Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kết cấu thép

Được đăng lên bởi thanhlinhxm
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

GVHD: VŨ TIẾN DŨNG

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG
* Đề Bài:
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp.
1) Kích thước nhà:
- Nhịp nhà dài: L = 21 (m)
- Bước cột: B = 9 (m)
- Chiều dài nhà: 10B = 90m (m)
- Cao trình đỉnh ray: H1=Rm=8,4 (m)
2) Có 2 cầu trục với sức trục Q = 50 (T), đặt trên vai cột chế độ làm việc trung bình, móc
mềm.
3) Vật liệu:
E 2,1.10 5 ( MPa)

- Thép CT34s, môđun đàn hồi
.
- Kết cấu bao che:
+ Mái panen sườn BTCT 1,5x6m ( gc = 150 daN/m2 )
+ BT chống thấm dày 4cm (g0 = 2500 kg/m3 )
+ BT xỉ dày 12 cm (g0 = 500 kg/m3 )
+ 2 Lớp vữa trát dày 1,5 cm/ lớp ( go = 1800 kg/m3 )
+ 2 lớp gạch lá nem dày 1,5 cm/lớp ( go = 2000kg/m3 )
4) Liên kết: Liên kết hàn tay, que hàn N46, liên kết bu lông thường.
5) Tải trọng, hệ số vượt tải lấy theo TCVN 2737 – 1995
6) Địa điểm xây dựng: Đồng Hới – Quảng Bình Thuộc vùng gió II - B

1
SVTH: TRẦN DUY THANH

LỚP : K38ĐHXDLT1

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

GVHD: VŨ TIẾN DŨNG

M

Q ( Tấn )

A

B
Sơ Đồ Khung Ngang Nhà Công Nghiệp 1 Tầng 1 Nhịp

2
SVTH: TRẦN DUY THANH

LỚP : K38ĐHXDLT1

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

GVHD: VŨ TIẾN DŨNG

PHẦN I – SỐ LIỆU TÍNH TOÁN CHUNG
I. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC NHÀ
1. Kích thước theo phương ngang và phương đứng
a. Kích thước theo phương đứng
- Nhà có cầu trục với sức trục Q = 50 (T). Tra tiêu chuẩn TCLX - 3332- 54, khi Q = 50(T)
 LCC  L  2.  21  2.0, 75  19,5( m)
- Tra phụ lục ta có:
+
-

H Ct = 3150( mm)

loại ray KP80

H1 = H r = 8, 4( m)
H2

là chiều cao tính từ đỉnh ray cầu trục đến cao trình cánh dưới vì kèo:
H 2 H Ct  100  f 3150  100  500 3750(mm)

+ Trong đó:
H Ct = 3150

: Chiều cao Grabarit của cầu trục ( tra bảng phụ lục VI.1 sách thiết kết kết
cấu thép nhà công nghiệp)
100: Khe hở an toàn giữa xe con và kết cấu.
f 250 500(mm)

, khoảng cách an toàn giữa mép trên của Gabarit cầu trục và mép
dưới của vì kèo.
- Chiều cao từ mặt nền đến cao trình cánh dưới của vì kèo: H
H  H1  H 2  8, 4  3, 75  12,15( m)

H t H 2  H dcc  hr 3,75  1,2  0,2 5,15(m)

- Chiều cao phần cột trên:
Trong đó:
H dcc

æ
æ
1 1ö
1 1ö
÷
÷
ç
H dcc = ç
.
B
=
÷
÷
ç
ç
÷
÷.9000 = (1125 ¸ 900)( mm)
ç
ç8 10 ø
è8 10 ø
è

: Chiều cao dầm cầu chạy,

đây ta chọn chiều cao
hr

H dcc  1100(mm)

: Chiều cao ray và các lớp đệm,

- Chiều cao phần cột dưới:
Trong đó:
H3

,ở

hr 200(mm)

H d  H  H t  H 3  12,15  5,15  0,8  7,8(m)

: Độ sâu cột chôn trong nền, lấy theo cấu tạo

H 3 800 (mm)

3
SVTH: TRẦN DUY THANH

LỚP : K38ĐHXDLT1

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

G...
Đ ÁN KT CU THÉP GVHD: VŨ TIN DŨNG
ĐỒ ÁN
THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG
* Đề Bài:
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp.
1) Kích thước nhà:
- Nhịp nhà dài: L = 21 (m)
- Bước cột: B = 9 (m)
- Chiều dài nhà: 10B = 90m (m)
- Cao trình đỉnh ray: H
1
=R
m
=8,4 (m)
2) Có 2 cầu trục với sức trục Q = 50 (T), đặt trên vai cột chế độ làm việc trung bình, móc
mềm.
3) Vật liệu:
- Thép CT34s, môđun đàn hồi
)(10.1,2
5
MPaE
.
- Kết cấu bao che:
+ Mái panen sườn BTCT 1,5x6m ( gc = 150 daN/m2 )
+ BT chống thấm dày 4cm (g0 = 2500 kg/m3 )
+ BT xỉ dày 12 cm (g0 = 500 kg/m3 )
+ 2 Lớp vữa trát dày 1,5 cm/ lớp ( g
o
= 1800 kg/m3 )
+ 2 lớp gạch lá nem dày 1,5 cm/lớp ( g
o
= 2000kg/m3 )
4) Liên kết: Liên kết hàn tay, que hàn N46, liên kết bu lông thường.
5) Tải trọng, hệ số vượt tải lấy theo TCVN 2737 – 1995
6) Địa điểm xây dựng: Đồng Hới – Quảng Bình Thuộc vùng gió II - B
1
SVTH: TRẦN DUY THANH LỚP : K38ĐHXDLT1
Đồ án kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kết cấu thép - Người đăng: thanhlinhxm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đồ án kết cấu thép 9 10 553