Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học truyền động điện

Được đăng lên bởi Lam Do
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 5830 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN                                      GVHD:NGUYỄN PHAN 
THANH

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP
-------

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN
TÊN ĐỀ TÀI:

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG
CHO CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC

GVHD: ThS.Nguyễn Phan Thanh
SVTH: Phan Trọng Hậu
MSSV:11342012
NHÓM:10
Tp.Hoà Chí Minh – 12/2012
SHTH:PHAN TRỌNG HẬU
MSSV:11342012
Page 1

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN                                      GVHD:NGUYỄN PHAN 
THANH

MỤC LỤC
PHẦN I: TINH
́ TOAN
́ VÀTHÊT
́ KẾCƠ CÂU
́ NÂNG HẠ CÂU
̀ TRUC
̣ DUNG
̀ ĐCĐ KĐB XOAY
CHIÊU
̀ BA PHA ROTOR DÂY QUÂN
́ ..............................................................................................8
CHƯƠNG I:
ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU...............................................................................8
KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA...............................................................................................................8
I)ĐÔNG
̣
CƠ KHÔNG ĐÔNG
̀ BỘ ............................................................................................8

LỜI MỞ ĐẦU

 LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, em
đã được sự dạy bảo tận tình của tập thể Thầy Cô của trường. Những kiến thức và sự
thành đạt mà em đạt được hôm nay chính là nhờ sự dạy bảo của các Thầy Cô.
Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô, những người đã tận tâm truyền đạt
những tri thức khoa học cơ bản cũng như những kiến thức chuyên nghành cho em. Đặc
biệt em xin cảm ơn quý Thầy Cô khoa Điện - Điện Tử, những người đã bỏ bao tâm huyết

SHTH:PHAN TRỌNG HẬU
MSSV:11342012
Page 2

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN                                      GVHD:NGUYỄN PHAN 
THANH
để truyền đạt những tri thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm quý báu trong chuyên
môn để chúng em vững tin khi bước vào cuộc sống.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn riêng đến Thầy NGUYỄN PHAN THANH giảng viên
trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, đã tận tình hướng dẫn em thực hiện
đồ án môn học Truyền Động Điện. Chúng em xin gửi đến Thầy lời chúc sức khỏe và
ngày càng thành công trên bục giảng.
Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè thân mến đã động viên, góp ý để
mình hoàn thành tốt đồ án này.

 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO),xu
thế hội nhập ngày càng sâu rộng dẫn đến sự giao lưu hợp tác trên nhiều lĩn...
Đ ÁN TRUY N Đ NG ĐI N GVHD:NGUY N PHAN
THANH
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP
-------
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN
GVHD: ThS.Nguyễn Phan Thanh
SVTH: Phan Trọng Hậu
MSSV:11342012
NHÓM:10
SHTH:PHAN TR NG H U
MSSV:11342012 Page 1
TÊN Đ TÀI:
TÍNH TOÁN VÀ THI T K TRUY N Đ NG
CHO C C U NÂNG H C U TR CƠ
Tp.Hoà Chí Minh 12/2012
Đồ án môn học truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học truyền động điện - Người đăng: Lam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đồ án môn học truyền động điện 9 10 435