong giới hạn mức cho phép. Khi
đó nước sẽ được bơm và sử dụng một cách hợp lý.

Phương pháp đo áp suất

I.

Phương pháp đo áp suất phụ thuộc vào dạng áp suất
1.
2.
-

Đo áp suất tĩnh
Đo trực tiếp chất lưu thong qua 1 lỗ khoan trên thành bình
Đo gián tiếp thong qua biến dạng của thành bình dưới tác động của áp suất
Đo áp suất động
Dựa theo nguyên tức chung là đo hiệu suất tổng và áp suất tĩnh
Có thể đo bằng cách đặt áp suất tổng lên màng trước, đặt áp suất tĩnh lên
màng sau của màng đo, tín hiệu đưa ra là đọ chênh lệch giữa áp suất tổng và

áp suất tĩnh
- Áp suất có đơn vị đo là pascal (Pa)
- Trong công nghiệp còn dùng đơn vị đo là bar (1bar= 10^5 Pa)
Công thức xác định
p=

II.

dF
dS

dF: lực tác dụng
dS: diện tích thành ống chị lực tác dụng
Phương pháp đo mức chất lỏng

Đồ án học phần 3 và 4

Page 3

GVHD: TH.S ĐỖ DUY PHÚ
TH.S NGUYỄN THU HÀ

Có hai dạng đo: đo liên tục và xác định theo ngưỡng.
Khi đo liên tục biên độ hoặc tần số của tín hiệu đo cho biết th ể tích ch ất l ưu
còn lại trong bình chứa. Khi xác định theo ngưỡng, cảm biến đ ưa ra tín hi ệu
dạng n...
GVHD: TH.S ĐỖ DUY PHÚ
TH.S NGUYỄN THU HÀ
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BÁO CÁO
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 3,4 (VXL, VKĐ, SCADA)
ĐỀ TÀI SỐ 3 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN : NHÓM 28
PHẠM VĂN TOÀN
VŨ BÁ TRÁNG
NGUYỄN ĐỨC TOÀN
HOÀNG HỒNG GIANG
Hà Nội ngày…tháng…năm…
Đ án h c ph n 3 và 4 Page 1
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 3,4 (VXL, VKĐ, SCADA) ĐỀ TÀI SỐ 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 3,4 (VXL, VKĐ, SCADA) ĐỀ TÀI SỐ 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 3,4 (VXL, VKĐ, SCADA) ĐỀ TÀI SỐ 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC 9 10 641