Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy thủy lực thể tích

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án Máy thuỷ lực thể tích

GVHD: Trần Xuân Bộ

LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự phát triển của Việt Nam hiện nay, ngành Máy thuỷ khí càng ngày càng
chiếm một vai trò to lớn và quan trọng. Xuất hiện hầu hết trong các sản phẩm của
ngành công nghiệp cũng như các ngành khác, tối quan trọng trong giao thông vận tải,
vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, xây dựng cũng như nhiều ngành khác, ngành máy thuỷ
khí luôn tự khẳng định tầm quan trọng lớn lao của mình đối với sự phát triển kinh tế.
Công nghệ truyền động và điều khiển hê thống thuỷ lực đã và đang có nhiều bước tiến
mạnh mẽ. Với khả năng tự động hóa cao, hoạt động an toàn, các máy móc thiết bị thủy
lực có mặt rộng rãi ở mọi lĩnh vực trong nền kinh tế : xây dựng, giao thông, quốc
phòng,…. Trong đó, bàn nâng xe máy là một phần nhỏ nhưng cũng có những ý nghĩa
quan trọng đối với một nền kinh tế đang phát triển mà phương tiện lưu thông của con
người chủ yếu còn là xe máy. Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một sản phẩm bàn
nâng tối ưu về nhiều mặt còn cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.
Việc thực hiện đồ án Máy thuỷ lực thể tích về đề tài này cũng nhằm đáp ứng các yêu
cầu đặt ra của thực tế hiện nay. Những phần sau đây, đồ án Máy thể tích sẽ trình bày
trinh tự thiết kế, tính toán, lựa chọn các phần tử của bàn nâng xe máy. Mặc dù những
người thực hiện đã rất cố gắng nỗ lực tuy nhiên do hạn chế về mặt kiến thức cũng như
chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế về chuyên môn nên đồ án không thể tránh khỏi
những thiếu sót về mặt nội dung cũng như trong cách trình bày nên rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, các bạn và những người quan tâm tới
đồ án này để đồ án thêm hoàn thiện và mang tính thực tiễn cao hơn.
Với tình cảm chân thành chúng em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Trần Xuân Bộ cùng các
thầy cô trong bộ môn Máy & Tự động thủy khí- Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tâm
giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này.
Kính chúc thầy cô mạnh khỏe !
Hà Nội,ngày 16-6-2014
SVTH
Trần Ngọc Dược, Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Huyên, Phạm Văn Chung

1

Đồ án Máy thuỷ lực thể tích

GVHD: Trần Xuân Bộ

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

i

DANH MỤC HÌNH VẼ iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU

v

Chương 1 . GIỚI THIỆU 1
1.1. Giới thiệu chung về bàn nâng xe máy

1

1.2. Các loại bàn nâng xe máy 2
1.3. Mục đích của đồ án Máy thuỷ lực thể tích

3

1.4. Bố cục của đồ án Máy thuỷ lực thể tích 4
Chương 2 : KẾT CẤU CHUNG CỦA BÀN NÂNG XE MÁY
2.1. Kết cấu cơ khí chung bàn nâng xe máy

5

2.2. Sơ đồ hệ thống thủy lực của bàn nâng

5

5

2.3. Sơ đồ hệ thống điệ...
 
LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự phát triển của Việt Nam hiện nay, ngành Máy thuỷ khí càng ngày càng
chiếm một vai trò to lớn quan trọng. Xuất hiện hầu hết trong các sản phẩm của
ngành công nghiệp cũng như các ngành khác, tối quan trọng trong giao thông vận tải,
vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, xây dựng cũng như nhiều ngành khác, ngành máy thuỷ
khí luôn tự khẳng định tầm quan trọng lớn lao của mình đối với sự phát triển kinh tế.
Công nghệ truyền động điều khiển hê thống thuỷ lực đã đang có nhiều bước tiến
mạnh mẽ. Với khả năng tự động hóa cao, hoạt động an toàn, các máy móc thiết bị thủy
lực mặt rộng rãi mọi lĩnh vực trong nền kinh tế : xây dựng, giao thông, quốc
phòng,…. Trong đó, bàn nâng xe máy một phần nhỏ nhưngng những ý nghĩa
quan trọng đối với một nền kinh tế đang phát triển phương tiện lưu thông của con
người chủ yếu còn xe máy. Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mt sản phẩm bàn
nâng tối ưu về nhiều mặt còn cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu của đời sống hội.
Việc thực hiện đồ án Máy thuỷ lực thể tích về đề tài này cũng nhằm đáp ứngc yêu
cầu đặt ra của thực tế hiện nay. Những phần sau đây, đồ án Máy thể tích sẽ trình bày
trinh tự thiết kế, tính toán, lựa chọn các phần tử của bàn nâng xe máy. Mặc những
người thực hiện đã rất cố gắng nỗ lực tuy nhiên do hạn chế về mặt kiến thức cũng như
chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế về chuyên môn nên đồ án không thể tránh khỏi
những thiếu sót về mặt nội dung cũng như trong ch trình bày nên rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của các thầy,giáo, các bạn những người quan tâm tới
đồ án này để đồ án thêm hoàn thiện và mang tính thực tiễn cao hơn.
Với nh cảm chân thành chúng em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Trần Xuân Bộ cùng các
thầy cô trong bộ môn Máy & Tự động thủy khí- Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tâm
giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này.
Kính chúc thầy cô mạnh khỏe !
 !"#$#$%&"'
SVTH
Trần Ngọc Dược, Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Huyên, Phạm Văn Chung
"
Đồ án máy thủy lực thể tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy thủy lực thể tích - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đồ án máy thủy lực thể tích 9 10 263