Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Điều chỉnh tốc độ và đảo chiều quay động cơ điện một chiều

Được đăng lên bởi giangnguyenhp0407-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ


ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÊN ĐỀ TÀI : ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
MỘT CHIỀU.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

: Nguyễn Phương Thảo

SINH VIÊN THƯC HIỆN

: Quản Mạnh Dũng
Chu Văn Giang

LỚP

: ĐK8LC2

Hưng Yên , tháng 8 năm 2011

Trường ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên
Khoa Điện-Điện Tử

Đồ án môn học

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Nhóm sinh viên thực hiện :

Lớp

: ĐK8LC.2

Khoá học

: 2010-2012

Ngành đào tạo

: Kỹ thuật Điện

1. Quản mạnh Dũng
2. Chu văn Giang

Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo bộ nguồn chỉnh lưu bán điều khiển điều chỉnh tốc độ động
cơ điện một chiều.
 Số liệu cho trước:
- Thông số động cơ DC: động cơ một chiều kích từ độc lập có U đm=220V,
Iđm=2.1A, n đm = 3000 vòng / phút , Pđm=370W.
-

Điều chỉnh vô cấp

-

Các tài liệu và giáo trình chuyên môn.

-

Hệ có đảo chiều quay.

-

Nguồn điện xoay chiều 220V, 50Hz.

 Nội dung cần hoàn thành:
1. Phân tích, lựa chọn phương án
2. Lý thuyết và các vấn đề liên quan.
3. Phân tích, lựa chọn thiết bị.
4. Sản phẩm của đề tài: Quyển thuyết minh và các bản vẽ , sản phẩm phải hoạt động
và có tính thẩm mỹ, mô tả đầy đủ nội dung của đề tài.
Ngày nhận đề tài …/…/……..Ngày hoàn thành…/…/………

Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Phương Thảo
GVHD: Nguyễn Phương Thảo
SVTH : Quản Mạnh Dũng
Chu Văn Giang

2

Trường ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên
Khoa Điện-Điện Tử

Đồ án môn học

Nhận xét đánh giá của giáo viên hướng dẫn
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Giáo viên hướng dẫn
…………………………
…………………………
GVHD: Nguyễn Phương Thảo
SVTH : Quản Mạnh Dũng
Chu Văn Giang

3

Trường ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên
Khoa Điện-Điện Tử

Đồ án môn học

Nhận xét, đánh giá của giáo viên phản biện
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÊN ĐỀ TÀI : ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
MỘT CHIỀU.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Nguyễn Phương Thảo
SINH VIÊN THƯC HIỆN : Quản Mạnh Dũng
Chu Văn Giang
LỚP : ĐK8LC2
Hưng Yên , tháng 8 năm 2011
Đồ án môn học : Điều chỉnh tốc độ và đảo chiều quay động cơ điện một chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Điều chỉnh tốc độ và đảo chiều quay động cơ điện một chiều - Người đăng: giangnguyenhp0407-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án môn học : Điều chỉnh tốc độ và đảo chiều quay động cơ điện một chiều 9 10 160