Ktl-icon-tai-lieu

đồ án môn học : thiết kế động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi anhthuan1702
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
BỘ MÔN ÔTÔ – MÁY ĐỘNG LỰC
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đức Thắng.

MSSV : G0904613

Ngành đào tạo : ôtô – máy động lực.
Người hướng dẫn : Thầy Nguyễn Đình Hùng.
ĐỀ TÀI :
THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÁT LỰC
Chương 1 : Phân tích điều kiện làm việc và yêu cầu của hệ thống phát lực.
I. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu của piston.
II. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu của chốt piston.
III.Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu của xéc măng.
IV. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, nhiệm vụ và yêu cầu của thanh
truyền.
V. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, nhiệm vụ và yêu cầu của trục khuỷu.
Chương 2 : Chọn phương án thiết kế.
I. Cấu tạo chung của hệ thống phát lực.
II. Phân loại cách bố trí xi lanh trong động cơ.
III.Chọn phương án thiết kế.
IV. Sơ đồ cấu tạo của hệ thống phát lực.
V. Nguyên lý làm việc của hệ thống phát lực.
Chương 3 : Tính và chọn các thông số bố trí chung của hệ thống phát lực.
I.
II.
III.
IV.
V.

Tính toán nhiệt cho động cơ.
Tính toán động lực học cơ cấu thanh truyền – trục khuỷu – piston.
Tính và chọn các thông số của piston.
Tính và chọn các thông số của thanh truyền.
Tính và chọn các thông số của trục khuỷu.

Chương 4 : Thiết kế tính toán các cụm, các chi tiết của hệ thống phát lực.
I. Tính toán và thiết kế kỹ thuật trục khuỷu.
1. Tính sức bền theo các phân đoạn.
a. Trường hợp khởi động.
b. Trường hợp khuỷu trục chịu lực Zmax.
c. Trường hợp khuỷu trục chịu lực tiếp tuyến lớn nhất Tmax.
2. Phương pháp tính sức bền trục khuỷu khi xét đến ảnh hưởng của
phụ tải động.
a. Hệ số an toàn của cổ trục khuỷu.
b. Hệ số an toàn của chốt khuỷu.
c. Hệ số an toàn của má khuỷu.
Chương 5 : Quy trình tháo, lắp, điều chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống
phát lực.
I.
II.

Quy trình tháo, lắp hệ thống phát lực.
Các dạng hỏng thường gặp và quy trình bảo dưỡng sữa chữa hệ
thống phát lực.

Chương 3: TÍNH VÀ CHỌN CÁC THÔNG SỐ BỐ TRÍ CHUNG
CỦA HỆ THỐNG PHÁT LỰC
I. Tính toán nhiệt cho động cơ.
Bảng thông số tính toán nhiệt của động cơ.
STT
Thông số
Giá trị
Đơn vị
1
67,5/4000
Kw/(v/ph)
Công suất Ne/nN
2
Tỷ số nén ε
17
3
Moment động cơ Me/n
195/2200
Nm/(v/ph)
2
4
0,1013
MN/m
Áp suất không khí nạp p0
5
300
0
Nhiệt độ không khí nạp mới T0
K 2
6
0,1013
MN/m
Áp suất khí nạp trước supap nạp pk
7
300
0
Nhiệt độ khí nạp trước xupap nạp Tk
K 2
8
0,095
MN/m
Áp suất cuối quá trình nạp pa
2
9
0,115
MN/m
Áp suất khí sót pr
10
750
0
Nhiệt độ khí sót Tr
K
11
10
0
Độ tăng nhiệt độ khí nạp ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
BỘ MÔN ÔTÔ – MÁY ĐỘNG LỰC
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đức Thắng. MSSV : G0904613
Ngành đào tạo : ôtô – máy động lực.
Người hướng dẫn : Thầy Nguyễn Đình Hùng.
ĐỀ TÀI :
THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÁT LỰC
Ch ư ơng 1 : Phân tích điều kiện làm việc và yêu cầu của hệ thống phát lực.
I. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu của piston.
II. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu của chốt piston.
III.Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu của xéc măng.
IV. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, nhiệm vụ và yêu cầu của thanh
truyền.
V. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, nhiệm vụ và yêu cầu của trục khuỷu.
Ch ư ơng 2 : Chọn phương án thiết kế.
I. Cấu tạo chung của hệ thống phát lực.
II. Phân loại cách bố trí xi lanh trong động cơ.
III.Chọn phương án thiết kế.
IV. Sơ đồ cấu tạo của hệ thống phát lực.
V. Nguyên lý làm việc của hệ thống phát lực.
Ch ư ơng 3 : Tính và chọn các thông số bố trí chung của hệ thống phát lực.
I. Tính toán nhiệt cho động cơ.
II. nh toán động lực học cơ cấu thanh truyền – trục khuỷu – piston.
III. nh và chọn các thông số của piston.
IV. Tính và chọn các thông số của thanh truyền.
V. Tính và chọn các thông số của trục khuỷu.
đồ án môn học : thiết kế động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án môn học : thiết kế động cơ đốt trong - Người đăng: anhthuan1702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
đồ án môn học : thiết kế động cơ đốt trong 9 10 215