Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Máy Công Cụ

Được đăng lên bởi tronghuu1611-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án môn học thiết kế máy
Lời nói đầu
Để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh,
văn minh và công bằng, cần phải giải quyết một nhiệm vụ rất quan trọng là
thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi nền sản xuất
công nghiệp phải phát triển với nhịp độ cao, mà trong đó phần lớn sản phẩm
công nghiệp được tạo ra thông qua các máy công cụ và dụng cụ công nghiệp.
Chất lượng của các loại máy công cụ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản
phẩm, năng suất, tính đa dạng và trình độ kỹ thuật của ngành cơ khí nói
riêng và của ngành công nghiệp nói chung. Vì vậy vai trò của máy công cụ
là hết sức quan trọng nhất là đối với một nền kinh tế đang phát triển như ở
nước ta hiện nay. Nó được dùng để sản xuất ra các chi tiết máy khác, nghĩa
là chế tạo ra tư liệu sản xuất nhằm thúc đẩy cơ khí hoá và tự động hoá nền
kinh tế quốc dân.
Với vai trò quan trọng như vậy thì việc nắm bắt phương thức sử dụng
cũng như khả năng tính toán thiết kế, chế tạo và tối ưu hoá các máy cắt kim
loại là một yêu cầu cấp thiết đối với người làm công tác kỹ thuật trong lĩnh
vực cơ khí. Có như vậy chúng ta mới đạt được các yêu cầu kỹ thuật, năng
suất trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí nói riêng và các sản phẩm
công nghiệp nói chung.
Vì lý do trên việc hoàn thành đồ án môn học “ Thiết kế máy cắt kim
loại ” là hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên ngành cơ khí. Qua đó nó sẽ
giúp cho sinh viên nắm bắt được những bước tính toán thiết kế các máy cắt
kim loại cơ bản, đồng thời phục vụ cho việc tiếp cận thực tế một cách dễ
dàng khi ra công tác, ngoài ra nó còn tạo điều kiện cho việc nghiên cứu cải
tiến và hiện đại hoá các máy cắt kim loại.
Để hoàn thành đồ án môn học này, ngoài sự cố gắng học hỏi và làm
việc nghiêm túc của em còn có sự hướng dẫn tận tình của PGS TS Nguyễn
Phương và một số thầy cô trong bộ môn Máy và ma sát học trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội. Qua đây em xin cảm ơn các thầy cô đã có những ý kiến
đóng góp giúp em hoàn thành đồ án môn học này.
Tuy em đã có sự cố gắng rất nhiều trong việc tham khảo học hỏi để
thực hiện đồ án này nhưng do thời gian thực hiện có hạn và tài liệu tham
khảo còn hạn chế do vậy khó tránh khỏi thiếu sót. Em mong muốn được sự
chỉ bảo của các thầy cô để em có thể thực hiện tốt hơn trong các lĩnh vực có
liên quan sau này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội tháng 5 năm 2003
Sinh viên thực hiện

1
Hoàng Quyết Thắng

Lớp : CTM6-K44

Đồ án môn học thiết kế máy
Hoàng Quyết Thắng CHƯƠNG 1 :
NGHIÊN CỨU MÁY ĐÃ CÓ .
1.1Tính năng...
Đồ án môn học thiết kế máy
Lời nói đầu
Để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh,
văn minh và công bằng, cần phải giải quyết một nhiệm vụ rất quan trọng là
thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi nền sản xuất
công nghiệp phải phát triển với nhịp độ cao, mà trong đó phần lớn sản phẩm
công nghiệp được tạo ra thông qua các máy công cụ và dụng cụ công nghiệp.
Chất lượng của các loại máy công cụ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản
phẩm, năng suất, tính đa dạng và trình độ kỹ thuật của ngành cơ khí nói
riêng và của ngành công nghiệp nói chung. Vì vậy vai trò của máy công cụ
là hết sức quan trọng nhất là đối với một nền kinh tế đang phát triển như ở
nước ta hiện nay. Nó được dùng để sản xuất ra các chi tiết máy khác, nghĩa
là chế tạo ra tư liệu sản xuất nhằm thúc đẩy cơ khí hoá và tự động hoá nền
kinh tế quốc dân.
Với vai trò quan trọng như vậy thì việc nắm bắt phương thức sử dụng
cũng như khả năng tính toán thiết kế, chế tạo và tối ưu hoá các máy cắt kim
loại là một yêu cầu cấp thiết đối với người làm công tác kỹ thuật trong lĩnh
vực cơ khí. Có như vậy chúng ta mới đạt được các yêu cầu kỹ thuật, năng
suất trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí nói riêng và các sản phẩm
công nghiệp nói chung.
Vì lý do trên việc hoàn thành đồ án môn học “ Thiết kế máy cắt kim
loại ” là hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên ngành cơ khí. Qua đó nó sẽ
giúp cho sinh viên nắm bắt được những bước tính toán thiết kế các máy cắt
kim loại cơ bản, đồng thời phục vụ cho việc tiếp cận thực tế một cách dễ
dàng khi ra công tác, ngoài ra nó còn tạo điều kiện cho việc nghiên cứu cải
tiến và hiện đại hoá các máy cắt kim loại.
Để hoàn thành đồ án môn học này, ngoài sự cố gắng học hỏi và làm
việc nghiêm túc của em còn có sự hướng dẫn tận tình của PGS TS Nguyễn
Phương và một số thầy cô trong bộ môn Máy và ma sát học trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội. Qua đây em xin cảm ơn các thầy cô đã có những ý kiến
đóng góp giúp em hoàn thành đồ án môn học này.
Tuy em đã có sự cố gắng rất nhiều trong việc tham khảo học hỏi để
thực hiện đồ án này nhưng do thời gian thực hiện có hạn và tài liệu tham
khảo còn hạn chế do vậy khó tránh khỏi thiếu sót. Em mong muốn được sự
chỉ bảo của các thầy cô để em có thể thực hiện tốt hơn trong các lĩnh vực có
liên quan sau này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội tháng 5 năm 2003
Sinh viên thực hiện
1
Hoàng Quyết Thắng Lớp : CTM6-K44
Đồ án Máy Công Cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Máy Công Cụ - Người đăng: tronghuu1611-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đồ án Máy Công Cụ 9 10 878